Archive for Socijalizam u svijetu

18. GODIŠNJICA NATO AGRESIJE NA SR JUGOSLAVIJU

Danas 24. marta, navršava se 18 godina od početka brutalne NATO agresije na SR Jugoslaviju, odnosno Srbiju i Crnu Goru, koja je trajala punih 78 dana. Sama agresija pokrenuta je mimo svih dotadašnjih normi međunarodnog prava, povelje UN-a, završnog dokumenta iz Helsinkija o evropskoj sigurnosti i suradnji pa i do tada važećih NATO akata koji su Sjevernoatlantski savez definirali kao obrambeni sistem.

Iako je NATO agresija na SR Jugoslaviju predstavljala presedan po nekoliko osnova, ona je ipak proizvod jedne politike koja si želi uzurpirati pravo dominacije u svijetu i upravljanja iz jednog centra moći.

Agresija koju je tzv. međunarodna zajednica, a ustvari grupa najbogatijih zemalja svijeta na čelu sa SAD-om i NATO, izvršila u proljeće 1999. godine na SRJ, bila je u svojoj biti sastavni dio borbe za prostor koja je krenula nakon tektonskih društveno-političkih procesa 90-ih godina prošlog stoljeća, a kojima je cilj bio prodor krupnog kapitala na Istok i osvajanje novih teritorija.

Tim prodorom je kapitalizam, koji se našao u dubokoj krizi 80-ih godina prošlog stoljeća, ostvario svoja tri cilja i odgodio svoj silazak s društvene scene i odlazak u povijest za jedan nedefinirani vremenski period.

Ciljevi koje je kapitalizam postigao su:

- ekonomski

- politički

- vojni

 

EKONOMSKI cilj sastojao se od:

Osvajanja novih tržišta.

Preuzimanja infrastrukture, sirovinske i financijske baze novoosvojenih područja.

Dobivanja jeftine radne snage, bilo postojeće u zemljama u koje su transferirali kapital ili one imigrantske u vlastitim zemljama.

POLITIČKI cilj sastojao se od:

Eliminacije socijalizma u Evropi i samoupravljanja u Jugoslaviji.

VOJNI cilj sastojao se od:

Prodora na Istok s krajnjim ciljem približavanja i opkoljavanja Rusije i Kine. I taj proces još traje.

Agresija na SRJ 1999. godine, osim što je bila dio opće strategije osvajanja prostora, na način kako je izvedena po svojoj brutalnosti imala je i zadatak kažnjavanja neposlušnog protivnika.

Naime, dinamika prodora u istočnoj Evropi bila je za nosioce imperijalne težnje zadovoljavajuća, jer su u zemljama bivšeg socijalističkog bloka lako pronašli suradnike među političkim elitama za rušenje dotadašnjeg društveno-političkog uređenja, koji su time vlastiti narod i materijalne resurse predali globalnom krupnom kapitalu.

Problem je nastao na jugoslavenskom prostoru. Posebno nepoželjan imperijalističkim krugovima bio je njen model samoupravnog socijalizma kao primjer emancipatorske prirodne pozicije rada u društvu i dostojanstva radnika koji bi bili u stanju upravljati vlastitim sudbinama uz pun državni suverenitet.

U procesu koji je dirigiran izvana, a realiziran iznutra, predani smo na milost i nemilost svjetskim moćnicima pri čemu su vodeću ulogu odigrale secesionističke republike Slovenija i Hrvatska, a po domino efektu slijedile Bosna i Hercegovina i Makedonija, bez iole racionalne potrebe koja bi imala pokriće u ekonomskoj ili nekoj drugoj logici. Jedinu prepreku osvajanju kompletnog  prostora i dominacije nad njim, predstavljala je tadašnji ostatak nekadašnje države, SR Jugoslavija, koja je, iako s tada već promijenjenim društveno-političkim uređenjem, percipirana kao zadnji bastion na putu imperijalističkim moćnicima i zbog toga ju je trebalo kazniti. Da se radi o kažnjavanju razvidno je već iz činjenice da je međunarodna zajednica primjenjivala različite kriterije za pojedine republike i narode bivše Jugoslavije, što je bilo dozvoljeno jednima, nije bilo dozvoljeno drugima, a to je zavisilo od stupnja koncilijantnosti lokalnih oligarhija naspram svjetskih moćnika.

Uslijedila je brutalna agresija NATO snaga koje nisu nanijele SRJ relativno velike vojne gubitke usprkos širini kampanje i činjenici da je omjer snaga izražen u ljudstvu i vojnoj opremljenosti između agresora i napadnutih bio do tada nezabilježen u vojnoj praksi. Iako su vojni gubici SRJ bili relativno mali, zato su oni civilni i materijalni bili vrlo visoki. Uništavana je infrastruktura i ekonomska supstanca zemlje primjenom najsofisticiranijih sredstava koja nemaju nikakvo vojno opravdanje, već su namijenjena materijalnom razaranju civilnih i privrednih objekata, često s katastrofalnim učincima.

Prvi su put upotrijebljene grafitne bombe, a vrhunac brutalnosti postignut je upotrebom municije s osiromašenim uranom koja trajno kontaminira prostor u kojem žive ljudi, a o apsurdu upotrebe tih sredstava svjedoči činjenica o velikom broju stradalih pripadnika agresorskih jedinica koje su rukovale tom municijom.

Presedan, par excellence, učinjen je sada već prema državi Srbiji otimanjem dijela njenog teritorija mimo svih međunarodnih pravnih normi i instaliranjem imperijalističkog protektorata na Kosovu i Metohiji s najvećom NATO vojnom bazom u ovom dijelu svijeta. Tim činom stvorena je jedna umjetna kvazidržavna tvorevina bez vlastite privrede od koje bi njeni građani živjeli, ali s velikim i vrijednim mineralnim resursima, koju nije priznao veliki broj zemalja u svijetu, a čija je osnovna namjena biti odskočna daska SAD-a i NATO-a na putu prema Kaspijskom bazenu. Ta je teza potvrđena 2008. kad su SAD i NATO stojeći jednom nogom na Kosovu i Metohiji pokušali drugom nogom zakoračiti na Kavkaz, što im, na sreću, nije uspjelo. Kasnija događanja u Ukrajini i ona recentna u baltičkim zemljama potvrđuju namjere SAD-a u širenju utjecaja prema Rusiji, ne prežući pritom od suradnje s eksplicite fašističkim subjektima.

Od agresije je, eto, proteklo 18 godina, ali posljedice su još prisutne, prvenstveno one zdravstvene kao posljedica trajno kontaminiranog tla od upotrebe radioaktivne municije. Ali i sam proces porobljavanja još traje. On se finalizira, ovaj put ne vojnim sredstvima, s ciljem da se žrtva ponizi i uvuče u interesni krug svojih tlačitelja – EU i NATO. Na raspolaganju je široki spektar metoda: od honoriranja oligarhije, obećanja za jednokratnu upotrebu, uvjeravanja, ucjena, podmetanja i slično.

Doprinos agresiji odradile su i bivše republike SFRJ, pa i Hrvatska, dozvolivši agresorskim snagama korištenje zračnog prostora za avione koji su polijetali iz NATO baze u Avianu. Dio neiskorištenih bojnih punjenja ti su avioni na povratku istresali u Jadransko more da bi se oslobodili prije slijetanja.

Aviano je tih dana svjedočio i plemenitoj strani ljudskog uma. Cijelim tokom bombardiranja tamo su se održavale vrlo organizirane masovne proturatne demonstracije na dnevnoj bazi, pretežno mladih ljudi pristiglih iz svih dijelova Italije i Evrope. Broj prisutnih znao je vikendom prelaziti brojku od 25.000 ljudi. Socijalistička radnička partija je, kao jedini politički subjekt iz Hrvatske, u organizaciji i suradnji s našim drugovima iz Rifondazione Comunista dva puta učestvovala u demonstracijama i to 17. aprila i zadnji vikend prije prestanka agresije. Tom je prilikom u demonstracijama uzeo učešće i osnivač i tadašnji predsjednik SRP-a dr. Stipe Šuvar.

 

Vladimir Kapuralin

13. Sastanak komunističkih omladina Evrope (MECYO)

Između 24. i 26. veljače 2017. godine u Istanbulu održan je 13. Sastanak komunističkih omladina Evrope (MECYO) na kome je prisustvovao predstavnik Mladih Socijalista Socijalističke Radničke Partije Hrvatske. Domaćin ovog događaja bila je Komunistička omladina Turske (TKG). Učešće na njemu ove godine uzelo je 30 delegata iz 13 zemalja predstavljajući ukupno 15 omladinskih organizacija. Ovogodišnji MECYO je posvećen stogodišnjici Velike socijalističke Oktobarske revolucije. Ovogodišnja konferencija održana je pod geslom: “Učeći stotinu godina nakon Velike socijalističke Oktobarske revolucije, borimo se za socijalističku budućnost!”

Konferencija 24. veljače održana je pod sljedećim naslovom: “Dižemo zastavu Oktobra sto godina nakon Velike socijalističke Oktobarske revolucije! Jačajmo borbu mladih Europe za novo društvu, u kojemu imperijalistički ratovi, krize, izbjeglice, nezaposlenost, siromaštvo i kapitalistička eksploatacija neće postojati. Socijalizam je naša budućnost!”

Prvog dana sve organizacije su pročitale referat u kome se opisivalo stanje svojih zemalja i razdoblje socijalističke izgradnje ukoliko su dolazile iz bivših socijalističkih zemalja, povezavši ih s tekovinama Velike socijalističke Oktobarske revolucije.

Drugog dana je održan seminar pod temom: “Da bi opovrgnuli antikomunističke laži koje se šire u institucijama kapitalističkog sustava, potrebno je analizirati objektivne razloge buržoaskog straha od komunizma, braneći baštinu SSSR-a i narodnih republika Europe borimo se protiv antikomunizma”. Rasprava na seminaru dokazala je da antikomunizam ima u suštini mnoge zajedničke značajke, ali se javlja u različitim oblicima u pojedinim zemljama.

Dana 26. veljače, međunarodna delegacija sastala se sa sekretarom centralnog komiteta Komunističke partije Turske, drugom Kemalom Okuyanom s kojim je održan razgovor o političkoj situaciji u Turskoj. Nakon toga, sudjelovali su na dva predavanja. Prvo o imigrantskoj krizi i njenom utjecaju na klasnu borbu u Njemačkoj. Drugo predavanje je održano pod naslovom “Klasna borba u Rusiji sto godina nakon Oktobarske revolucije”.

Tokom uspješnog 13. MECYO dogovarane su aktivnosti u svim zemljama kako bi se tokom cijele godine obilježavala 100. godišnjica Oktobarske revolucije.

Na Sastanku prihvaćene su dvije rezolucije: “O podršci Sirijskom narodu u borbi protiv imperijalizma” i “O solidarnosti s drugovima izloženim antikomunističkom nasilju”.

 

 

Član Izvršnog Odbora Mladih Socijalista Socijalističke Radničke Partije Hrvatske

Davor Rakić

19.SVJETSKI FESTIVAL OMLADINE I STUDENATA RUSIJA 2017

U nedjelju, 5. veljače 2017. godine u Zagrebu, osnovan je Hrvatski nacionalni pripremni komitet (NPK) za 19. Svjetski festival omladine i studenata (World Festival of Youth and Students WFDY) i ujedno je održana prva sjednica.

Osnivači hrvatskog NPK bili su Mladi Socijalisti Socijalističke radničke partije Hrvatske (MS SRP), Jadranski Forum i Savez Antifašista Šibenik.

Mladi Socijalisti Socijalističke radničke partije Hrvatske su jednoglasno izabrani za predsjedavajuću organizaciju Hrvatskog nacionalnog pripremnog komiteta.

Hrvatski je NPK jednoglasno usvojilo “Poziv mladima svijeta da sudjeluju u 19. Svjetskom festivalu omladine i studenata” usvojenog na 1. Međunarodnom pripremnom sastanku za 19. WFYS održanog u Venezueli 4.- 6. lipnja 2016.

19. Svjetski festival omladine i studenata (World Festival of Youth and Students WFDY) održati će se u ruskom gradu Sočiju između 14. i 22. listopada 2017.

Svjetski festival omladine i studenata (World Festival of Youth and Students WFYS) je događaj kojega organizira Svjetska federacija demokratske omladine (World Federation of Democratic Youth WFDY).

Svjetska federacija demokratske omladine (World Federation of Democratic Youth WFDY) je međunarodna omladinska organizacija sa savjetodavnim statusom pri Socijalnom i ekonomskom savjetu Ujedinjenih Naroda (UN).

WFDY okuplja antiimperijalističke i napredne omladinske organizacije cijeloga svijeta.

19. WFYS održati će se pod geslom:

“Za mir, solidarnost i socijalnu pravdu, borimo se protiv imperijalizma – Poštivajući našu prošlost, gradimo budućnost!”

Glavne teme festivala bit će:

 

100. godišnjica velike socijalističke Oktobarske revolucije

70. godišnjica pokreta WFYS

 

Ostale teme bit će:

 

Mir, pravda, antiimperijalizam i prijateljstvo među narodima.

Narodnom pravdom i jednakošću protiv opasnih reakcionarnih i fašističkih ideologija.

Studentski pokreti, suvremene potrebe i osnovna prava omladine.

Omladina i radnička prava.

Znanost, okoliš i omladina.

 

Sudjelovati mogu sve omladinske organizacije članice WFDY, one koje su bliske WFDY i općenito sve omladinske organizacije antifašističke, antiimperijalističke i napredne orijentacije okupljene u Nacionalnim pripremnim komitetima pojedinih zemalja.

Ne mogu sudjelovati sve one organizacije koje zagovaraju fašizam, imperijalizam i sve ostale mrziteljske ideologije ili tako djeluju u praksi.

Za potrebe hrvatskog NPK, 19. WFYS napravljena je internetska stranica WFYS 2017 na kojoj svi zainteresirani mogu naći informacije o festivalu i kontakte NPK.

Na kraju objavljujemo cjelokupni tekst “Poziv mladima svijeta da sudjeluju u 19. Svjetskom festivalu omladine i studenata”.

 

Na temelju povjesnog iskustva i tradicija socijalno-revolucionarnih borbi diljem svijeta mladi su u svakom društvu bili sastavni dio borbe za napredak i socijalnu pravdu. U Svijetu u kojem imperijalizam sebe predstavlja kao nezamijenjivim, antiimperijalistička borba omladine je nužna. Temelj borbe protiv imeprijalizma je aktivistička borba omladine za svoja prava i borba za mir, solidarnost i socijalnu pravdu. 19. Festival omladine i studenata (WFSY) koji će se održati u Rusiji između 14.10. i 22.10.2017. godine je mjesto za djevojke i mladiće Svijeta da se ujedine i osnaže u zajedničkoj borbi.

Na temelju smjernica i aktivnosti napravljenih od 18. WFYS naše procjene i poziv na antiimperijalističku borbu još je više opravdan. Unazad nekoliko godina nastavkom i produbljivanjem međunarodne kapitalističke krize koja je sav teret svalila na radnike i omladinu, imperijalizam kao sustav vladavine monopola je i dalje napadački, kontrarevolucionarni i sve više i više pokazuje svoju brutalnost i barbarsku prirodu koja vodi do ratova, okupacije, međunarodne nepravde, sa ogromnim brojem mrtvih, migrantima i izbjeglicama, kršenjem ljudskih prava prijetnjama i ucjenama protiv ljudi, te sa novim strategijama i taktikama sa ciljem kontrole i manipulacije mladih. Kriza kapitalizma vodi imperijalističke saveze da ojačaju svoju agresivnost sa ciljem uspostave kontrole na tržištu. Klasne razlike rastu u svim aspektima svakodnevnog života i postaju sve iracijonalnije i neodržive. Omladina u većini zemalja i dalje trpi napade i kršenje njihovih prava na školovanje, rad, kulturu, sport, rješavanje stambenog pitanja i zdravlje.

WFYS je pokret nastao nakon pobjede nad naci-fašizmom te bi mladi na 19. WFYS trebali zajednički dignuti glas protiv fašizma budući da trenutni razvoj događaja pokazuje da fašizam, fundamentalizam, šovinizam i neo-nacizam rastu u pojedinim zemljama i prijete njihovim integritetu i suverenitetu. Fašizam i fundamentalizam su oduvijek bili instrument u rukama imperijalizma i vladajuće klase koji ga podupiru sa ciljem zavađanja ljudi i razbijanja zajedništva u borbi protiv smanjivanja prava, eksplatacije i ugnjetavanja.

Međunarodni otpor, antiimperijalistička borba i solidarnost mladih i studenata je plamen koji vodi Festival od 1947. godine kada su mladi Svijeta zajednički digli glas protiv imperijalizma, fašizma, kolonijalizacije, rata, okupacije, diskriminacije i zahtjevali očuvanje mira, slobodu, suverenost i nacionalnu neovisnost, solidarnost, jednakost i socijalnu pravdu.

Iz navedenih razloga pozivamo sve djevojke i mladiće da nam se pridruže u borbi na 19. WFYS.

    Pozivamo mlade da se:

  • pridruže našoj borbi za ukidanjem imperijalizma, budući da naš prosperitet i sreća ne mogu biti unutar sistema koji stvara siromaštvo, eksplataciju, nezaposlenost, koji uništava okoliš i stvara rasnu i spolnu diskriminaciju.
  • pridruže našoj borbi za pravo na rad i poštivanje radničkih prava, za zadovoljavanje naših osnovnih potreba, za pristup besplatnom i javnom obrazovanju kao univerzalnom pravu i obavezi države, protiv privatizacije, školarina i klasnih razlika.
  • bore protiv intervencija imperijalističkih zemalja i njihovih saveznika kao što su NATO-EU i njihovih alata kao što su financijske ustanove, koje rade u korist kapitala, a protiv ljudi.
  • izraze solidarnost sa ljudima koji pate od agresivne imperijalističke agende i njene militarističke ofenzive, prema izbjeglicama koje su žrtve imperijalističkih ratova, ljudima koji se bore za njihovu slobodu, protiv okupacije i stranih intervencija.
  • podrže demokratska prava ljudi da odabiru svoj način razvoja uskprkos imperijalističkih snaga i njihovih prijetnji.
  • sudjeluje u ovom globalnom, multikulturalnom i međunarodnom festivalu koji će omogućiti prostor za razmjenu ideju i mišljenja, multinacionalne kulturne aktivnosti i također kroz sport promovirati ideje suradnje, prijateljstva i solidarsnot.

Danas je više nego ikada potrebno da mladi ustraju na ujedinjenju sa radničkom klasom, studentskim pokretima i svim slojevima općenito sa ciljem uspostavljanja zajedničkog fronta protiv imperijalizma, pojačavanja i obnove njihove borbe za izgradnju novog Svijeta mira, jednakosti, solidarnosti, prijateljstva i socijalne pravde, gdje će novostvorene vrijednosti od rada ljudi biti iskorištene za zadovoljavanje njihovih potreba i gdje će razvoj znanosti imati pozitivan i zdrav utjecaj na čovječanstvo.

Nakon uspješnog 18. WFYS u Ekvadoru ponovo organiziramo Festival u Europi, točnije u zemlji koja je bila dio Sovjetskog Saveza, u koju su ljudi svojom velikom žrtvom porazili naci-fašizam u 2. svjetskom ratu. Unatoč antikomunističkoj propagandi koja nastoji izjednačiti komunizam i fašizam i revidirati prošlost, milijuni umrlih Sovjeta tokom 2. svjetskog rata su dokaz odlučujuće uloge Sovjetskog Saveza u pobjedi nad naci-fašizmom. Zbog toga i u sklopu rada 19. WFYS-a mladi Svijeta zajedno sa Rusijom i njenim stanovnicima će komemorirati stotu obljetnicu pobjede Oktobarske socijalističke revolucije koja je značajan datum zbog njenog karaktera i ciljeva te njene važnosti u razvoju antifašističkih, antikolonijalističkih i antiimperijalističkih pokreta diljem svijeta.

Ove godine slavimo i 70-u godišnjicu Festivalskog pokreta koji je počeo u Pragu 1947. godine. Prenoseći u sadašnjost i budućnost vrijednosti zajedništva i antiimperijalističke solidarnosti koja karakterizira Festivalski pokret. Jedan od najvećih WFYS održan je u Moskvi SSSR 1957. godine, te Festival u 2017. godini odražava i tu 60-u godišnjicu. Taj Festival je i dalje prisutan u sjećanjima stanovnika i mladih u Rusiji i diljem Svijeta što inspirira 19. WFYS.

Također nastavljajući tradiciju zadnja dva Festivala, prisjećanjem na važne osobe posvećujemo 19. WFYS Ernestu Che Guevarai. Ove godine obilježava se 50-a godišnjica od njegovog ubojstva. Također posvećujemo Festival Mohamedu Abdelazizu koji je posvetio svoj život antikolonijonalnoj borbi i nezavisnosti Zapadne Sahare.

19. WFYS će se održati u regiji u kojoj se mladi sve više susreću sa imperijalističkom agresijom protiv njihovih prava: porast fašizma u mnogim zemljama, politike EU i nacionalnih vlada napadajući radnička, ljudska i prava mladih, zajedno sa porastom militarizma. U trenutku kad imperijalizam pokušava raširiti najreakcijonarnije vrijednosti među mladima WFYS će pokazati da nakon 30 godina od zadnjeg Festivala u Europi mladi se nastavljaju ujediniti za mir, solidarnost i prijateljstvo da zadrže plamen WFYS-a i antiimperijalističke borbe živim!

Podržan od omladine i stanovništva Rusije, prihvaćen od antiimperijalističke omladine cijelog Svijeta ujedinimo našu borbu protiv imperijalizma na 19. WFYS.

Slogan 19. WFYS-a:

„ZA MIR, SOLIDARNOST I SOCIJALNU PRAVDU, BORIMO SE PROTIV IMPERIJALIZMA

POŠTUJUĆI NAŠU PROŠLOST GRADIMO BUDUĆNOST!“


Hit Counter by http://yizhantech.com/