IN MEMORIAM: Radovan Magoš (1950. – 2016.)

U popodnevnim satima, u subotu 3. prosinca, napustio nas je naš drug, istinski ljevičar i uvjereni antifašist, Radovan Magoš.

Kako ni za života nije poklanjao pozornost kvantitetu riječi, niti decibelima govornika, već samo sadržaju i srži iznesenih ideja, tako je onda i red da se oprostimo od njega.

Bio je član SRP-a od samih početaka, no ono što je puno važnije bila je njegova energija i angažiranost na okupljanju članstva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na kraju, to je i rezultiralo osnivanjem gradske organizacije SRP-a u Vrbovcu kao i, nešto potom, obnavljanje rada Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Vrbovca – pri čemu je obavljao dužnost dvostrukog tajnika.

No, sve su to samo funkcije i rad koje su one podrazumijevale, a koji je on smatrao normalnim, i one ne mogu opisati o kakvom se čovjeku radilo – to najbolje znaju oni koji su ga poznavali: britak i jasan intelektualac u našem svijetu kvazinitelekta, beskompromisan i realan.

Stoga, za kraj mogu samo ponoviti njegove riječi kojima nas je često hrabrio: „Moja generacija neće doživjeti socijalizam, možda ni vaša, ali do njega će doći. Morate se nastaviti boriti – za sebe, za svoju djecu i za djecu svoje djece!“

Radovanu Magošu u spomen, a nama na čast – učinimo tako.