SASTANAK KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA BALKANA SOLUN 2016.

U Solunu je u nedelju 15. maja, u organizaciji Komunističke partije Grčke (KKE) održan sastanak komunističkih i radničkih partija balkanskih zemalja.

Tema sastanka bila je: opasna uloga EU i NATO na Balkanu, monopol suprotnosti koje donose imperijalistički ratovi, izbjeglice, nacionalizmi i odgovor naroda.

Na sastanku je bilo prisutnih 11 komunističkih i radničkih partija iz 8 država: Komnunistička partija Albanije, Savez komunista Bugarske, Komunistička partija Bugarske, Komunistička partija Grčke, Socijalistička radnička partija Hrvatske, Komunistička partija Makedonije, Socijalistička partija Rumunjske, Partija komunista Rumunjske, Komunisti Srbije, Nova komunistička partija Jugoslavije iz Srbije i Komunistička partija Turske.

U ime domaćina, goste je pozdravio europarlamentarac Sotiris Zarianoupolos, a uvodni referat podnio je Generalni sekretar CK Komunističke partije Grčke, Dimitris Koutsoumpas.

Na sastanku se raspravljalo o zbivanjima koja se događaju u okviru međuimperijalističkog nadmetanja i opasnosti koje prouzrokuju postupci buržoaske klase.

Više govornika navelo je opasan trend, pokrenut od strane krupnog kapitala i EU, koji je usmjeren protiv stečenih prava radnika i drugih društvenih slojeva.

Razgovarano je i o iskustvima radničkih pokreta u sukobu sa protunarodnim politikama vlada, uključujući i EU i NATO.

Govornici su naglasili da rješenje nastalih problema balkanski narodi ne mogu tražiti u uzaludnim nastojanjima “humaniziranja” barbarskog izrabljivajućeg kapitalističkog sistema, već u borbi za njegovo svrgavanje i uvođenju socijalizma, čime je naglaašen otklon od oportunističkih socijaldemokratskih politika.

Raspravljano je i o budućim načinima suradnje partija na bilateralnoj I multirateralnoj razini kao:

– Zajednička borba protiv antikomunizma, progona komunističkih partija, njihovih članova i simpatizera.

– Solidarnost s izbjeglicama i imigrantima, protivljenje represivnim politikama EU i građanskih klasa, borba protiv uzroka koji prouzrokuju probleme.

– Borba protiv imperijalističkih ratova, protiv učešća balkanskih država u njima, protiv SAD/NATO vojnih baza.

Predstavnici komunističkih i radničkih partija Balkana prisustvovali su istu večer na kulturno-političkoj predstavi posvećenoj 80-oj godišnjici radničkog ustanka, maja 1936. godine,  koji se dogodio u Solunu.

Socijalističku radničku partiju predstavljala je na sastanku drugarica Vesna Königsnecht iz zagrebačke organizacije.