Saopćenje za javnost

Saopćenje za javnost


Hina,
Dnevne novine,
Elektronski mediji,

 
U subotu, 27.10.2012. godine u Zagrebu, održan je Kordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija država sa prostora nekadašnje Jugoslavije čiji je dvogodišnji koordinator trenutno Socijalistička radnička partija Hrvatske.
Teme zasjedanja bile su Društveno-ekonomske prilike, konstelacija političkih snaga i pozicija ljevice, a posebno položaj spomenutih partija u pojedinim zemljama, te neka organizaciona pitanja i pitanja daljnjega rada odbora.
Utvrđeno je da je teško ekonomsko i socijalno stanje identično u svim nastalim državama, jer se i proces restauracije kapitalizma, sprovodio po istom scenariju: eliminiranje radničke klase kao vodeće snage društva i njeno obespravljenje, a inaguracija nove tajkunske klase, koja se vazalski stavlja u funkciju svjetskog kapitalističkog poretka, uzurpacija i pljačka društvene imovine, upropaštavanje velikih poslovnih sistema, preuzimanje najvrijednijih industrijskih pogona, banaka i domaćeg tržišta u ruke moćnih korporacija banaka i trgovačkih lanaca iz razvijenog kapitalističkog centra, a čije su posljedice dezartikulacija i dezindustrijalizacija domaćih privreda, dramatičan pad proizvodnje, zaposlenosti i konkurentnosti, sveopće osiromašenje najvećeg dijela naroda i dužničko ropstvo. Privreda ovih prostora koja je nekada međusobno razmjenjivala 50% društvenoga proizvoda, sada je potpuno dezintegrirana i potisnuta od krupnog stranog kapitala.


Izlaz je u socijalizaciji proizvodnje, autentičnim strategijama razvoja na razini svake države i međusobno ekonomsko povezivanje i zajednički nastup na europskim i svjetskim tržištima, nasuprot sadašnjoj neoliberalnoj kolonizaciji i prepuštanja nacionalnog razvoja drugima.
Političku konstelaciju snaga prema ocijeni okupljenih partija čine tobože demokratske stranke, koje artikuliraju interese kapitala i koje se međusobno mijenjaju na vlasti, naravno uz redovnu upotrebu aureola rigidnog nacionalizma, a bez istinskih lijevih snaga, koje su dosada potpuno marginalizirane, ali sada u ubrzanom organiziranju i obnovi.
Partije će nastaviti razmijenjivati svoja iskustva, a slijedeći skup održat će se već u proljeće slijedeće godine.

Zagreb, 29.10.2012. godine U ime kordinacije SRP Hrvatske
predsjednik Ivan Plješa

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJ
HRVATSKE
Pavla Hatza 16
10000 Zagreb