JAVNA PODRŠKA NASTAVNICIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

Socijalistička radnička partija Hrvatske u potpunosti podržava nastavnike Zagrebačkog filozofskog fakulteta koji se oštro suprotstavljaju ponuđenim rješenjima u izmjenama i dopunama Zakona o sveučilištu, Zakona o znanosti i Zakona o


visokom obrazovanju , tražeći povlačenje spornih Zakona sa uvjerenjem da ih treba graditi na posve drugim temeljima.
Naime, hrvatska Vlada, izmjenama i dopunama navedenih Zakona, konsekventno provodi u život jedan usko klasno-kapitalistički koncept znanosti i obrazovanja i to daljnjom komercijalizacijom i privatizacijom obrazovanja i znanosti i degradiranjem na razinu stručnih studija uz otklon od znanstvenog, odgojnog i humanističkog, naravno sve to uz smanjivanje autonomije Sveučilišta i njegovo dovođenje pod političku kontrolu. Time se znanost dovodi u direktnu i isključivu funkciju interesa kapitala, Sveučilište stavlja pod kontrolu države, a obrazovanje sve više postaje privilegija povlaštene kapitalističke klase, uz ozbiljno ograničavanje za najšire radničke i društvene slojeve.

U skladu sa tim uskogrudnim, komercijalno-klasnim interesima uspostavlja se i piramidalni sustav radnih mjesta na Sveučilištima i znanstvenim institucijama i pogoršava status ravnopravnosti sveučilišnih radnika, što sve vodi u radno nepodnošljiviju atmosferu za akademske radnike, a što može tjerati mlade znanstvenike da napuštaju zemlju.

Prema tome, ponuđene intencije izmjena i dopuna sva tri Zakona u potpunosti su u suprotnosti sa javnim interesima i vode daljnjem propadanju znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, pa će Socijalistička radnička partija, zajedno s akademskim radnicima, dati svoj doprinos da se takvo što i ne dogodi.

Zagreb 18.siječanj 2011. godine

Predsjednik SRP-a

Ivan Plješa, dipl.oec.