INTERNATIONAL SOLIDARITY OF THE WFTU WITH THE HEALTHCARE WORKERS ON STRIKE IN CROATIA

The World Federation of Trade Unions (WFTU) expresses its solidarity and internationalist support for the working class and the People of Croatia.

We unite our voice with the workers of the Health sector: the health workers, the doctors, the nurses and all health service personnel.

Healthcare is not a commodity.

Healthcare is a social good. It must be public, free for the people. We demand that the government of Croatia accepts and satisfies the demands of the healthcare workers on strike.

The World Federation of Trade Unions, representing today 86 million members in 120 countries of the world, is determined to continue its solidarity with the workers of Croatia.

THE SECRETARIAT

 

PRIJEVOD TEKSTA:

 

MEĐUNARODNA SOLIDARNOST WFTU-a SA ŠTRAJKOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA HRVATSKE

Svjetska federacija klasno orijentiranih sindikata WFTU izražava svoju solidarnost i međunarodnu potporu radničkoj klasi i narodu Hrvatske.

Mi ujedinjujemo naš glas s radnicima zdravstvenog sektora: zdravstvenim radnicima, liječnicima, medicinskim sestrama i svom ostalom personalu u zdravstvu.

Zdravstvena zaštita nije privilegija.

Zdravstvena zaštita je društveno dobro i mora biti javno dostupno svima. Tražimo da hrvatska vlada prihvati i udovolji zahtjevima zdravstvenih radnika u štrajku.

Svjetska federacija klasno orijentiranih sindikata predstavlja 86 miliona članova u 120 zemalja širom svijeta, odlučna je u nastavku svoje solidarnosti s hrvatskim radnicima

Sekretarijat