Archive for SRP

Sjećanje na Rosu Luxemburg i Karla Liebknechta

„I ako budemo tada još živjeli, kada se dostigne, živjeti će naš program; zavladat će oslobođenim čovječanstvom. Usprkos svemu!“

Karl Liebknecht

 

 

Danas prije 100. godina, ubijeni su Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht. 15. siječnja 1919. bivaju uhićeni osnivači KPD-a (Komunističke partije Njemačke) od strane Freikorpsa, prethodnice nacističkih bandi, a po nalogu socijaldemokratske partije na čelu s Friedrichom Ebertom te, nakon kratkog vremena, na zvjerski način pogubljeni.

Ne slažući se s linijom SPD-a, Rosa i Karl osnivaju Spartakusbund (Spartakističku ligu) još 1915. godine, iz koje kasnije nastaje Komunistička partija Njemačke. Ovo ubojstvo je rezultat potpuno degenerirane politike SPD-a prožeto revizionizmom i u periodu prije „Velikog rata“, gdje su glasanjem za ratne kredite otvorili put, zajedno s drugim europskim socijaldemokratskim partijama (izuzev Srpske socijaldemokratske partije na čelu s Dimitrijom Tucovićem), krvavom sukobu u kojem je stradalo na milijune radnika/ca. Takva šovinistička praksa bila je direktna izdaja proleterskog internacionalizma.

Nakon Oktobarske revolucije, koja je dala nadahnuće i novu nadu za proletarijat na cijeloj kugli zemaljskoj, i u Njemačkoj je došlo do zaoštravanja klasnog sukoba i to u impozantnim omjerima. Radništvo, izmučeno ratom, glađu i neimaštinom, počelo se organizirati i dizati ustanke diljem zemlje. Velike promjene u političkom životu Njemačke, koja je do kraja rata bila carevina, natjerala je cara da odstupi te Njemačka postaje republika. Vlast je predana SPD-u kao umjerenoj stranci koja nije podržavala revolucionarne promjene, kako u Rusiji tako ni ustanke u Njemačkoj, a koja je zbog „radničkih tradicija“ i dalje imala nemali utjecaj u njemačkom radništvu. Kako bi ugušili Spartakistički ustanak, SPD ulazi u krvavi savez s najreakcionarnijim elementima njemačkog društva u obliku nacional-šovinista s ciljem očuvanja koncepta nacionalne države i za buržoasku parlamentarnu demokraciju.

Izdaja radničke klase od strane SPD-a rezultirala je krvavim gušenjem ustanka u Njemačkoj za koju se mislilo da će, nakon Oktobarske revolucije u Rusiji, biti sljedeća zemlja u kojoj će proletarijat srušiti ugnjetavače i uspostaviti temelje za socijalističko društvo. Da bi obezglavili novoosnovanu avangardu radničke klase, KPD, ubijeni su Rosa i Karl. Karlovo tijelo je nađeno u gradskoj mrtvačnici, gdje su ga krvnici nakon ubojstva odvukli, dok je Rosino tijelo nađeno kasnije u jednom od kanala u Berlinu.

Svake godine se u siječnju, povodom sjećanja na ubijenu Rosu i Karla, u Berlinu održavaju marševi i demonstracije sa sudionicima iz svih zemalja svijeta. Žrtve revolucionara neće biti zaboravljene, a konačni obračun s kapitalom i njegovim slugama, za uspostavu pravednijeg društva, nam tek predstoji!

PODRŠKA KANDIDATIMA KOMINTERN-a NA IZBORIMA ZA RADNIČKU KOMORU AUSTRIJE

Socijalistička radnička partija Hrvatske izražava podršku kandidatima KOMinterna i poziva sve građanke i građane Hrvatske, kao i drugih republika ex-SFRJ, koji imaju radnu dozvolu u Austriji da daju svoju podršku zaokruživanjem liste KOMinterna (Komunistička sindikalna inicijativa-Internacional) na izborima za Radničku komoru.

Ovo je jedinstvena prilika da se učešćem na izborima koji se za Radničku komoru održavaju svakih pet godina, davanjem povjerenja listi KOMinterna, utječe na poboljšanje uvjeta rada i života zaposlenih u Austriji.

Radnička komora je jedinstveno tijelo koje je zakonski zastupnik zaposlenih u Austriji, koje zajedno sa sindikatima može utjecati na uvjete rada i na zaštitu potrošača.

Radnička komora preko svojih tijela aktivno učestvuje u izradi i promjenama Zakona o radu, pruža pravnu i savjetodavnu pomoć zaposlenima, dodatno obrazovanje i različite oblike obuke za različite poslove, kao i istraživanje u oblasti socijalno-političkih tema i njihov utjecaj na položaj zaposlenih.

Izbori za Radničku komoru počinju u siječnju 2019. godine i bit će održani u svim saveznim državama Republike Austrije. Na izborima može učestvovati svatko tko ima radnu dozvolu u Austriji BEZ obzira da li posjeduje austrijsko državljanstvo ili ne!

Svjesni da se značajan broj građana Hrvatske i s prostora drugih republika ex-SFRJ nalazi na privremenom ili stalnom radu u Austriji, pozivamo ih da daju podršku kandidatima listi KOMinterna u svim saveznim državama Austrije. Svojom podrškom utječu na kreiranju uvjeta u kojima rade i žive u Austriji, ali i doprinijeti promjenama u Austriji koje se mogu pozitivno odraziti i na položaj radnika u Hrvatskoj. Ne zaboravimo  da je austrijski kapital u velikom postotku zastupljen u bankarskom, telekomunikacijskom kao i turističkom sektoru.

Predizborni slogan KOMinterne glasi: „Klasna borba, a ne socijalno partnerstvo“. KOMinterna ne vjeruje u trule kompromise između radnika/ca i poslodavaca, nego znaju da radnici/ce moraju sami izboriti svoja prava. Takva politika se jasno pokazala na stotine puta u praksi.

 

KOMinterna zahtjeva:

– Povećanje minimalca za radnike

– Skraćenje radnog vremena

– Ukidanje prekarnih i drugih atipičnih radnih odnosa

– Povećanje poreza za korporacije i bogate

– Eksproprijacija banki i korporacija

– besplatno zdravstveno osiguranje i obrazovanje

– jednaka prava za sve ljude koji u Austriji žive, neovisno o porijeklu!

 

Radnice i radnici,

Ne nasjedajte na parole i obećanja drugih sindikata koji su, bez obzira na ime (Socijal-demokratski, Kršćansko-socijalni, Slobodarski ili Zeleni). Sve navedene organizacije, osim KOMinterna, služe interesima krupnog kapitala te su zagovornici austrijskog ekonomskog imperijalizma na prostoru Hrvatske, bivše Jugoslavije i na Balkanu. Neki, poput FPÖ (Slobodarska stranka Austrije) imaju snažnu rasističku i antiimigrantsku retoriku koja će se nakon migranata sa Bliskog istoka usmjeriti i na vas, dok su socijal-demokrati, koji imaju većinu u Radničkoj komori, više puta izigrali upravo one koje trebaju zastupati – prodajom i izdajom interesa radnika/ca desno-konzervativnoj vladi Austrije koja je zastupa krupni kapital.

Radnice i radnici, dajte svoj glas kandidatima KOMinterna jer time ćete doprinijeti očuvanju svojih radnih mjesta, poboljšanju uvjeta rada i socijalnog položaja.

SRP SPLITA VESELO ISPRATIO STARU GODINU

U Splitu je,27. 12. 2018. u prostorijama SRP-a, održano tradicionalno prednovogodišnje druženje članova SRP-a, Društva Josip Broz Tito, SAB-a i Nove ljevice te prijatelja i simpatizera.

Prisutne je, u ime organizatora, kraćim prigodnim govorom pozdravio predsjednik Gradske organizacije Split, Ranko Adorić, koji je na kraju svima skupa zaželio dobro zdravlje, harmoniju i ljubav u obitelji, razumijevanje i toleranciju među prijateljima.

Dobro raspoloženje, uz skromni meni,  podizalo se partizanskim, revolucionarnim i pjesmama o Titu, a uz karaoke i zaplesalo se do kasnijih sati.


Hit Counter by http://yizhantech.com/