STOP FAŠISTIČKOM KONCERTU U RIJECI!

Socijalistička radnička partija Hrvatske sa zabrinutošću prati najavu proslave „100 godina talijanske pobjede“ koji, uz veliku proslavu 3. studenog u gradu Trstu i nazočnost talijanskog predsjednika Matarella, najavljuje prisustvo i talijanska fašistička stranka CasaPound svojim „maršom na Trst“ kao i koncertom fašističkih glazbenih grupa u gradu Rijeci (Fiume).

Pretenzije talijanskih fašističkih stranaka i organizacija na Istru, Kvarner i Dalmaciju nisu nikakva novost, međutim najava koncerta s navedenom političkom pozadinom nas navodi na razmišljanje i sumnju: da li to fašisti iz susjedne zemlje Italije zloupotrebljavaju nedavnu odluku grada Rijeke da table s natpisom grada budu i na talijanskom jeziku? Talijani u Rijeci i Istri žive mirno s Hrvatima i drugim narodima bez nacionalnih tenzija. U drugom svjetskom ratu upravo su se i Talijani u Istri i drugim dijelovima priključili NOB-u u pozamašnim brojkama kako bi osvjetlali obraz svog naroda i da bi se sa svojom braćom borili protiv najvećeg zla čovječanstva – fašizma.

Uz podršku svim antifašističkim snagama koje će demonstrirati u Trstu povodom najavljenog pohoda CasaPound fašista, SRP najenergičnije osuđuje pokušaj bilo kakvog koncerta fašističkih bandi u Rijeci te od institucija RH kao i PGŽ traži da detaljno istraži najavljeni koncert u Rijeci te sprječavanje istog.

 

Kao i prije više od sedam desetljeća, naša poruka je jasna:

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske