IZVJEŠTAJ O SUSRETU PREDSTAVNIKA EUROPSKE LJEVICE

IZVJEŠTAJ O SUSRETU PREDSTAVNIKA EUROPSKE LJEVICE

 I SRP-a

 

 

U Zagrebu je u utorak 15. V. 2012. g. na prijedlog iz Evropske Ljevice održan sastanak predstavnika EL i SRP-a.

Sastanku su sa strane EL prisustvovali Waltraud Fritz i Dr. Walter Baier, koordinator transformirati Evropu, oboje članovi KPÖ., a SRP su predstavljali predsjednik Ivan Plješa i zamjenik predsjednika Vladimir Kapuralin. Inicijativa za razgovor je pokrenuta od strane EL još krajem prošle godine, ali je zbog njihovih obaveza odgađana sve do sada, kada su iskoristili nastup na Subversive forumu i boravak u Zagrebu da se susretnu sa nama.

Razgovori su imali intenciju izmjene informacija, pregled aktualne situacije u Evropi i perspektivu buduće suradnje.

Domaćini su upoznali goste sa kronologijom ukupnih aktivnosti i zalaganja naše partije od osnivanja do danas, kao i o problemima na koje na tom putu nailazi. Uz naglasak o SRP-u kao jedinoj političkoj stranci u Hrvatskoj koja u svom programu ima uvođenje socijalističkog društvenog uređenja.

Naše smo sugovornike upoznali i sa radom koordinacije komunističkih i radničkih partija sa jugoslavenskog prostora.

Iz područja međunarodnih aktivnosti podsjetili smo goste na niz međunarodnih skupova organiziranih od strane EL, na kojima je SRP učestvovao, u okviru  Alpe adria koja obuhvaća područje regija Veneto i Julijska krajina iz Italije, Koruške iz Austrije, Slovenije i Istre, kao i niz događanja na području Balkana, održanih u Solunu i Sofiji. Uz to smo našim gostima istakli i našu suradnju i idejnu privrženost sa grupom komunističkih i radničkih partija neupitnog klasnog i revolucionarnog opredjeljenja koje sa EL nemaju idilične odnose.

Gosti su nas upoznali sa organizacijom i politikom koju sprovode unutar EU i sa potrebom transformacije  EU u kojem pravcu je usmjereno njihovo djelovanje.  Podržali su dosadašnju suradnju između EL i SRP-a, ponudili njen nastavak i usmjeravanje u strukovnom smislu osnivanjem posebnih grupa za ekonomska pitanja, kulturu, zaštitu okoline i sl.

Rezime:

Inicijativa i želja unutar EL da proširi svoje odnose sa SRP-om ne iznenađuje, ona je logična posljedica činjenice da je Hrvatska, doduše protiv naše volje i želje primljena u EU, kao i dosadašnje tradicije učešća SRP-a na događanjima organiziranima od strane EL, gdje su nastupi SRP-a vrlo dobro prihvaćeni . U tom kontekstu razumljivo je da jedan lijevi pokret poput EL želi pridobit novog suradnika iz novoprimljene članice. Za nas je to dobro da EL ima odnose sa nama i da za sada ne traži drugog partnera unutar Hrvatske. To za sada ne ugrožava naše odnose sa partijama eksplicite klasnog i revolucionarnog opredjeljenja  a ne smije ih ni ubuduće.

 

U Puli, 17. V 2012.

Vladimir Kapuralin