Povodom Dana samoupravljača: TVORNICE RADNICIMA – ZEMLJA SELJACIMA!

Prije 72. godine, točnije 27. 6. 1950., odlukom Narodne skupštine FNRJ uvedeno je radničko samoupravljanje u Titovoj Jugoslaviji kao privredni, a kasnije i kao društveni model. Osnovna ideja se svodila na prepuštanje upravljanja poduzećima u ruke radnika.

Nakon samoupravljanja u privredi uslijedilo je i reformiranje lokalne samouprave, tzv. društveno samoupravljanje.

„Zakonu o radničkom samoupravljanju“ prethodilo je formiranje prvog Radničkog savjeta 29. 12. 1949. u tvornici cementa „Prvoborac“ u Solinu, kao početak procesa predaje upravljanja poduzećima u ruke radnika i odvajanje države od privrede, čime su se stvorile pretpostavke za provedbu Marxove ideje o odumiranju države dolaskom proletarijata na vlast i u skladu s idejnim smjernicama Tita, te teoretskim i praktičkim razradama Edvarda Kardelja i drugih, kasnije i uz veliki doprinos teoriji i praksi znanstvenika Branka Horvata.

Bio je to jedan od najznačajnijih događaja u povijesti ne samo radničkog pokreta, već cjelokupnog čovječanstva. Grandiozni i humani projekt jugoslavenskih komunista u svijetu do tada u oslobađanju čovjeka, reklo bi se, jednako pobjedonosnoj oslobodilačkoj borbi protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajnika.

Taj događaj je nakon kontrarevolucije, iliti tzv. tranzicije, 90-tih, potpuno eliminiran iz kolektivne memorije društva kao i iz povijesnog proučavanja privrednog i društvenog modela Jugoslavije koja se na njemu zasnivala.

Sve češće kritike i osporavanja pozitivne biti ovog modela samoupravljanja, nekada jako hvaljenog, dolazi upravo od onih krugova politologa, sociologa ili ekonomista koji u njemu vide osnovnu opasnost za bit kapitalizma – radi prevelike društvene moći radnika, jer se samoupravljanjem pokazalo, uz sve nedostatke i mane, da radnici mogu bez kapitalista – kapitalisti ne mogu bez radnika! Kao što smo svjedoci od 90-ih užarene revizije bliske povijesti, jednako takvu prljavu i štetnu rabotu trpi i samoupravljanje od zlonamjernih interpretacija, dokazujući da je to za njih prvenstveno političko pitanje.

Stoga, uz potrebne korekcije u koraku s vremenom, samoupravljanje i dalje ostaje trajni putokaz društvenog progresa u oslobađanju čovjeka od dominacije čovjeka.

 

Split, 27. 6. 2022.

Ranko Adorić,
predsjednik SRP-a