O nama

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE

Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRP) je stranka moderne ljevice. Osnovana je 25. listopada 1997. godine, a registraciju pri Ministarsvu uprave RH dobila je 4. veljače 1998. godine.

U posebnim oblicima organiziranja – klubovima unutar partije, djeluju ljevičari raznih profila: socijalisti, socijaldemokrati, komunisti, kršćanski socijalisti i ekološki socijalisti, a u zajedničkom zalaganju za socijalističku budućnost Hrvatske u sklopu socijalističke budućnosti Evrope i svijeta, pri čemu je bitno da se ostvaruje program stranke i da stranka iskazuje akcijsko i političko jedinstvo u svojem djelovanju kao moderna stranka ljevice.