SRP na 44. kongresu KP Ukrajine od 18. do 19. lipnja 2011.

SRP na 44. kongresu KP Ukrajine od 18. do 19. lipnja 2011.

 

U Kijevu je uz učešće delegata iz 27 ukrajinskih regija i uz prisustvo 32 delegacije komunističkih i radničkih partija iz inozemstva, među kojima je bio i SRP, od 18. do 19. lipnja 2011. održan 44. kongres KP Ukrajine.

Vremenski se to podudaralo sa 70-tom godišnjicom upada vojske 3. Reicha na Sovjetski teritorij 22. 06. 1941. godine, što je obilježeno od strane veteranskih organizacija širom ukraine, a delegacija kongresa položila je vijenac na obelisk neznanom vojniku ispred kojega gori vječna vatra i pored koje su ukrajinski pioniri držali počasnu stražu do kontrarevolucionarnih promjena 90-ih

I KP Ukrajine suočila se sa progonom koji je pokrenut prema komunistima nakon kontrarevolucionarnih promjena 90-ih godina prošlog stoljeća. Zabranjena 1991. godine, partija je ponovno osnovana 1993. godine, ali sa nemogučnošću organiziranog djelovanja u javnom sektoru, javnim poduzećima i među državnim službenicima.

Usprkos teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji sa 46 milijuna stanovnika, od kojih 7 milijuna rade kao «gast arbeiteri» u zemljama EU, čemu treba pribrojiti još najmanje jedan milijun koji rade bez vize u Rusiji. U zemlji masovne nezaposlenosti, u kojoj je 40 posto  mlađih od 24 godine bez posla. U kojoj desetina oligarha raspolaže sa 90 posto javnih poduzeća, gotovo ukupnim javnim servisom, građevinskom operativom i poljoprivrednom proizvodnjom. Sasvim je razumljivo da pred komunistima stoji trnovit put. Međutim KP Ukrajine je i u tavom okruženju uspjela zadržati parlamentarni status, gdje u Vrhovnoj Radi imaju 27 poslanika.

Osim ekonomskih, ukrajinski komunisti suočeni su i sa oživljavanjem nacionalizma i pokušajima vezivanja nacionalnog osjećaja sa fašističkim i bjelogardijskim epizodama, kako je istakao generalni sekretar Petro Simonenko.

Dakle moglo bi se reći nešto već viđeno i prisutno širom postsocijalističkog prostora.

Međutim, i u takvim okolnostima snaga i utjecaj KP Ukrajine ne slabi nego jača. Od 27 regija u razdoblju od 2008. godine do 2011. godine,  samo je na Krimu došlo do znatnijeg osipanja članstva, kao posljedice personalnih ambicija, u njih 4 došlo do manjeg smanjenja broja članova, dok je u ostale 22 regije došlo do novog priliva. Ugodno iznenađuje činjenica da je upravo u protekle četiri godine članske iskaznice primila gotovo jedna trećina od sadašnjih 112 tisuća članova, sa značajnim prilivom mladih, dok su žene zastupljene približno 40 posto.

Na kongresu su prezentirani i neki statistički parametri. Tako je partijski veteran Georgy Kryuchov istakao nedavno istraživanje prema kojemu se 40 posto ispitanih deklariralo za obnovu socijalizma. To govori da je 60 posto anketiranih još uvjek ranjivo na nacionalističku propagandu koja je za vrijeme prethodne vlade podupirala približavanje NATO i EU. Tih 40 posto privrženih socijalizmu je i u disproporciji sa glasačkom potporom komunistima, koja je ispod 10 posto.

Ovaj su uspjeh komunisti Ukrajine ostvarili reorganizacijom u kojoj dominantnu ulogu ima revolucionarni aktivizam, lokalno ukorjenjavanje i aktivno učešće u rješašavanju pitanja koja se tiču radnika, neplaćenih zarada, problema penzionera i prevara vezanih uz članove nekadašnjih kolektiva. Uspjeh, kada su pred dvije godine postigli nakon žestoke kampanje da parlament odobri prijedlog o vračanju jednog posrnulog kolektiva nakon neuspijele privatizacije ponovno u javno vlasništvo, je jedan je od sličnih kojima se partija bavi.

Za vrijeme trajanja kongresa dogodio se još jedan politički događaj, koji je prilično indikativan za trenutnu političku situaciju u svijetu. Naime u državni posjet Ukrajini došla je kineska delegacija na čelu sa predsjednikom Hu Jintaom. Bio je to uzvratni posjet, pošto je ukraijnska državna delegacija na čelu s predsjednikom Viktorom Yanukovićem, u kojoj je bio i generalni sekretar KP Ukrajine Petro Simonenko, posjetila 2010. godine Kinu. Međutim predstavnika KP Kine na kongresu nije bilo, oni su poslali samo pozdravnu poruku.

 

23. lipnja 2011.

Vladimir Kapuralin, zamjenik predsjednika SRP-a