SRP IZLAZI NA PARLAMENTARNE IZBORE 2024.

Socijalistička radnička partije Hrvatske (SRP) izlazi na ovogodišnje parlamentarne izbore samostalno ili moguće u suradnji sa sličnim političkim subjektima, odluka je Glavnog odbora od 27. 2. 2024.

SRP je od svog nastanka 1997. godine do sada izlazio na sve parlamentarne, lokalne i druge izbore, slijedeći programska opredjeljenja Partije i osiguravajući našim građanima širi politički izbor od ponuđenog.

Stoga je Socijalistička radnička partija redovito izlazila na izbore, bez obzira na prognoze, šanse i prethodne rezultate, jer političku borbu za socijalizam ne doživljava kao kratkoročno ulaganje, već ponajprije kao dio dugotrajnog političkog procesa konkretne političke i socijalne borbe za historijske interese rada i emancipaciju svih društvenih slojeva, što od radničkih partija traži upornost, dosljednost i stalnu prisutnost među radnicima, građanima, biračima.

Socijalistička radnička partija, kao jedina stranka autentične ljevice u Hrvatskoj, zalaže se za socijalizam samoupravnog tipa, izražava najoštriju kritiku svim građanskim strankama zbog toleriranja nametnutog izrabljivačkog kapitalističkog sustava kojim se provodi diktatura kapitala, nečijeg privatnog interesa nad društvenim, privilegirane manjine nad eksploatiranom većinom. SRP se zalaže za fundamentalne društvene vrijednosti kao što su ekonomska, socijalna i politička demokracija, po onoj „Nema demokracije bez socijalizma, ni socijalizma bez demokracije“, za slobodu, humanizam, ljudsku solidarnost i socijalnu pravdu te socijalizam budućnosti koji mora biti efikasan, demokratski i emancipacijski. U mjeri u kojoj se do sada potlačene grupe budu oslobađale i postajale društveno svjesne, mijenjat će se i slika koju imaju o socijalizmu i očekivanja koja se sa njima povezuju – pokret za socijalizam je mjesto borbe, ali i mjesto kreativnosti, radoznalosti i otkrića. SRP polazi od toga da su bitne karakteristike čovjeka: jednakost, osobno dostojanstvo, pravda i solidarnost. I dodajemo: nema tog ‘nacionalnog oslobođenja’ koje može čovjeku donijeti slobodu u bilo kojem nacionalnom okviru ako ga porobljava kao radnika, kao građanina!

Događaji zadnjih decenija, od kada zapravo i traje ova društvena i privredna kriza uzrokovana promjenom sustava i od kad je naše društvo isprepleteno korupcijom u svim segmentima i nivoima, a čiji su glavni nositelji političke elite inkorporirane u svim institucijama društva i koji potvrđuju da je svako korumpirano društvo zapravo negacija prava i pravde, još uvijek ne generiraju kritičku „pobunu savjesti“. Stoga i ne čudi izostanak zastupnika autentične lijeve provenijencije u predstavničkim tijelima, kao i otvorena podrška ili snažniji politički klasno orijentirani angažman građana, sindikata i svih obespravljenih To ukazuje i na mogućnost da kada vlast i društvene institucije, skrojene po volji vladajućih, u očima prevarenih građana potpuno izgube svoju svrhu, tada će se parlamentarni izborni igrokaz početi naširoko doživljavati kao iracionalno ponašanje. To je faza u kojoj će većina građana prepoznati da je ovakva parlamentarna demokracija lažna i da je za punu demokraciju potrebno izboriti prije svega ekonomsku demokraciju, a to znači opredijeliti se za borbu za radno mjesto, za vlast nad tvornicom, za vlast radnih ljudi u društvu – za socijalizam!

Svjesni svega toga pa i činjenice da se u aktualnom izbornom trenutku radi o svojevrsnoj „olimpijadi laganja“ koju ignoriramo, kao i diskriminatorne suštine izborne igre i neravnopravnosti političkih takmaca, jer se parlamentarne stranke financiraju golemim novcem iz budžeta, a jedino SRP iz članarine i skromnih priloga koji ovu zemlju u 27 godina postojanja nije koštao ni jedne jedine lipe, izlazimo na izbore i pozivamo radnike i građane da nam se u tome pridruže.

https://dalmatinskiportal.hr/hrvatska/socijalisticka-radnicka-partija-izlazi-na-parlamentarne-izbore/197102

7. 3. 2024.

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE