Inicijativa povodom 75. godišnjice Povelje UN-a i 45. godišnjice završnog dokumenta KESS-a

Obraniti osnovna načela Povelje Ujedinjenih naroda!

Obraniti prava i suverenitet naroda!

Obraniti mir!

Evropske organizacije Svjetskog mirovnog vijeća (WPC), posvećene dugoj borbi za mir i prijateljstvo među narodima, zabrinute zbog ​​agresivnog djelovanja imperijalizma, posebno američkog i njegovih posljedica na trenutnu svjetsku situaciju, podsjećaju i naglašavaju važnost obrane načela međunarodnog prava, postizanje mira i praćenje važnih događaja vezanih uz njih.

Braniti načela poput suverenosti, jednakosti svih država i samoodređenja naroda; mirno rješavanje međunarodnih sporova; razvijanje odnosa prijateljstva i međunarodne suradnje radi rješavanja međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode, promocija općeg i kontroliranog razoružanja, posebno nuklearnog oružja, ukidanje političko-vojnih blokova još je važnije u kompleksnim, zahtjevnim i nepredvidljivim vremenima s kojima su narodi suočeni, prije svega s pandemijskom krizom.

Pandemijska prijetnja Covid-19 puno je ozbiljnija za one koji žive na područjima gdje se vode agresivni ratovi, poput Jemena, Afganistana, Sirije, za palestinski narod pod brutalnom okupacijom Izraela, za raseljene osobe i izbjeglice. koji ostaju u kampovima bez ikakvih minimalnih uvjeta, uključujući zemlje u Evropskoj uniji, za ljude država izloženih krinimnalnim ekonomskim i financijskim sankcijama i blokadama koje su SAD i Evropska unija nametnule zemljama poput Kube, Demokratske Narodne Republike Koreje, Irana ili Venezuele.

Evropske organizacije Svjetskog mirovnog vijeća (WPC) također skreću pažnju na promicanje atmosfere straha koja ima za cilj trivijaliziranje i stvaranje uvjeta koji pogoduju ukidanju osnovnih prava, sloboda i jamstava, slabljenju demokracije i stvaranju dodatnih poteškoća za socijalni napredak i mir.

S obzirom na ove prijetnje, važno je napomenuti da je prošlo 75 godina od pobjede nad nacizmom i fašizmom, čime je okončana tragedija Drugog svjetskog rata. Ta je pobjeda bila od velikog značaja za narode i njihove težnje za napretkom i mirom. Kao rezultat povezanosti snaga proizašlih iz završetka Drugog svjetskog rata, potpisana je 26. lipnja 1945. Povelja UN-a o načelima međunarodnog prava.

Od velike važnosti za težnje naroda za mirom na evropskom kontinentu bila je Evropska konferencija o sigurnosti i suradnji (KESS), čiji je Završni akt potpisan 1. kolovoza 1945. u Helsinkiju. Helsinški akt utjelovio je konvergenciju sudionika Konferencije o važnom skupu načela koja upravljaju međunarodnim odnosima, poput suverenosti država, nemiješanja u njihove unutarnje stvari, mirnog rješavanja međunarodnih sporova.

75 godina nakon Povelje UN-a i 45 godina nakon Završnog dokumenta iz Helsinkija, ovi ciljevi i načela imaju  svoju važnost i neodvojivi su od izgradnje svjetskog poretka mira, poticanja društvenog napretka i rušenju, od imperijalizma nametnutog, “zakona jačeg “ u međunarodnim odnosima.

Zbog  svih ovih razloga, važno je iznova potvrditi ta načela, borbu naroda i država koje vole mir te apelirati i težiti njihovoj materijalizaciji.