KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU GO SRP PULA NA TEMU PLANA PROSTORNOG UREĐENJA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

U ime GO SRP Pula, zahvaljujem se svima na dolasku.

Prijedlozi plana prostornog uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Pule kreću se u vrlo jasnom smjeru, reklo bi se čak i planski, onoga što se u cijeloj Hrvatskoj događa od trenutka restauracije kapitalizma. Riječ je o procesu gentrifikacije ili moglo bi se reći “elitizacije” urbanog prostora pretvarajući dijelove gradova ili čak cijele gradove u ekskluzivne klubove za bogate. Taj proces je najvidljiviji u Dubrovniku di se stara gradska jezgra prazni u korist bogatih “vikendaša” koji malo po malo izguravaju starosjedioce na periferije a grad se pretvara u tematski park. Vidljivo je to na cijeloj jadranskoj obali i gradu Zagrebu više ili manje izraženo. Svugdje naime rastu i takozvana “elitna naselja” sa jasnim ciljem socijalnog isključenja siromašnijih slojeva stanovništva. U tom kontekstu vidimo i planove urbanizacije grada Pule koji vrlo jasno ciljaju uništenju većeg djela postojećih zelenih pojaseva oko grada koje bi trebala zamjenjivati nova naselja za koja opravdano sumnjamo da će imati bilo koju širu društvenu korist pošto su mnogi stambeni i poslovni prostori u gradu već dugo prazni. Riječ je i u tom slučaju o akumulaciji kapitala kroz razvlašćivanje javnog dobra kojega stanovnici koriste za razne aktivnosti koje će im ubuduće biti fizički onemogućene. Tim planovima se najoštrije protivimo sa posebnim naglaskom na takozvane “koncesije” na bivše vojne objekte uz obalu koji će postati ili geta za bogate ili zabavni parkovi koji će zjapiti prazni većinu godine. Mi smatramo da svi ti objekti, a tu posebno naglašavamo slučaj Muzila, moraju biti od široke koristi građanstvu a ne stavljeni na raspolaganje kapitalistima čiji su interesi nespojivi sa potrebama stanovništva pošto će i budućim generacijama oni ostati nedostupni.

Posebno se protivimo izgradnji golf terena koji su stavljeni u kategoriju zelenih površina zamaskiravši tako njihovu realnu svrhu apartmanizacije. Čak i kada bi golf tereni bili upotrijebljeni samo u svoju prvobitnu svrhu devastacija koju bi nanijeli okolišu bila bi skoro ista betonizaciji pošto to nisu prirodne površine, za njihovo održavanje potrebne su velike količine vode i herbicida koji ne dozvoljavaju rast autohtonog bilja.

Smatramo isto tako da nije moguće sve te planove opravdavati predviđenim povećanjem radnih mjesta pošto su poslovi koji se u takvim uvjetima mogu stvarati malobrojni, niskokvalificirani i uglavnom sezonski što može samo marginalno utjecati na broj nezaposlenih u Puli.

Na kraju ističemo da podržavamo sve građane koji se takvim planovima protive.

 

Predsjednik GO SRP Pula                                                                                                                                                  Davor Rakić

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D4cCHONJ2DE

 

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/srp-muzil-gradjanima-a-ne-kapitalistima-429227