IZBORI 2024. – BESKUĆNICI

BESKUĆNICI – nevidljivi ljudi mračne strane života ljudskog bića.

Beskućništvo – ekstremni oblik siromaštva, socijalne isključivosti koja oduzima ljudima dostojanstvo života, poštovanje, a nadasve pravo na rad, obitelj, društveni život.

Društvene i političke promjene u Hrvatskoj 90-ih godina iznjedrile su podobnu političku elitu, ogromnu pljačku društvenih i državnih vrijednosti i imovine, razarajući svojom politikom obezvređivanja i dozvoljene pljačke, uništavanje svih temeljnih vrijednosti i uzusa života ljudi u socijalističkoj zemlji u kojoj smo živjeli.

Sve temeljne vrijednosti i postignuća socijalističke Jugoslavije, prvenstveno javno zdravstvo, stambeno zbrinjavanje i najvažnije – pravo na rad – sistematskim uništavanjem i destrukcijom ogromnih privrednih industrijskih i javnih kapaciteta, politikom podobnih, a ne sposobnih, politikom otimanja, a ne stvaranja, zatvaranja, a ne otvaranja firmi, stvorili su društvo velikog broja ljudi koji su doslovno preko noći ostajali bez posla, nažalost i vlastitih domova. Veliki broj ljudi doslovno je izbrisan iz popisa stanovništva i doveden u situaciju života na ulici – život beskućnika.

Beskućništvo u nas, istina, još nije poprimilo dimenzije koje vidimo po gradovima SAD-a i drugih zemalja. Točan broj beskućnika se ne zna. Institucije govore o par stotina, dok se procjenjuje da ih je „apsolutnih“ oko 2.000, a „relativnih“ i do 10.000, a najčešći uzroci su deložacija, gubitak radnog mjesta, sukobi u obitelji, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, neriješeno pitanje stanovanja nakon izlaska iz ustanova (socijalne skrbi i dr.), nedostatak novca za podmirenje troškova stanovanja i drugi.

Postoje centi koji skrbe o minimalnim potrebama ljudi s ulice, no ti kapaciteti su nedovoljni u skrbi i brizi. Beskućnicima prvenstveno treba pomoći u stjecanju uvjeta radne osposobljenosti kroz razne oblike doškolovanja, tečajevima omogućiti da steknu znanja koja će im omogućiti stjecanje radne sposobnosti.

Posebno je težak položaj žena-beskućnica koje su izložene na milost i nemilost ulice, čestim napadima i provokacijama.

Socijalistička radnička partija (SRP), u obrani temeljnih ljudskih vrijednosti, zauzima se za donošenje nacionalnog plana za prevenciju u borbi protiv beskućništva, za veću socijalnu sigurnosti naših građana te će djelovati na svim poljima u suglasju s institucijama društva u nastojanju da se iskorijeni ponižavajući život beskućnika nedostojan čovjeka, dok bi polazište trebala biti nova definicija beskućnika, koja uključuje osobe u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja.

 

IZAĐITE NA IZBORE – BIRAJTE SOCIJALISTIČKE KANDIDATE!


FOTO:  Igor Kralj, PIXSELL