IGMANSKI MARŠ 2018.

U subotu 27. januara, svečano je obilježena 76. godišnjica izuzetno napornog i po ishod neizvjesnog podviga kojeg su izveli borci u toku NOB-e, poznatog kao Igmanski marš.

Rezime:

Tokom II. neprijateljske ofenzive u istočnoj Bosni, Prva proleterska brigada našla se, nakon borbi s brojčano i tehnički nadmoćnijim neprijateljskim snagama na Romaniji, u nezavidnom položaju. S obzirom da nije bilo uslova za uspješan nastavak borbenih djelovanja, štab brigade nakon, procjene situacije, donosi odluku o napuštanju zone i prelazak na oslobođeni teritorij prema Foči, čime bi se izbjeglo opkoljavanje brigade na uskom prostoru i njeno uništenje.

S obzirom da su se na pravcu istočno od Sarajeva nalazile jake neprijateljske snage, a isto je bilo i u zapadnoj Bosni, štab brigade odlučuje se na  obilaženje Sarajeva sa zapadne strane, silazak u Sarajevsko polje i prelazak planine Igman, na putu prema slobodnoj teritoriji. Potez je bio rizičan zbog otvorenog terena i neprijateljskih posada u Sarajevu, ali se procjena da neprijatelj ne očekuje da će partizani krenuti tim pravcem pokazala ispravnom.

720 boraca I. proleterske brigade, među kojima je bilo ranjenika i bolesnih, započelo je, 27. januara 1942. godine po dubokom snijegu pri temperaturi od -32°C, uspon na planinu Igman. Usiljeni marš pod komandom Koče Popovića trajao je punih 18 sati, taktički je uspio i značajni je dio epopeje Narodnooslobodilačkog rata.

Obilježavanje:

Manifestaciju proslave organizira SABNOR kantona Sarajevo, a poprimila je međunarodni karakter. Ove godine, prema procjeni organizatora, bilo je između 15 i 20 hiljada ljudi. Manifestacija je međunarodnog karaktera, na njoj se okupilo ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, Austrije, Italije, a položen je vijenac od predstavnika Ruske Federacije. Učesnici su prepješačili etapu od Hadžića do Velikog Polja na Igmanu  u dužini od 9 km. Glavna svečanost održana je pored spomenika na Velikom Polju. Iz Hrvatske je bila delegacija SABA i pun autobus ZUABA, među kojima je bilo i nekoliko članova SRP-a.

U nedjelju je učinjena posjeta muzeju bitke na Neretvi u Jablanici, koji je smješten pored kanjona preko kojeg je izvršen čuveni prelazak preko Neretve partizanskih jedinica u akciji spašavanja ranjenika u IV. neprijateljskoj ofenzivi.

 

30. I. 2018.

 

Vladimir Kapuralin