Socijalistička radnička partija Hrvatske na Sastanku europskih Komunističkih i Radničkih partija

U danima 7. i 8. 12. 2015. u Bruxellesu (Belgija), održan je redovni sastanak Komunističkih i Radničkih partija Evrope, u organizaciji Komunističke partije Grčke, kojemu je prisustvovalo 35 partija, među kojima i Socijalistička radnička partija Hrvatske.

Skup je otvorio generalni sekretar Komunističke partije Grčke, drug Dimitris Kucumbas.

Sastanak je održan pod naslovom “Jačajmo radničko-narodnu borbu protiv EU i kapitalističkog barbarstva koje rađa ratove, siromaštvo, izbjeglice i migrante. Za Evropu socijalizma, mira i socijalne pravde”.

Bruxelles nosi posebnu simboliku, s jedne strane upravo u ovom gradu Karl Marx je pisao stranice Manifesta komunističke partije, a danas je ovaj grad centar ogromne birokratske mašinerije nazvane Europska unija, ali, isto tako, i sjedište NATO pakta.

Učesnici sastanka imali su priliku da razmjene mišljenja, iskustva i informacije o svom radu i situaciji u svojim zemljama. Među centralnim temama bila je ekonomska kriza, koja i dalje potresa svijet, i njene posljedice – rat, međuimeprijalistički antagonizmi, porast nacionalizma i fašizma.

Posebna pažnja bila je posvećena imperijalističkom ratu koji se vodi u Siriji, situaciji u Ukrajini, problemu migranata i izbjeglica, protunarodnim mjerama EU koje prati sve snažnija antikomunistička državna politika i zabrana djelovanja komunističkih partija u pojedinim zemljama.

Učesnici su se složili da je jedan od osnovnih zadataka jačanje veza koje komunističke i radničke partije ostvaruju s radničkom klasom i širokim narodnim masama, jačanju koordinacije među komunističkim i radničkim partijama Europe, te intenzivnoj borbi protiv imperijalističkih saveza, prvenstveno EU i NATO, ali i intenzivnoj idejnoj borbi protiv svih oblika oportunizma i revizionizma koji zastupaju tezu o “humanizaciji kapitalizma”.

Drugog dana sastanka u organizaciji Komunističke partije Grčke, održano je redovno godišnje zasjedanje Inicijative europskih komunističkih i radničkih partija kojemu je prisustvovala i Socijalistička radnička partija Hrvatske.

Predstavnik SRP-a imao je prilike susresti se s predstavnicima drugih evropskih komunističkih i radničkih partija, potvrđujući međunarodnu ulogu SRP-a. SRP je, iako trenutno mala stranka, još jednom potvrdila da se njen glas uvažava na svim međunarodnim komunističkim i radničkim sastancima.

Tokom sastanka usvojene su dvije rezolucije: “O osudi imperijalističkih napada SAD, EU i NATO pakta diljem svijeta koji uzrokuju velike patnje naroda”, i druga rezolucija: “O odlučnom odgovoru protunarodnoj ofenzivi kapitalista”.

Inicijativa je usvojila nacrt plana rada za narednu godinu s posebnim naglaskom na zbivanja u Siriji i Ukrajini te borbi protiv protunarodnih mjera buržoaskih vlada koje se provode u Europi.

Uvjereni smo da je Sastanak potaknuo jačanje komunističkih i radničkih partija u pokretanju klasne borbe u svakoj pojedinoj zemlji Europe te zajedničku akciju protiv imperijalizma i fašizma, u cilju ostvarenja socijalizma kao jedinog rješenja za oslobođenje radničke klase i naroda.

 

Davor Rakić

član Predsjedništva Socijalističke radničke partije Hrvatske

 

12. 12. 2015.