Novi broj Socijalizma danas (specijalno izadnje)

Uvodna riječ
U Hrvatskoj je i prije službenog početka kampanje
otpočeo izborni krešendo dviju favoriziranih, ali za
hrvatski narod svakako gubitničkih opcija – jedne
krajnje konzervativne, pa i fašistoidne, koja nam je
inaugurirala svo zlo u posljednjih dvadeset godina, i
druge krajnje oportunističke, koja je za ljubav vladanja
i vlasti posve srasla s tom matricom pa je, prema tome,
i suodgovorna za teške prilike u zemlji. Riječ je, naravno,
o HDZ-ovim i SDP-ovim koalicijskim opcijama.
Njih je prema provjerenom konceptu vladavine kapitala,
medijska industrija izvajala, jedne kao desne, a
druge kao lijeve, a koji tobože izražavaju političke
interese svih socijalnih grupacija i klasa, čime je eto zadovoljena
građanska demokracija.
Za više kliknite na sliku