I DJECA SPLITA ŽELE ŽIVJETI SRETNO

Trebali bismo znati da se zakonskim programiranjem sustav društvene brige o djeci zasniva na  pravima i dužnostima roditelja da vode brigu o odgoju svoje djece te o pravu djeteta vezano za uvjete života koji im omogućavaju njihov pravilan psihofizički razvoj, uključujući i obvezu države da im u tome pruži potpunu pomoć.

Kako se navedeni sadržaji odvijaju na relaciji država – lokalna zajednica – roditelji, teško je dati objektivan odgovor o uvjetima života djece kad je na djelu nedostatak dječjih vrtića, jaslica, škola, specijaliziranih medicinskih ustanova za djecu s posebnim potrebama i drugih. Obitelji nije lako udovoljiti zahtjevima djece jer su na djelu i nezaposlenost, niska primanja roditelja, neisplaćivanje zarađenih plaća, neefikasna zdravstvena zaštita, skupi gradski prijevoz te drugi troškovi života.

Ciljevi društvene brige o djeci predškolske dobi i učenika u sustavu odgoja i obrazovanja  trebaju se usmjeriti na veći broj vrtića i škola, kvalitetnije opremanje istih, veću zaposlenost stručnog kadra, donošenje zakonskih i podzakonskih mjera vezanih uz pedagoški standard ustanova, rad na reformi odgojno-obrazovnog sustava (kurikulumu), kvalitetnijoj prehrani djece, njihovom organiziranom odmoru i rekreaciji, kvalitetnijim sadržajima u kulturi, sportu i inovacijama, sadržajnijem radu s djecom bez roditeljskog doma kao i s djecom s poteškoćama u razvoju, djecom na duljem bolničkom liječenju i djecom iz socijalno ugroženih obitelji.

Gdje je u toj cijeloj priči grad Split? Gdje su njegovi resursi i što nude novi kandidati za gradonačelnika? Malo, sasvim malo. Gotovo pa ništa. Programi kandidata su nevidljivi, a obećanja maglovita.

Republika Hrvatska još uvijek nema izrađenu dugoročnu strategiju razvoja osnovnih gospodarskih resursa, a jednako tako niti demografsku strategiju, kao ni grad Split, kojima bi se ostvarile društveno-ekonomske pretpostavke  za uspješno rješavanje  pitanja djece kao jednog od temeljnih pitanja te uvjeti u kojima bi zadovoljni roditelji odgajali sretnu djecu.

 

 

Split, 18. 04. 2017.

Gradska organizacija SRP-a Split