Povodom Dana samoupravljača

TVORNICE RADNICIMA – ZEMLJA SELJACIMA!

Na današnji dan, 27. 6. 1950. godine u Narodnoj skupštini FNRJ, donesen je “Osnovni zakon o upravljanju u državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva“, popularno nazvan „Zakon o radničkom samoupravljanju“, čemu je prethodilo formiranje prvog Radničkog savjeta 29. 12. 1949. u tvornici cementa „Prvoborac“ u Solinu, kao početak procesa predaje na upravljanje poduzeća u ruke radnika i odvajanje države od privrede, čime su se stvorile pretpostavke za provedbu Marxsove ideje o odumiranju države dolaskom proletarijata na vlast i u skladu s idejnim smjernicama Tita te teoretskim i praktičkim razradama Edvarda Kardelja i drugih, kasnije i uz veliki doprinos teoriji i praksi znanstvenika Branka Horvata.

O SAMOUPRAVLJANJU

Piše: dr.sc. Pavle Vukčević, politolog:

Ideja samoupravljanja nastala je u moderno doba, zajedno s idejom socijalizma, i ostaje historijski neodvojivo vezana od problematike socijalizma.

Ideja o sudjelovanju radnika u upravljanju, ili najšire – u samoupravljanju, historijski gledano, stara je koliko i radnički pokret. Zato se može ustvrditi da je ideja o samoupravljanju bila pratnja socijalističke misli od njenog nastanka.

Samoupravljanje u najopćenitijem smislu predstavlja sinonim za neposrednu demokraciju, za demokratsko i neposredno učešće u usmjeravanju, odlučivanju o poslovima užih i širih teritorijalnih, radnih, profesionalnih interesnih zajednica – odnosi se na zajednicu življenja ili rada, kao i na krug zajednice dobrovoljnog udruživanja i organiziranja.

Problem s kojima se samoupravljanje suočava:

1. Nedostatak sistema motivacije koja pokazuje slabosti kao kod svakog kolektivističkog pothvata.

2. Uplitanje, miješanje šire političke zajednice – države, koja dominaciju lakše postiže pri bezličnom kolektivizmu, nego pod uvjetom kad se točno znaju subjekti prava svojine i kada su oni nosioci izvjesnih prava i obaveza.

Samo u okvirima mješovite privrede i pluralističkog društva moguće je da samoupravno poduzeće djeluje na principima ekonomske demokracije.

Samoupravljanje ostaje jedna velika poticajna ideja koja će pokretati ljude i koja će je u nekim oblicima permanentno pokušavati i uspješno ostvariti.

Izvod iz Malog političkog podsjetnika