Osnovana Mreža Evropske ljevice za Balkan

Osnovana Mreža Evropske ljevice za Balkan

 

U Sofiji (Bugarska) je od 27. do 29. maja 2011. održana osnivačka konferencija širenja organizacija Evropske ljevice za Balkan. Konferenciji su prisustvovali predstavnici:

 

– Bugarska Ljevica, domaćin

– Pokret Otpora 23. Seprembar, Bugarska

– SYNASPISMOS, Grčka

-AKOA, Grčka

– Anti nacionalistička i antimilitaristička inicijativa, Grčka

– Nova Ciparska Partija, Cipar

– Ujedinjena Ciparska Partija (BKP), Cipar

– Komunistička Partija Austrije (KPÖ), Austrija

-Rosa Luxemburg Stiftung, Fondacija Rosa Luxemburg Ured za Jugoistočnu Evropu, Srbija

– Socijalistička Partija Makedonije, Makedonija

– LENKA Pokret za Socijalnu Pravdu, Makedonija

– Socijalistička Radnička Partija Hrvatske (SRP), Hrvatska

 

Konferencija je bila podijeljena u četiri tematska područja:

 

1. Militarizacija i borba za mir

Obuhvaćala je: prisustvo NATO-a u regiji, borba protiv prisustva stranih vojnih baza i proturaketnog štita, evropska sigurnost i mirovna pitanja.

Po prvoj temi referirali su:

Panos Trigazis, SYNASPISMOS

Ivan Genov, Bugarska Ljevica

Murat Kantali, Nova Ciparska Partija

Vladimir Kapuralin, SRP

 

2. Učinci krize i borba za socijalni razvoj

Obuhvaćala je: učinci krize i ekonomska situacija u regiji, siromaštvo i nezaposlenost u   balkanskim zemljama, naš prijedlog socijalne zaštite i zapošljavanja.

Referirali su:

Boris Kanzleiter, Rosa Luxemburg Stiftung – Ured za Jugoistočnu Evropu

Vlatko Minov, Mladi socijalisti, Socijalistička partija Makedonije

 

3. Demokracija i antifašizam

Obuhvaćala je: represivni zakoni i reakcionarna kampanja protiv lijevih progresivnih snaga u članicama EU, ali i u zemljama koje nisu u EU, uspon ekstremnih desnih partija i neofašističkih organizacija, isključenje ljevice iz javnog političkog dijaloga u medijima.

Referirali su:

Zdravko Saveski, LENKA – Pokret za Socijalnu Pravdu, Makedonija

Irina Aleksova, Bugarska Ljevica.

 

4. Imigracija u Evropi i Balkanu

Obuhvaćala je: Evropska imigracijska politika i Frontex, planovi o gradnji “Zida srama” na sjeveroistočnoj  Grčko–Turskoj granici, trgovina ljudima, situacija u zemljama izvan Schengenske zone, alternativni prijedlozi Ljevice.

Referirala je:

Olga Athaniti, AKOA Grčka.

 

Zamjenik predsjednika SRP-a, Vladimir Kapuralin, iskoristio je priliku da na konferenciji upozna prisutne drugove i sa djelovanjem nedavno osnovanog Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora bivše Jugoslavije.

 

Također, drug Kanzleiter dao je važnu informaciju: u Beogradu je otvoren ured Fondacije Rose Luxemburg za jugoistočnu Evropu.