POZIV KOMUNISTA SRBIJE KP I RP IZ JUGOSLAVIJE

Komunisti Srbije – Centralni komitet

Beograd, 8. crnogorske brigade 6/gE

Tel: +381 (0)11 351-44-78

mail: komsrb@nadlanu.com

web: komunistisrbije.110mb.com

Predsednicima KP i RP iz Jugoslavije

Poštovani drugovi – ce,

Na osnovu našeg dogovora od 19. aprila 2009. godine u Beogradu, kao i na osnovu odluke CK KS pozivamo Vas na savetovanje predstavnika KP i RP iz Jugoslavije koje bi se održalo dana 7. novembra 2010. godine, nedelja, sa početkom u 10.00 sati u hotelu “Slavija” u Beogradu.

Dnevni red:

1. Razmatranje predloga i usvajanje programa saradnje KP i RP iz Jugoslavije

2. Konstituisanje Koordinacionog odbora KP i RP iz Jugoslavije i usvajanje Pravilnika o radu koordinacionog odbora.

Napomene – predlozi:

– Očekujemo po dva predstavnika KP i RP iz svake bivše Republike;

– U 12.00 sati održali bi PRESS (svi predsednici) u istoj prostoriji na temu: “Saradnja KP i RP sa jugoslovenskih prostora”.

– U 13.00 sati bi nastavili rad;

– Na početku rada bi se dogovorili o celokupnom programu rada savetovanja kao i o adekvatnom obeležavanju godišnjice Oktobarske revolucije kao i o vremenu polaganja cveća na grob Josipa Broza Tita u Kući cveća

– Molimo Vas da na skup dođete sa predlogom za dva člana koord. Odbora KP i RP iz Jugoslavije.

Predlog programa saradnje i pravilnik o radu biće Vam naknadno dostavljeni e-mejlom.

– Sve predloge u vezi uspešnog rada našeg skupa molimo Vas da pošaljete na mejl:komsrb@nadlanu.com

– Svima kome je potreban smeštaj u Beogradu za dane 6. i 7. 11. 2010. god. molimo da se jave do 1. 11.2010. godine.

Beograd, 19. oktobar 2010. god.

Komunisti Srbije

predsednik:

Svetozar Markanović s.r.

Član Predsedništva CK KS, zadužen za međunarodnu saradnju

Olajoš Nađ Mikloš s.r.

Informativna služba GIO KS