PREDIZBORNE PORUKE – VIII. IZBORNA JEDINICA

Poštovani slušaoci i gledaoci, ja sam Vladimir Kapuralin jedan od osnivača i aktualni predsjednik Socijalističke radničke partije. Nosioc sam liste u VIII. izbornoj jedinici koju zajednički i ravnopravno dijele Istra i Kvarner i u kojoj na izbore izlazimo samostalno kao uostalom i u svim ostalim jedinicama.

U sadašnjoj fazi borbe, Socijalistička radnička partija artikulira neposredne i povijesne interese radničke klase. To znači svih onih ne-vlasnika kapitala koji žive od svog fizičkog ili umnog rada, za oslobođenje od ekonomske, socijalne i političke podčinjenosti. Boreći se time za vodeću društvenu ulogu radničke klase i njen preobražaj od sadašnjih najamnih radnika u slobodne stvaraoce materijalnih i duhovnih dobara koji će odlučivati o uvjetima društvenoga rada i o javnim poslovima u društvu slobodnih emancipiranih pojedinaca.

Zbog čega to ističem? Iz razloga što dosadašnje iskustvo govori da punih dvadeset i pet godina nakon kontrarevolucije i secesije, otimanja svega što su generacije prije toga postigle, instaliranjem neoliberalnog kapitalizma i uvođenja igrokaza zvanog “parlamentarna demokracija”, svi oni koji žive od svog fizičkog ili umnog rada, osim što su izgubili mogućnost odlučivanja, ostali su i bez političkog subjekta u tom parlamentu koji bi štitio njihove povijesne interese. Posljedice tog procesa vidljive su na svakom koraku, a iskazuju se kroz gubitak stečenih socijalnih, ekonomskih, pravnih i općenito civilizacijskih dosega.

Razlog tome je što sve do sada u Saboru zastupljene stranke zastupaju građansku opciju i one štite povijesne interese kapitala, a ne rada.

I to nije ništa neobično. Dapače, uloga buržoaskih ili građanskih partija, bez obzira kojem polu pripadale, sastoji se u tome da štite interese kapitala. I tu ne vrijedi zakon spojenih posuda, nego upravo suprotno: da bi u jednoj posudi bilo puno, u drugoj mora biti toliko manje.

Socijalistička radnička partija je u ovom trenutku jedina politička partija u Hrvatskoj koja svoj program zasniva na klasnom argumentu, što znači nadređenost interesa rada i prava, koja iz njega ističu, nad pravima na profit malobrojnih izrabljivača tuđeg rada.

To po n-ti put dokazuje da više brinemo i o nacionalnim interesima od ostalih građanskih stranaka pa i onih ekstremnih klerofašističkih. Jer interesi radnih ljudi ne mogu biti u suprotnosti s nacionalnima, dočim interesi kapitala mogu biti u koliziji s nacionalnima jer je kapital transgranični i transnacionalni.

Imajući to u vidu, SRP je i donio odluku o izlasku na parlamentarne izbore, a iz dosada rečenog jasno je, i bez ikakvih demagoških primisli, da naš izlazak može biti samo samostalan.

Mi ne gajimo iluziju da ćemo ovom prilikom osvojiti vlast. To ne govorim zato što bih bio defetist, već zbog toga što sam u potpunosti svjestan društvenih i povijesnih prilika u kojima živimo.

Uvidom u naš program, koji je dostupan na našoj web stranici www.srp.hr, uzevši u obzir naše maksimalističke zahtjeve koji se odnose na vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju koje treba biti u rukama onih koji njime stvaraju novu vrijednost, razvidno je da je Socijalistička radnička partija u ovom trenutku remetilački faktor na kapitalističkoj karti Hrvatske.

I mi igramo ovu utakmicu na protivničkom terenu i po protivničkim pravilima.

I u tome je bit našeg bitka.

I to je ona razdjelnica između SRP-a i ostalih stranaka građanske provenijencije.

I to je izazov.

I to je garancija da nam obespravljeni, osiromašeni, bolesni, poniženi, beskućnici, studenti , LGBT-ovci, normalni, ovisnici, zaposleni, nezaposleni, penzioneri, sportaši, umjetnici… mogu vjerovati da ćemo u slučaju prelaska izbornog praga i ulaska u kapitalistički parlament dosljedno zastupati njihove interese i njihova prava i da ih nećemo izdati.

I, poštovani slušaoci i gledaoci, što prepoznajete u ovome? Prepoznajete li socijalizam? Da, to je socijalizam, a socijalizam nema alternative! Ali to je proces, a ne stanje i može ga ostvariti samo radnička klasa, oslanjajući se na vlastiti politički instrumentarij. Dio tog projekta je i SRP te se na ovim izborima u tom smislu i obraćamo radnicima i građanima.

Svi vi, posebno onaj značajan dio neodlučnih i razočaranih, koji ne vjerujete da išta možete promijeniti, odbacite te defetističke stereotipe koji pušu u jedra onih koji vas drže u ropstvu, odbacite okove koji vas sputavaju! Vi ste realna snaga, izađite na izbore! Vaš glas vrijedi kao i glas svakog drugog građanina, bez obzira na dob, spol, obrazovanje, vjeroispovijest, nacionalnost, socijalno stanje i ostalo.

U nedjelju, 8. studenog, vaš je glas jači od oružja.

 

 

Vladimir Kapuralin,

predsjednik SRP-a i nositelj liste SRP-a u VIII. izbornoj jedinici