Prodaja JANAF – a i Croatia Osiguranja

Prodaja JANAF – a i Croatia Osiguranja

Vlada želi izigrati državu s prodajom dionica JANAF – a i Croatia Osiguranja (CO), ali umjesto da poništi brzopletu odluku, u Vladi traže način i rješenje kako bi Umirovljenički fond nakon stjecanja 29% dionica u CO – u izbjegao javnu ponudu za koju nema novaca. U Vladi nisu razmišljali niti o zakonima kojima podliježe provođenje te odluke, makar je većina ministara sjedila ili još uvijek sjedi u Vladi kada se ta odluka donosila. Takvom odlukom bi Umirovljenički fond imao obvezu da nakon preuzimanja 29% dionica CO – a preda ponudu za otkup preostalih 71% dionica na burzi za što će mu trebati više od milijardu kuna.

Vlada ima izbor: može poništiti svoju odluku i donijeti novu u kojoj će Umirovljeničkom fondu dati 25% dionica CO kako fond ne bi morao ići s javnom ponudom ili može odluku donijeti tako da ˝malo zaobiđe˝vlastiti zakon o preuzimanju trgovačkih društava koji je neumoljiv i koji propisuje da svaka fizička ili pravna osoba mora objaviti ponudu za preuzimanje ostalih dionica, ukoliko u nekom društvu prijeđe prag od 25% dionica, tj. ako ima 25% + 1 dionicu.

U Vladi opet nisu razmišljali o posljedicama odluke, iako su sličnu situaciju imali u LRH. Vlada se čak nije o svemu konzultirala niti s HANFA – om, koja je, kao agencija, zadužena za takve stvari. Ni agencija za upravljanje državnom imovinom nije obavjestila HANFA – u, ni Zagrebačku burzu gdje se prodaju dionice CO – a i JANAF – a.

Ovo je jasna potvrda da netko, ili više njih, u Vladi nisu odradili svoj posao kako treba, te da su svoju odluku donijeli na brzinu i bez nužnih konzultacija i priprema!

 

Ivan Tićak

za Gradsku organizaciju SRP – a Rijeka