Poruka podrške Komunističkoj partiji Njemačke (DKP) povodom 22. kongresa

Drage drugarice i drugovi,

Socijalistička radnička partija Hrvatske želi Vam mnogo uspjeha povodom 22. kongresa DKP, Njemačke komunističke partije, koji će se odvijati tijekom ožujka u Frankfurtu. Nadamo se da će napori DKP-a u vidu jačanja partije kao i antimonopolistička strategija za rušenje kapitalističkog sustava uroditi plodom u korist radničke klase Njemačke, kao i proletarijata diljem svijeta! U tom smislu Vam želimo dobar i konstruktivan rad tijekom kongresa, kao i razvitak ideja i strategija za borbu protiv kapitalizma, za pobjedu socijalizma na cijeloj kugli zemaljskoj.

 

Revolucionarni pozdravi,

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske

Odbor za međunarodne odnose