30 godina djelovanja Zelene akcije

Socijalistička radnička partija se odazvala pozivu Zelene akcije da proslavimo 30 godina njihovog djelovanja.

U prvih 30 godina  postojanja, Zelena akcija je, zahvaljujući kampanjama i uličnim akcijama, zaustavila mnogobrojne štetne projekte poput termoelektrane u Lukovom Šugarju, projekt „Družba Adria“, hidroelektrane Ombla, termoelektrane Plomin C, spalionice otpada u Zagrebu, spriječeno  je istraživanje nafte i plina u Jadranu, itd.

Zelena akcija je svih ovih godina neustrašiva,društveno osjetljiva i solidarna organizacija koja se uz primarni rad, u cilju zaštite prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja u Hrvatskoj i šire, uključivala i u druge teme važne za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Nova publikacija napravljena je kao pregled 30 godina djelovanja ZA-e koje su obilježene kampanjama javnog zagovaranja, aktivističkim akcijama koje su provodili po cijeloj Hrvatskoj, ali i širem i to o najraznovrsnijim temama od javnog interesa.

Čestitamo i želimo još puno, puno godina aktivizma i uspješnih kampanja koje pokazuju kako treba djelovati organizacija civilnog društva!