Archive for Antifašizam

PROTUUSTAVNA LEGALIZACIJA USTAŠTVA

Socijalistička radnička partija (SRP) najodlučnije odbacuje protuustavnu, skandaloznu i štetnu preporuku Vijeća za suočavanje s prošlošću kojom se legalizira ustaški pozdrav „Za dom spremni“, navodno „samo u iznimnim situacijama“, jer je u koliziji s Ustavom i Kaznenim zakonom koji propisuje kažnjavanje veličanja takvih pokreta i stavova, duboko vrijeđa sve borce NOR-a i antifašiste, dovodi do nove eskalacije sukoba u društvu, kao i pitanje navodno dobrih namjera Vijeća kako će „smanjiti antagonizaciju u društvu i strasti, ne da razjedini nego više da ujedini narod“!

Nemušto objašnjenje da paravojna formacija HOS, stavljajući ovaj pozdrav na svoj službeni znak, nije imala namjeru slijediti ustaške simbole i ideologiju je notorna laž i podvala, jer je kristalno jasno da im je upravo to bila namjera, na što ukazuju sve njihove izjave i autentična ikonografija, čime su, kao aktivni učesnici tzv. domovinskog rata, tom sukobu dali profašistički karakter. Ni Franjo Tuđman ih nije htio uz tvrdnju da Hrvatskoj rade veliku političku štetu u svijetu i da mnogi kompromitirajući događaji nisu istraženi. Međutim, grb sa spornim fašističkim simbolom je protuustavno legaliziran u Ministarstvu uprave baš u vrijeme Tuđmana kroz registraciju Skupštine udruge u Zagrebu održane 14. studenog 1998., a koji je potvrđen četiri godine kasnije 2003., prilikom zahtjeva za promjenu osobe zadužene za zastupanje i adrese sjedišta u Registar udruga Republike Hrvatske, što znači da je grb ostao isti, na što je premijer netočno tvrdio da ga je legalizirala Račanova vlada. Njen krimen je što ga nije zabranila. Povjerenstvo, osnovano prošle godine, je u osnovi imalo isti zadatak: osigurati kontinuitet ovih protuustavnih odluka.

Time je ovaj zabranjeni fašistički simbol podignut iznad Ustava!

Nespremna da se sama obračuna s marginalnim, ali sve agresivnijim fašizoidnim elementima, kojima je data nevjerojatna sloboda djelovanja čime su gotovo stekli pravo građanstva i iznimni društveni utjecaj, Vlada je nepotrebno osnovala povjerenstvo kao alibi za donošenje nepopularnih odluka.

SRP smatra da nikakvo Vijeće ili bilo tko drugi danas, nakon više od pola stoljeća stručno utvrđenih historijskih činjenica na temelju autentičnih dokumenata, uvažavajući Ustav, zakone i podzakonske akte, nema potrebe za novim tumačenjem jer bi sve drugo bilo namjerno revidiranje, falsificiranje, i relativiziranje povijesti, što se u ovom slučaju pokazalo točnim, a događa se u Hrvatskoj još od 90-tih do današnjih dana.

Ovo je još jedan dokaz da su članovi Vijeća amoralno koristili svoju moć profesorskih i akademskih titula i drugih društvenih položaja za iskazivanje mržnje prema antifašizmu i, s druge strane, iskazivanje otvorene podrške zločinima i davanje potpore za daljnju dominaciju prijetnje, nasilja i mržnje. Dakle, dotični antiintelektualci zagovaraju otvoreno vraćanje građana Hrvatske u barbarizam, vraćanje u pretpovijest. Svako pozivanje na Ustav je neprimjereno i beskorisno – Ustav jeste pravni, moralni i etički akt, ali ako se smjeste društveni odnosi u kontekst prava, etike i morala, vidjet će se da za takvo nešto nema osnove pa ni sama odluka Vijeća.

Već i naziv – Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima – u sebi nosi licemjernu podvalu izjednačavanja izdajničkog i krvavog fašističkog ustaškog režima s progresivnim socijalističkim sistemom vođenog komunistima. Upravo su pozitivni rezultati samoupravnog socijalizma u mnogim segmentima života, te širenje utjecaja po svijetu, bili glavna smetnja imperijalistima i vodilja u diskreditaciji i socijalizma i komunista dovođenjem u isti raz s fašističkim režimima proglašavajući nedemokratskim i totalitarnim sve one koji ne slijede njihov model zapadne demokracije.

Zahtijevamo od vlasti RH da se u ime istine i pravde, stotine hiljada stradalih boraca NOR-a i civilnih žrtava rata,antifašista i velike većine naših građana, fašistički simbol koji podsjeća na krvavo razdoblje ustaške strahovlasti u potpunosti zabrani.

 

 

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE

IGMANSKI MARŠ 2018.

U subotu 27. januara, svečano je obilježena 76. godišnjica izuzetno napornog i po ishod neizvjesnog podviga kojeg su izveli borci u toku NOB-e, poznatog kao Igmanski marš.

Rezime:

Tokom II. neprijateljske ofenzive u istočnoj Bosni, Prva proleterska brigada našla se, nakon borbi s brojčano i tehnički nadmoćnijim neprijateljskim snagama na Romaniji, u nezavidnom položaju. S obzirom da nije bilo uslova za uspješan nastavak borbenih djelovanja, štab brigade nakon, procjene situacije, donosi odluku o napuštanju zone i prelazak na oslobođeni teritorij prema Foči, čime bi se izbjeglo opkoljavanje brigade na uskom prostoru i njeno uništenje.

S obzirom da su se na pravcu istočno od Sarajeva nalazile jake neprijateljske snage, a isto je bilo i u zapadnoj Bosni, štab brigade odlučuje se na  obilaženje Sarajeva sa zapadne strane, silazak u Sarajevsko polje i prelazak planine Igman, na putu prema slobodnoj teritoriji. Potez je bio rizičan zbog otvorenog terena i neprijateljskih posada u Sarajevu, ali se procjena da neprijatelj ne očekuje da će partizani krenuti tim pravcem pokazala ispravnom.

720 boraca I. proleterske brigade, među kojima je bilo ranjenika i bolesnih, započelo je, 27. januara 1942. godine po dubokom snijegu pri temperaturi od -32°C, uspon na planinu Igman. Usiljeni marš pod komandom Koče Popovića trajao je punih 18 sati, taktički je uspio i značajni je dio epopeje Narodnooslobodilačkog rata.

Obilježavanje:

Manifestaciju proslave organizira SABNOR kantona Sarajevo, a poprimila je međunarodni karakter. Ove godine, prema procjeni organizatora, bilo je između 15 i 20 hiljada ljudi. Manifestacija je međunarodnog karaktera, na njoj se okupilo ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, Austrije, Italije, a položen je vijenac od predstavnika Ruske Federacije. Učesnici su prepješačili etapu od Hadžića do Velikog Polja na Igmanu  u dužini od 9 km. Glavna svečanost održana je pored spomenika na Velikom Polju. Iz Hrvatske je bila delegacija SABA i pun autobus ZUABA, među kojima je bilo i nekoliko članova SRP-a.

U nedjelju je učinjena posjeta muzeju bitke na Neretvi u Jablanici, koji je smješten pored kanjona preko kojeg je izvršen čuveni prelazak preko Neretve partizanskih jedinica u akciji spašavanja ranjenika u IV. neprijateljskoj ofenzivi.

 

30. I. 2018.

 

Vladimir Kapuralin

POVODOM OSLOBOĐENJA DALMACIJE OD FAŠIZMA: PONOSNI NA 8. DALMATINSKI KORPUS

Početkom ratne 1943. na području Dalmacije, velikoj njemačkoj vojsci suprotstavljalo se 13 dalmatinskih brigade od kojih su formirane četiri divizije: 9., 19., 20. i 26. divizija. Naredbom vrhovnog komandanta Tita od 7.listopada 1943. godine, od divizija je formirana snažna partizanska formacija – 8. dalmatinski korpus, kasnije proglašen udarnim, s čijim se slavnim borbenim putem ponose svi dalmatinski partizani.

8. korpus, s komandantom Vickom Krstulovićem, imao je četiri divizije i 12 partizanskih odreda s ukupno 13.049 boraca, da bi do kraja rata narastao na 48.183 borca te je u svom sastavu privremeno imao, u organizacijskom i operativnom pogledu, i mornaricu NOV Jugoslavije.

Uspješno je djelovao na širem području Dalmacije, Like, Hercegovine i priobalja u borbi s dobro opremljenim njemačkim divizijama te ustaško-domobranskim i četničkim snagama. Početkom 1944. godine, sudjeluje u obrani Visa, a za postignute uspjehe pri oslobađanju Knina i cijele Dalmacije od fašističkih okupatora, kao i šireg područja Mostara, 8. korpus je pohvaljen od vrhovnog komandanta, maršala Josipa Broza Tita, te ulazi u sastav 4. armije.

Naredbom Vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita od 7. rujna i smotrom 1. dalmatinske proleterske brigade na viškoj obali 12. rujna 1944., kada je Tito izgovorio poznato “Tuđe nećemo – svoje ne damo!”, započinje žestoka ofanziva partizana u oslobađanju Dalmacije i sjevera zemlje čiju glavninu čine borci 8. dalmatinskog korpusa.

Korpus je, u toku tri mjeseca teških i krvavih borbi, oslobodio Dalmaciju od okupatora i njihovih slugu. U prvoj fazi, oslobođeni su otoci uz učešće Mornarice NOVJ koja je imala 500 boraca, a akcijama 26. divizije, prometnice i veći gradovi. Tako je 18. 10. oslobođen Dubrovnik, 22. 10. Makarska, 26. 10. Split, zatim 3. 11. Šibenik i Trogir, kao i sva mjesta Dalmatinske Zagore te, konačno, velikom bitkom i Knin 3. 12. 1944.

Jedna od najžešćih i najkrvavijih bitaka u II. svjetskom ratu je završna, „Kninska operacija” koja je trajala od 25. 11. – 5. 12. 1944., a kojom je skršen otpor njemačkog 15. brdskog armijskog korpusa. Bio je to strašan sraz vojski na malom prostoru: 45.000 neprijateljskih snaga (14.000 Nijemaca, 12.500 ustaša i 5.000 četnika popa Đuića) nasuprot 32.000 partizanskih boraca koje je vodio general Petar Drapšin.

Ovom operacijom, 8. korpus se pokazao sposobnim tući elitne njemačke snage, obilno potpomognute ustaško-četničkima, koje su bile potpuno razbijene i uništene, a njemački generali iznenađeni spretnošću vođenja operacija velikih razmjera partizanskog vodstva. Tako u svom izvještaju o Kninskoj bitci, glavni njemački komandant Grupe armija „E”, feldmaršal A. von Lohr, kaže: „Borbe u rajonu Knina, po jačini ljudstva kao i dobrom rukovođenju od strane neprijatelja, izgubile su karakter vođenja rata protiv bandi. Neprijatelj u neposrednoj borbi se može usporediti s regularnim jedinicama…“

O žestini sukoba, neprijatelju koji se nije htio povući već se branio do posljednjeg, ukazuje na snažni otpor  okupatora s brojnim ljudstvom i znatnom vojnom tehnikom, govori i broj od 6.555 poginulih i 4.285 zarobljenih neprijatelja, dakle 10.850 izbačenih iz stroja te 1.191 poginulih, 2.439 ranjenih i 126 nestalih partizana. Nakon teškog poraza, ova njemačka formacija je brisana s popisa jedinica Wehrmachta.

Ovom velikom pobjedom, ali i velikim žrtvama, dalmatinski partizani, borci 8. korpusa, dali su značajan doprinos oslobođenju zemlje i ukupnoj pobjedi Antifašističke koalicije u II. svjetskom ratu, na što s pravom mogu biti ponosni.

Daljnje oslobađanje priobalja je nastavljeno završnom Riječko-tršćanskom operacijom dok je dio jedinica vodio borbe u Sloveniji i završetak rata dočekao u području Koruške – Celovac (Austrija).

Borci, antifašisti i mnogi građani Splita i Dalmacije poručuju da ih nikada  nećemo zaboraviti, neka im je vječna slava i veliko hvala !

Vlast u RH i ovom prigodom pozivamo da se drži vlastitog Ustava, prestane s omalovažavanjem i umanjivanjem  rezultata i značaja Narodnooslobodilačke borbe naroda  protiv fašizma te spriječi daljnju eskalaciju fašizacije društva.

Upravo smo ovih dana svjedoci novog vala histeričnog napada desnice na sve što je progresivno i partizansko, a potaknute presudom Haškog tribunala BiH šestorici. Time još više pokazuju koliko je radi navodnog „mira u kući“, na tragu Tuđmanove „pomirbe“, političarima omilila tvrdnja da je „domovinski rat – nastavak antifašističke borbe“ zapravo obična politikantska podvala borcima NOB-a, a što  potvrđuje preko 3.300 srušenih spomenika NOB-a za koje nitko nije odgovarao pa ni poznati počinitelji a što se i do danas slobodno čini nesmiljenom žestinom; uklonjena imena ulica, trgova i dr. po ličnostima i događajima iz NOB-a kao i nedavno uklonjenog imena trga u Zagrebu po svjetski priznatom vođi antifašističkog pokreta – Titu; diskriminacija boraca NOB-a zbog umanjenih prava i mirovina; revanšističke revizije povijesti koju bi poraženi htjeli „popravljati“; nekorigirani školski udžbenici povijesti u kojima su borci kriminalno i uvredljivo prikazani; izbjegavanje službenog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, skrivajući se iza Dana Evrope;  odbijanje potpisivanja UN Rezolucije o zabrani propagiranja nacizma… Dakle, sve ovo i mnogo drugog još uvijek ukazuje na sramotni odnos hrvatskih vlasti prema svojoj nedavnoj prošlosti i ljudima koji zaslužuju duboko poštovanje.

 

Split, 4. 12. 2017.

 

predsjednik GO SRP-a Split

Ranko Adorić, dipl.ing.


Hit Counter by http://yizhantech.com/