TREBA DONIJETI ZAKON O FINANCIRANJU NEZAPOSLENIH GRAĐANA

U Splitsko-dalmatinskoj županiji broj nezaposlenih građana kreće se oko 36.000, a u Splitu ta se brojka kreće oko 20.000, uz napomenu da je već dugi niz godina među nezaposlenim osobama veći broj žena nego muškaraca te da dominiraju mladi ljudi do 30 godina koji prvi put traže zaposlenje.

U Splitu, kao i u Županiji, nedostaju konkretni programi zapošljavanja. Među nezaposlenim osobama veliki je postotak visokoobrazovanih građana dok su najbrojnije osobe sa srednjom stručnom spremom i kvalificirani radnici. Posebno nepovoljna situacija nezaposlenosti u Splitu i Županiji je dugo čekanje na prvi posao. Nešto manje od polovice nezaposlenih na posao čeka više od tri godine. Aktivne mjere zapošljavanja koje se odnose na informiranje građana, njihovu prekvalifikaciju, programe samozapošljavanja, posebno na zapošljavanje mladih s visokim obrazovanjem bez radnog iskustva, najčešće su samo želje poslodavaca koje najčešće završe odlaskom mladih u zemlje poput Irske, Njemačke i druge.

U sivilo nezaposlenosti uklopili su se i programi brojnih kandidata za gradonačelnika Splita koji se vrte oko velikih obećanja koja najčešće započinju s frazama „Splitu trebaju obrti“, „Splitu treba vrhunsko obrazovanje“, „Splitu trebaju stanovi za mlade“, a u kojima nema ključnog odgovora na određena pitanja (tko, kada i do kada će uraditi neku zadaću, gdje su financijska sredstva predviđena za to i tko će odgovarati za neobavljene zadaće).

Predlažemo da se na nivou Grada Splita i Županije donesu konkretni programi vezani uz financiranje nezaposlenih osoba, a na nivou Republike Hrvatske zakon po kojemu bi nezaposleni građani primali novčanu naknadu kao što je primaju isti u Njemačkoj, Francuskoj ili nekim drugim zemljama EU.

 

 

Split, 10. 04. 2017.

Gradska organizacija  Split