Izdvajamo:

<< >>

ŠIBENSKA DEKLARACIJA O USPOSTAVI UJEDINJENE LJEVICE – ZAJEDNIČKE PLATFORME LIJEVIH SNAGA

Nova ljevica – NL, Održivi razvoj razvoj Hrvatske – ORaH, Socijalistička radnička partija – SRP i Radnička fronta – RF, potpisali su u Šibeniku 8. rujna 2018. “ŠIBENSKU DEKLARACIJU O USPOSTAVI UJEDINJENE LJEVICE – ZAJEDNIČKE PLATFORME LIJEVIH SNAGA”. Deklaracija je otvorena za potpisivanje svim pojedinkama

UNSERE ZEIT – Proslava glasila Njemačke komunističke partije

U njemačkom gradu Dortmundu je od 07. 09. – 09. 09. 2018. održana tradicionalna proslava glasila DKP-a (Njemačke komunističke partije) „Unsere Zeit“. „Unsere Zeit“ je tjedni list koji je od svog osnivanja (1969.) do dana današnjeg dosegao tjednu nakladu od 6.000 izdanja te se svakih

ETNOCENTRIZAM – NEGACIJA SLOBODE I DEMOKRACIJE

U etnocentričkom horizontu gotovo da nema nikakvog mjesta za razvoj i šire utemeljenje slobode i demokracije. Jednostrana etička prinuda na etnocentričku procjenu svih drugih vrijednosti isključuje slobodu kao „mogućnost izbora“, pluralizam i plodne različitosti u društvu. U uslovima antagonističkog društva, etnocentrizam i nacionalizam postaju neka

57 GODINA POKRETA NESVRSTANIH ZEMALJA – ISKRE NADE

“Tito je otišao na više od 120 putovanja i posjetio 60 zemalja na 4 kontinenta te razgovarao s 230 državnika iz svih dijelova svijeta.” Pokret nesvrstanih zemalja osnovan je prije 57 godina na Prvoj konferenciji održanoj u Beogradu od 1. – 6. 09. 1961. velikom

SRP SPLITA OBILJEŽIO 77. GODIŠNJICU STRADANJA PRVOG SPLITSKOG ODREDA

Socijalistička radnička partija Splita današnjim polaganjem cvijeća na spomenik na Plokitama u Splitu, mjesta s kojeg je odred krenuo u partizane, te na spomenik na stratištu u Ruduši kod Sinja, gdje je odred strijeljan od fašista, obilježila je godišnjicu stradanja boraca Prvog splitskog partizanskog odreda,

IZJAVA ZA JAVNOST: PONOVNO STRIJELJANJE SPLITSKE MLADOSTI

Socijalistička radnička partija (SRP)  izražava duboko zgražanje povodom najnovijeg vandalskog i anticivilizacijskog čina – oštećenja spomen ploče na Plokitama Prvom splitskom partizanskom odredu, ploče na mjestu koje simbolizira odlazak gotovo goloruke splitske mladosti, vođene idealima slobode, mira i progresa, u borbu protiv okupatora i domaćih

NOVI OBLICI ŠTRAJKA U HRVATSKOJ

Odnos prema štrajku, snaga i odlučnost štrajkaške borbe u krajnjoj su liniji slika stanja koje vlada u Hrvatskom sindikalnom pokretu i organizacijama. Povijesno prevladani koncept i praksa da je sindikat podčinjen državi ili političkoj stranci, proturječan je štrajku kao samostvaralačkom aktu svijeta rada, na čemu

NEMA DEMOKRACIJE BEZ GRAĐANSKE NEPOSLUŠNOSTI

Problem građanske neposlušnosti jeste test za svaku teoriju koja se pita o moralnim temeljima demokracije – ona nije primjenjiva na druge oblike vladavine. Osnovna polazišta su: prvo – da je društvo zasnovano na principu pravičnosti; drugo – da se radi o demokratskoj formi vladavine; treće

POSLJEDICE PROGONA UNUTRAŠNJEG NEPRIJATELJA

Uvodna napomena Riječ neprijatelj predstavlja jednu od onih često korištenih riječi čije je značenje u tekućoj politici umnogome dvosmisleno i nejasna. U svom užem, izvornom smislu, ova riječ prije svega označuje spoljašnjeg neprijatelja i stranog zavojevača, u tom smislu govorilo se o neprijateljskoj državi i

Obilježavanje dana osnutka Komunističke partije Hrvatske – Anindol, 1. 8. 2018.

Okupili smo se na mjestu na kojem je u noći između 1. i 2. kolovoza 1937. osnovana Komunistička partija Hrvatske. Referat je na tom osnivačkom kongresu podnio Josip Broz Tito i istaknuo dva glavna pravca djelovanja Komunističke partije. Jedan je borba protiv fašizma – borba

57 GODINA POKRETA NESVRSTANIH ZEMALJA – ISKRE NADE

“Tito je otišao na više od 120 putovanja
i posjetio 60 zemalja na 4 kontinenta
te razgovarao s 230 državnika iz svih
dijelova svijeta.”

Pokret nesvrstanih zemalja osnovan je prije 57 godina na Prvoj konferenciji održanoj u Beogradu od 1. – 6. 09. 1961. velikom zaslugom Tita i Jugoslavije. Usvojena je i Deklaracija šefova država i vlada, a uz nju su bila još dva dokumenta: „Opasnost od rata“ i „Apel za mir“. Glavni i završni dokument konferencije bila je Beogradska deklaracija kojom su konstatirani problemi međunarodnih odnosa, izraženo je stajalište okupljenih zemalja o pitanju kolonijalizma, hladnog rata i ratne opasnosti, kao i ekonomske eksploatacije manje razvijenih zemalja – da bi ta stajališta postala temelj na kojima se izgradio i djelovao Pokret. Nastao je s ciljem podrške nacionalnoj borbi za nezavisnost, iskorjenjivanju siromaštva, otporu kolonijalizmu, neokolonijalizmu, aparthejdu, rasizmu i imperijalizmu te suprotstavljanju svim oblicima okupacije, dominacije i blokovske podjele svijeta, ali i kao odgovor zabrinutog čovječanstva na sve opasniju bipolarizaciju svijeta kao izravnu posljedicu trke u naoružavanju konvencionalnim i atomskim oružjem – prvenstveno dvije antagonističke sile i njihovih vojnih blokova, SAD-a s NATO savezom i Sovjetskog Saveza s članicama Varšavskog ugovora.

Bilo je to jasna poruka nepristajanja na politiku hladnog rata, blokovskog svrstavanja, ideoloških sukoba na relaciji Istok-Zapad, bipolarizacije i mogućeg izbijanja svjetskog sukoba, kao i prvi otpor tendencijama opće globalizacije svijeta. Vrijeme je to velikih političkih uspjeha Nesvrstanih u smirivanju nagomilanih svjetskih problema, naročito u periodu djelovanja njihovih osnivača Tita, Nasera i Nehrua.

Pokret nesvrstanih nije predstavljao samo suprotstavljanje blokovskoj podjeli svijeta, već je pokazao da svijet nužno ne mora funkcionirati na dominaciji i hegemoniji, a još manje da se radi o pukoj neutralnosti ili ne zauzimanju stava. Pokret je sugerirao i davao odgovore i rješenja za najteža politička i ekonomska pitanja, a društvena i politička heterogenost zemalja, koje su u većoj ili manjoj mjeri, osim međusobno, imale i izvjesne odnose i sa silama i blokovima, ukazuje na to da je bio vrlo liberalan djelujući na principima uzajamnoga poštovanja, nenapadanja, nemiješanja u unutarnje poslove, gradeći jednakost i uzajamnu korist te miroljubivu i aktivnu koegzistenciju.

Pokret je naglo rastao i u kratko vrijeme okupio gotovo dvije trećine članica Ujedinjenih naroda ili 55% ukupnog stanovništva planeta, postao nezaobilazan faktor međunarodne politike i odigrao značajnu ulogu u sprečavanju globalnog blokovskog sukoba, znatno ubrzao procese dekolonizacije Afrike stvaranjem „Trećeg svijeta“, zalagao se za opće razoružanje, napose potpisivanjem sporazuma između supersila SAD-a i SSSR-a o smanjenju, neširenju i uništenju nuklearnog oružja te stvaranje bezatomskih zona, podržavajući detant – zabranu nuklearnih pokusa pod vodom, u atmosferi i svemiru; uklanjanju raketnih sistema srednjeg i kraćeg dometa u Evropi, smanjenje konvencionalnog oružja i zabrani kemijskog i mnogo drugog, čime je bitno doprinio svjetskom miru i smanjenju vojne i političke napetosti uz porast povjerenja i suradnje.

Kroz desetljeća djelovanja, Pokret je povezao mnoge male narode i njihove ekonomije oslobađajući ih dominacije velikih i moćnih. Djelujući nešto više od pola stoljeća, Pokret nesvrstanih je doživljavao uspone i padove, ovisno o političkoj i ekonomskoj situaciji u svijetu. Bio je niz godina u krizi identiteta, naročito u vrijeme naftne krize, opće globalizacije i sovjetske intervencije 1979. u Afganistanu, ali i nastojanjem jedne grupe zemalja da se približe sovjetskom bloku, pod izlikom stvaranja antiimperijalističke alijanse.

Josip Broz Tito, autoritetom ratnog pobjednika i iskusnog državnika, čovjek koji se uspješno suprotstavio hegemonima tog vremena, Hitleru, Staljinu i Zapadu, i time postao inspiracija generacijama političara Afrike i Azije, kao i Jugoslavija, originalna i jedinstvena u svijetu po radničkom samoupravljanju i jedina od evropskih zemalja, uz Cipar, postali su lideri Pokreta nesvrstanih politikom aktivne miroljubive koegzistencije među zemljama s različitim političkim sistemima. Ostvarili su golemi ugled u svijetu koji daleko nadilazi ekonomsku i vojnu moć jedne male zemlje te poštovanje i znatni utjecaj na političkoj sceni svijeta. Jednom prilikom o Nesvrstanima, Tito je rekao: „Nesvrstana politika, koju slijedi i Jugoslavija, dala je, što je dobro poznato, ogromne rezultate u borbi za mir i društveni progres. Nesvrstane zemlje su danas glavni pobornici ravnopravnih odnosa u svijetu, odnosa bez ikakve diskriminacije i miješanja u unutrašnje poslove drugih. Istovremeno, one pokazuju najrazvijeniju sposobnost za demokratsku suradnju u svim oblastima ljudske i društvene djelatnosti, i to kako u međusobnim odnosima tako i u odnosima sa svim drugim zemljama. Nesvrstane zemlje su na čelu borbe za stvaranje pravednijega ekonomskog poretka u svijetu, u kome bi već jednom narod svake zemlje trebalo da koristi svoja prirodna bogatstva prvenstveno za sebe i vlastiti razvoj.“

Nakon Tita i raspada Jugoslavije, dolazi i do slabljenja utjecaja Nesvrstanih. Većina novonastalih državica nije te sjajne diplomatske i državničke pozicije koristila, niti je pristupila Pokretu. Politikom dijametralno suprotno onoj koja je plijenila svjetske simpatije, otvarala mnoga vrata suradnji i povoljnim ekonomskim interesima, a zemlju činila politički, ekonomski i vojno neovisnom, mnoge republike nisu iskoristile, već su bezglavo pohrlile pod „sigurnosni kišobran“ NATO saveza, poput Hrvatske, Slovenije i nedavno Crne Gore, a neke, kao Makedonija i BiH, planiraju u bliskoj budućnosti, bez obzira na opći prezir i neslaganje većine svojih građana, kao i s politikom kojom politokracija ne dopušta referendumsko izjašnjavanje naroda po ovom važnom pitanju. Jedino još Srbija održava prisnije odnose s Nesvrstanima, dok Hrvatska ima status promatrača.

Zadnjih desetljeća, padom socijalističkog sistema i istočnog bloka, umanjen je utjecaj Pokreta nesvrstanih navodnim nestankom politike hladnog rata. Ipak, njegova zadaća nije završena, jer je hladni rat zamijenjen politikom „vrućeg mira“ – stari antagonizmi i imperijalistička želja za dominacijom nad svijetom i dalje su prisutni.

Kao osnovno uporište za daljnji rad i djelovanje, Pokret pronalazi u borbi protiv neokolonizacije i globalizacije, pod čijom krinkom centri moći, na novi način, pokoravaju manje i slabije narode i države. Dakle, nestankom bipolarnog svijeta nije nestalo, već se globalizacijom i pojačalo, ugnjetavanje i dominacija jakih nad malima. Sve manji broj ljudi posjeduje sve veću imovinu svijeta, siromašni su sve siromašniji, a bogati sve bogatiji. Kako je nastao na načelima otpora kolonizaciji, s ciljem zaštite malih naroda i njihovog prava na slobodu i samoodlučivanje, to je i daljnje postojanje Pokreta imperativ, jer je svijet nažalost još daleko od dosega tih ideala. Politika Nesvrstanosti koju su utemeljili osnivači, a koja danas broji gotovo 120 članica, usprkos potpune marginalizacije pa i medijske blokade od strane Zapada, u što se u potpunosti uklopila i „naša“ politika, ostavila je dalekosežne političke, ekonomske i ideološke dosege, jer su u temelje političke nesvrstanosti duboko ugrađene ideje humanizma, pravde, jednakosti i zajedništva naroda i zato ideja i danas nailazi na svoje poklonike širom svijeta.

Ranko Adorić

SRP SPLITA OBILJEŽIO 77. GODIŠNJICU STRADANJA PRVOG SPLITSKOG ODREDA

Socijalistička radnička partija Splita današnjim polaganjem cvijeća na spomenik na Plokitama u Splitu, mjesta s kojeg je odred krenuo u partizane, te na spomenik na stratištu u Ruduši kod Sinja, gdje je odred strijeljan od fašista, obilježila je godišnjicu stradanja boraca Prvog splitskog partizanskog odreda, izražavajući duboko poštovanje i zahvalnost prema mladosti koja je vođena idealima slobode, mira, jednakosti i pravde gotovo goloruka krenula na fašističku neman položivši svoje mlade živote za humanije društvo u kojem čovjek nikada više neće biti rob.

Ovih dana, 77 godina od tragične pogibije mladih heroja, podsjećamo vlast na nepravedno zaboravljenu mladost i njenu veliku žrtvu za slobodu, no upravo se „nemar vlasti“ potpuno uklapa u njen konačni otklon od antifašizma i njegovih civilizacijskih vrijednosti, čiji je jedini krimen da je uspješno vođen od malene, ali dobro organizirane Komunističke partije na čelu s Titom.

I ovom prilikom izražavamo protest vladajućoj politici koja toleriranjem profašističkog divljanja kroz zapjenjeni nacionalizam, ksenofobiju, rasizam, mržnju i netoleranciju svake vrste, čime se sve manje poštuje, cijeni i podupire antifašizam, dolazi u koliziju s vlastitim Ustavom, duboko vrijeđa sve žrtve, patnju i uspješnu borbu naroda za slobodu.

Tako je i ova mladost, dajući svoj život za slobodu i ideale progresivnog društva, doživjela ponovnu egzekuciju kao kolateralna žrtva takve politike. To potvrđuje i ovogodišnje, već „tradicionalno“ vandalsko uništavanje spomen ploče na Plokitama, kao i mnoge druge za koje nikada nitko nije odgovarao.

Split, 26. 08.2018.

Gradska organizacija Split

IZJAVA ZA JAVNOST: PONOVNO STRIJELJANJE SPLITSKE MLADOSTI

Socijalistička radnička partija (SRP)  izražava duboko zgražanje povodom najnovijeg vandalskog i anticivilizacijskog čina – oštećenja spomen ploče na Plokitama Prvom splitskom partizanskom odredu, ploče na mjestu koje simbolizira odlazak gotovo goloruke splitske mladosti, vođene idealima slobode, mira i progresa, u borbu protiv okupatora i domaćih kolaboracionista.

Ovaj grad se mladim herojima, nesretno stradalima već na samom početku, nakon rata dostojno odužio dajući ime jednoj od važnijih splitskih prometnica, koje je stajalo sve do 90-tih kada je uklonjeno sramnom odlukom gradskog vijeća Splita 1992., kao i imena mnogih koje su nosile nazive po događajima i ličnostima iz razdoblja narodnooslobodilačkog rata.

I nakon višekratnih zahtjeva mnogih političkih i društvenih organizacija u gradu, vlasti Splita nisu smogle snage ispraviti ovu veliku nepravdu vraćanja strijeljanoj mladosti dostojanstva i zahvalnosti za najsvetiju žrtvu koju su dali za  slobodu svoje zemlje  – svoj život!

Zahtijevamo od grada Splita da se počinitelji pronađu i primjereno sankcioniraju!

Delagacija SRP-a će i ove godine, na 77. godišnjicu strijeljanja, u nedjelju 26. kolovoza, položiti cvijeće na spomenike na Plokitama i Ruduši kod Sinja.

 

Split, 25. 08. 2018.

SRP Gradska organizacija Split


Hit Counter by http://yizhantech.com/