Izbori za EU parlament – Požega, 10. 5.

Socijalistička radnička partija Hrvatske i Radnička fronta predstavile su svoje izborne programe na tribini održanoj u Požegi, 10. 5.

Programe su predstavili: Vesna Konigsknecht (SRP) i David Bilić (RF) uz moderaturu Renata Adžića.