150. godišnjica rođenja Vladimira Iljiča Lenjina

Izjava Evropske komunističke inicijative povodom 150. godišnjice rođenja Vladimira Iljiča Lenjina

Ove godine obilježava se 150. godišnjica rođenja Vladimira Iljiča Lenjina, predvodnika u nastavljanju revolucionarnih učenja Marxa i Engelsa, s njegovom prosvjetljenom znanstvenom mišlju, omiljenog vođe i neumornog revolucionara, osnivača Partije novog tipa i prve socijalističke države u svijetu. Veliki vođa ruskog proletarijata posvetio je svoj cijeli život borbi za socijalno oslobađanje radničke klase i svih potlačenih.

Partija novog tipa Lenjinova je ključna ideološka i politička ostavština radničkoj klasi diljem svijeta. Lenjin je prvi dijagnosticirao i formulirao neophodnost postojane revolucionarne partije novog tipa oboružane marksističkim pogledom na svijet, bez kojega je nemoguće pripremiti i iznijeti revoluciju. Povijest, s Lenjinom u prvom planu, pokazala je kako samo Komunistička partija novog tipa, kao avangarda radničke klase i njen najviši oblik organiziranja, može organizirati i predvoditi borbu radničke klase u rušenju kapitalizma i stvaranju socijalizma. S pozicijama koje je iznio u travnju 1917. godine, postavio je trenutni cilj radničkim snagama, kako bi se Boljševička partija mogla pripremiti i uspješno iznijeti socijalističku revoluciju u Rusiji.

Lenjin je dalje razvio i specificirao sve sastavne dijelove marksizma, kao što su filozofija, politička ekonomija i znanstveni komunizam. U svom višeslojnom teoretskom i praktičnom radu, Lenjin je razjasnio velike i kompleksne teoretske probleme ljudskog društva u eri imperijalizma. Koristeći svoje zaključke, ukazao je na način i preduvjete za pobjedničku borbu radničke klase. Njegova promišljanja  o imperijalizmu, socijalističkoj revoluciji i diktaturi proletarijata, Partiji novog tipa i njenim principima, agrarnom i nacionalnom pitanju, između ostalog, je neprocjenjivo, dok je, istovremeno, razvijao teoretske temelje razvoja novog društva, to jest, socijalizam.

Njegov rad je od velike teoretske i praktične važnosti. Proučavanjem razvoja kapitalizma s prijelaza 19. na 20. stoljeće, shvatio je kako je kapitalizam prošao svoju najvišu i zadnju fazu (to jest, imperijalizam), u kojoj su svi njegovi kontrasti do kraja izoštreni. Važnost ideološkog i političkog dokumentiranja nejednakosti ekonomskog i političkog razvoja, koji stvara mogućnost slamanja lanca međunarodnog imperijalističkog sistema na njegovoj najslabijoj karici, uistinu je nešto posebno.

Njegov rad pod naslovom „O sloganu ‘Sjedinjene Države Evrope’“ vrijedan je i svevremenski  izvor za borbu komunista u Evropi, u kojem se apostrofira kako je takva asocijacija, pod kapitalističkim režimom, ili nemoguća ili reakcionarna. Ovaj zaključak je dokazan i potvrđen u stvarnosti, opovrgavajući teze oportunističkih snaga u Lenjinovo doba, kao i apologeta EU i međudržavnih unija kapitala u naše vrijeme. Lenjin se protivio bilo kakvom iskrivljavanju revolucionarne teorije i smatrao je kako je beskompromisna borba protiv oportunizma jedan od osnovnih preduvjeta za pobjedu socijalističke revolucije.

Dosljedna internacionalna aktivnost Boljševika, pod Lenjinovim vodstvom, i uspostavljanje Treće komunističke internacionale, kao plod toga, bili su kamen temeljac međunarodnog komunističkog pokreta, naglašavajući zadatak odvajanja revolucionarnih snaga od oportunističkih partija na međunarodnom nivou i prokazivanja izdajničkog stava partija iz Druge internacionale koje su, podržavajući buržoaziju svojih zemalja, pozvale radničku klasu u klaonicu 1. svjetskog rata, braneći interese kapitala.

Danas, Lenjinova didaktika i svevremenski rad razotkrivaju sve one koji ih uzaludno pokušavaju ocrnjivati ili zataškavati. To je trn u peti kapitalističkog barbarstva, kojem svjedočimo ovih dana kad hara pandemija, s tragičnim nedostacima u zdravstvenom sektoru, i žestokoj kompetitivnosti monopola koji opterećuju ljude krizama, ratovima, i njihovim pretvaranjem u izbjeglice. Sve to ističe potrebu za socijalizmom više nego ikad.

Socijalizam je odgovor i smjernica za sve aktualne akcije komunističkih partija diljem svijeta i borbu radničke klase i njenih saveznika u svakoj od zemalja.

Evropska komunistička inicijativa  nadahnuta je i vođena Lenjinovim radom. Posvećena je neumornom nastavljanju njegovog puta, braneći njegovu ostavštinu kako bismo postigli naše revolucionarne ciljeve.

https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Statement-of-the-European-Communist-Initiative-for-the-150th-anniversary-of-the-birth-of-VI-Lenin/