Radio Slobodna Evropa: Globalna ofanziva kapitala!

Radio Slobodna Evropa: Globalna ofanziva kapitala!

Dalibor Vidović

Dalibor Vidović

Lijeve su stranke u Hrvatskoj marginalizirane, a SDP je, unatoč imenu, više okrenut kapitalu nego osnovnim idejama socijaldemokracije