Archive for Socijalizam u svijetu

3. MEĐUNARODNI PRIPREMNI SASTANAK ZA 19. SVJETSKI FESTIVAL OMLADINE I STUDENATA

3. MEĐUNARODNI PRIPREMNI SASTANAK ZA 19. SVJETSKI FESTIVAL

OMLADINE I STUDENATA (3rd IPM of 19th WFYS)

COLOMBO – SRI LANKA 25.-27. 05. 2017.

 

U sklopu priprema za 19. Svjetski festival omladine i studenata, od 25. do 27. 05. 2017. održan je u Colombu na Šri Lanki treći međunarodni pripremni sastanak.

Na sastanku je sudjelovao član Mladih Socijalista kao zajednički predstavnik Nacionalnog pripremnog komiteta Bosne i Hercegovine (NPC BIH) i Hrvatske (NPC HR).

NPC BIH i NPC HR održali su 12. 04. 2017. sastanak u Zagrebu na kojem je dogovorena suradnja u pripremama i vođenju zajedničke kampanje za promociju XIX. Svjetskog festivala omladine i studenata te zajednički nastup na Festivalu u Sočiju.

Uz analizu i definiranje rokova za prijavu sudionika za festival, glavni cilj sastanka bio je osnivanje Međunarodnog organizacijskog komiteta (International Organizing Committee of the 19th WFYS – IOC) kao izvršnog organa u zadnjoj fazi pripreme za Festival, odnosno koordinatora aktivnosti između organizatora Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY) i Ruske Federacije kao zemlje domaćina.

Više od 45 delegacija iz svih dijelova svijeta predstavilo je svoje aktivnosti, ali i probleme s kojima se susreću u pripremama za Festival, a kao zajednički problem većini organizacija može se istaknuti financije i transport do Sočija.

Osim sastanka, sudionici su imali priliku upoznati se sa stanjem i problemima s kojima se susreću na lokalnom i nacionalnom nivou: politički predstavnici upitnih psiholoških i mentalnih sposobnosti, porast govora mržnje i toleriranje neofašizma, smanjenje radničkih prava, privatizacija školstva i zdravstva, vjerski fanatizam, imperijalističke težnje i mogućnosti oružanih sukoba, strani investitori koji poljoprivredna zemljišta prenamjenjuju u turistička, građevinska mafija, legalizirano lihvarenje banaka – sve to nije opis trenutne situacije na Balkanu, već globalna realnost.

Nažalost, poplave u centralnom dijelu Šri Lanke još jednom su pokazale kako narod „plaća“ cijenu klimatskih promjena i međunarodnih ekstraprofita.

Trenutačna situacija ne treba nas obeshrabriti jer ona je dokaz da kapitalizam nema mogućnosti prevladavanja kriza koje proizvodi ili drugim riječima: jedino antikapitalistička rješenja mogu sačuvati život na Zemlji.

 

„ZA MIR, SOLIDARNOST I SOCIJALNU PRAVDU, BORIMO SE PROTIV IMPERIJALIZMA

- POŠTUJUĆI NAŠU PROŠLOST GRADIMO BUDUĆNOST!“

 

 

9. sjednica Koordinacije komunističkih i radničkih partija s jugoslavenskog prostora

U subotu 10. juna 2017., u Skopju je održana 9. sjednica Koordinacije komunističkih i radničkih partija s jugoslavenskog prostora.

Sjednici su prisustvovali, pored domaćina KP Makedonije, predstavnici: Komunista Srbije (KS), Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP), Saveza komunista Bosne i Hercegovine (SK BiH), Kulturno političkog društva Komunist iz Slovenije i, u svojstvu gostiju, tročlana delegacija Komunističke partije Grčke (KKE). Učesnici su međusobno izmijenili informacije i iskustva o društveno političkim prilikama u republikama iz kojih su došli, a zatim  su razmotrili situaciju na međunarodnom planu, pri čemu su osudili agresije i nametanje svojih interesa suverenim državama i narodima od strane imperijalističkih centara moći, što za posljedicu ima velika ljudska stradanja, materijalna razaranja i dovodi do enormnih migracijskih i izbjegličkih valova nezabilježenih u novijoj povijesti.

Zaključeno je da se dovrši započeti posao na formiranju jedinstvenog idejnog i operativnog programa rada i aktivnosti naših partija.

 

U Skopju, 10. VI. 2017.

18. GODIŠNJICA NATO AGRESIJE NA SR JUGOSLAVIJU

Danas 24. marta, navršava se 18 godina od početka brutalne NATO agresije na SR Jugoslaviju, odnosno Srbiju i Crnu Goru, koja je trajala punih 78 dana. Sama agresija pokrenuta je mimo svih dotadašnjih normi međunarodnog prava, povelje UN-a, završnog dokumenta iz Helsinkija o evropskoj sigurnosti i suradnji pa i do tada važećih NATO akata koji su Sjevernoatlantski savez definirali kao obrambeni sistem.

Iako je NATO agresija na SR Jugoslaviju predstavljala presedan po nekoliko osnova, ona je ipak proizvod jedne politike koja si želi uzurpirati pravo dominacije u svijetu i upravljanja iz jednog centra moći.

Agresija koju je tzv. međunarodna zajednica, a ustvari grupa najbogatijih zemalja svijeta na čelu sa SAD-om i NATO, izvršila u proljeće 1999. godine na SRJ, bila je u svojoj biti sastavni dio borbe za prostor koja je krenula nakon tektonskih društveno-političkih procesa 90-ih godina prošlog stoljeća, a kojima je cilj bio prodor krupnog kapitala na Istok i osvajanje novih teritorija.

Tim prodorom je kapitalizam, koji se našao u dubokoj krizi 80-ih godina prošlog stoljeća, ostvario svoja tri cilja i odgodio svoj silazak s društvene scene i odlazak u povijest za jedan nedefinirani vremenski period.

Ciljevi koje je kapitalizam postigao su:

- ekonomski

- politički

- vojni

 

EKONOMSKI cilj sastojao se od:

Osvajanja novih tržišta.

Preuzimanja infrastrukture, sirovinske i financijske baze novoosvojenih područja.

Dobivanja jeftine radne snage, bilo postojeće u zemljama u koje su transferirali kapital ili one imigrantske u vlastitim zemljama.

POLITIČKI cilj sastojao se od:

Eliminacije socijalizma u Evropi i samoupravljanja u Jugoslaviji.

VOJNI cilj sastojao se od:

Prodora na Istok s krajnjim ciljem približavanja i opkoljavanja Rusije i Kine. I taj proces još traje.

Agresija na SRJ 1999. godine, osim što je bila dio opće strategije osvajanja prostora, na način kako je izvedena po svojoj brutalnosti imala je i zadatak kažnjavanja neposlušnog protivnika.

Naime, dinamika prodora u istočnoj Evropi bila je za nosioce imperijalne težnje zadovoljavajuća, jer su u zemljama bivšeg socijalističkog bloka lako pronašli suradnike među političkim elitama za rušenje dotadašnjeg društveno-političkog uređenja, koji su time vlastiti narod i materijalne resurse predali globalnom krupnom kapitalu.

Problem je nastao na jugoslavenskom prostoru. Posebno nepoželjan imperijalističkim krugovima bio je njen model samoupravnog socijalizma kao primjer emancipatorske prirodne pozicije rada u društvu i dostojanstva radnika koji bi bili u stanju upravljati vlastitim sudbinama uz pun državni suverenitet.

U procesu koji je dirigiran izvana, a realiziran iznutra, predani smo na milost i nemilost svjetskim moćnicima pri čemu su vodeću ulogu odigrale secesionističke republike Slovenija i Hrvatska, a po domino efektu slijedile Bosna i Hercegovina i Makedonija, bez iole racionalne potrebe koja bi imala pokriće u ekonomskoj ili nekoj drugoj logici. Jedinu prepreku osvajanju kompletnog  prostora i dominacije nad njim, predstavljala je tadašnji ostatak nekadašnje države, SR Jugoslavija, koja je, iako s tada već promijenjenim društveno-političkim uređenjem, percipirana kao zadnji bastion na putu imperijalističkim moćnicima i zbog toga ju je trebalo kazniti. Da se radi o kažnjavanju razvidno je već iz činjenice da je međunarodna zajednica primjenjivala različite kriterije za pojedine republike i narode bivše Jugoslavije, što je bilo dozvoljeno jednima, nije bilo dozvoljeno drugima, a to je zavisilo od stupnja koncilijantnosti lokalnih oligarhija naspram svjetskih moćnika.

Uslijedila je brutalna agresija NATO snaga koje nisu nanijele SRJ relativno velike vojne gubitke usprkos širini kampanje i činjenici da je omjer snaga izražen u ljudstvu i vojnoj opremljenosti između agresora i napadnutih bio do tada nezabilježen u vojnoj praksi. Iako su vojni gubici SRJ bili relativno mali, zato su oni civilni i materijalni bili vrlo visoki. Uništavana je infrastruktura i ekonomska supstanca zemlje primjenom najsofisticiranijih sredstava koja nemaju nikakvo vojno opravdanje, već su namijenjena materijalnom razaranju civilnih i privrednih objekata, često s katastrofalnim učincima.

Prvi su put upotrijebljene grafitne bombe, a vrhunac brutalnosti postignut je upotrebom municije s osiromašenim uranom koja trajno kontaminira prostor u kojem žive ljudi, a o apsurdu upotrebe tih sredstava svjedoči činjenica o velikom broju stradalih pripadnika agresorskih jedinica koje su rukovale tom municijom.

Presedan, par excellence, učinjen je sada već prema državi Srbiji otimanjem dijela njenog teritorija mimo svih međunarodnih pravnih normi i instaliranjem imperijalističkog protektorata na Kosovu i Metohiji s najvećom NATO vojnom bazom u ovom dijelu svijeta. Tim činom stvorena je jedna umjetna kvazidržavna tvorevina bez vlastite privrede od koje bi njeni građani živjeli, ali s velikim i vrijednim mineralnim resursima, koju nije priznao veliki broj zemalja u svijetu, a čija je osnovna namjena biti odskočna daska SAD-a i NATO-a na putu prema Kaspijskom bazenu. Ta je teza potvrđena 2008. kad su SAD i NATO stojeći jednom nogom na Kosovu i Metohiji pokušali drugom nogom zakoračiti na Kavkaz, što im, na sreću, nije uspjelo. Kasnija događanja u Ukrajini i ona recentna u baltičkim zemljama potvrđuju namjere SAD-a u širenju utjecaja prema Rusiji, ne prežući pritom od suradnje s eksplicite fašističkim subjektima.

Od agresije je, eto, proteklo 18 godina, ali posljedice su još prisutne, prvenstveno one zdravstvene kao posljedica trajno kontaminiranog tla od upotrebe radioaktivne municije. Ali i sam proces porobljavanja još traje. On se finalizira, ovaj put ne vojnim sredstvima, s ciljem da se žrtva ponizi i uvuče u interesni krug svojih tlačitelja – EU i NATO. Na raspolaganju je široki spektar metoda: od honoriranja oligarhije, obećanja za jednokratnu upotrebu, uvjeravanja, ucjena, podmetanja i slično.

Doprinos agresiji odradile su i bivše republike SFRJ, pa i Hrvatska, dozvolivši agresorskim snagama korištenje zračnog prostora za avione koji su polijetali iz NATO baze u Avianu. Dio neiskorištenih bojnih punjenja ti su avioni na povratku istresali u Jadransko more da bi se oslobodili prije slijetanja.

Aviano je tih dana svjedočio i plemenitoj strani ljudskog uma. Cijelim tokom bombardiranja tamo su se održavale vrlo organizirane masovne proturatne demonstracije na dnevnoj bazi, pretežno mladih ljudi pristiglih iz svih dijelova Italije i Evrope. Broj prisutnih znao je vikendom prelaziti brojku od 25.000 ljudi. Socijalistička radnička partija je, kao jedini politički subjekt iz Hrvatske, u organizaciji i suradnji s našim drugovima iz Rifondazione Comunista dva puta učestvovala u demonstracijama i to 17. aprila i zadnji vikend prije prestanka agresije. Tom je prilikom u demonstracijama uzeo učešće i osnivač i tadašnji predsjednik SRP-a dr. Stipe Šuvar.

 

Vladimir Kapuralin


Hit Counter by http://yizhantech.com/