KOMUNISTISRBIJE.RS: SASTANAK KOORDINACIONOG ODBORA

http://www.komunistisrbije.rs/sastanak-koordinacionog-odbora/

Sastanak Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ održan je 09.10. tekuće godine u prostorijama SK BiH u Banja Luci.
Sastankom je predsedavao drug Raca Mirko iz Saveza komunista BiH.
Sastanku su pored domaćina prisustvovali delegati Komunističke partije Makedonije, Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore, Socijalističke radničke partije Hrvatske i partije Komunisti Srbije.
Tema sastanka je bila usaglašavanje programa svih partija za buduće zajedničko delovanje.
Može se slobodno reći da su ovom sastanku prisustvovale sve organizacije koje nastavljaju tradicije izvornog Marksizma-Lenjinizma i Samoupravnog socijalizma sa prostora SFRJ.
U drugarskoji radnoj atmosferi donete su odluke o budućim pravcima delovanja Koordinacije.
Takodje je odlučeno da od 2023. godine Koordinacijom predsedava Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore u periodu od dve godine.