Vladimir Kapuralin: EU će nam dodatno oteti dostojanstvo

“U SUSRET REFERENDUMU”

Poznati istarski antifašista i predstavnik SRP-a Vladimir Kapuralin naš je najnoviji sugovornik na temu sutrašnjeg referenduma. Kapuralin se protivi ulasku Hrvatske u Europsku uniju, a koji su razlozi njegovog protivljenja pročitajte u kratkom razgovoru.

REX: Stav vaše stranke nam je poznat no zanima nas zašto ste vi kao pojedinac, pobornik internacionale i čovjek širokih pogleda protiv ulaska  Hrvatske u EU?

Dakle moj stav, kao pojedinca po pitanju ulaska u EU ne razlikuje se od onoga moje stranke, kad je internacionalizam u pitanju, iz prostog razloga što EU Maastrichta nema nikakvih dodirnih točaka sa internacionalizmom u smislu njegovog klasnog i dijalektičkog tumačenja. EU to naprosto nije. Ona je konglomerat kapitala, koji upravlja i manipulira ljudima nad kojima ima dominaciju, što nije nikakovi internacionalizam. Ona nije više ni tzv. država blagostanja, čime se nekad dičila. U njoj su svakog dana socijalna i sva ostala stečena prava sve manja. I ona je pred disolucijom, taj proces se jasno nazire i on će svakako potaknuti internacionalizam.

Aktivno političko i vojno učešće zmalja EU u međunarodnim agresijama, koje su se događale u posljednje vrijeme ili su u toku, prilikom čega dolazi do velikih ljudskih i materijalnih razaranja, također nisu internacinalna kvaliteta nego šteta i zločin.

Ako je potrebno da eksplicite obrazložim ili opravdam svoje internacionalističko opredjeljenje i kompliment koji ste mi uputili svrstavši me među osobe širokog pogleda, onda želim naglasiti da nisam izolacionista, već pobornik šire ekonomske i društvene suradnje na svim poljima i bez ikakvih geografskih ograničenja, na ravnopravnim osnovama bez nametanja ičije volje.

REX: Nije li Hrvatska već dovoljno osiromašena da bismo mogli govoriti o strahu od „otimanja“ nacionalnih dobara?

Mi u SRP-u, ili ja ako mene pitate ne gajimo strah od otimanja «nacionalnih» dobara, iako će definitivno ono uslijediti, ako građani odluče u nedelju da tamo uđemo. Mi samo znamo da će našim građanima biti dodatno oteto dostojanstvo, kada postanu sluge stranih, ali i domaćih gospodara u svom vlastitom sada otetom dvorištu.

REX: Kako gledate na to da su vaša stajališta bliska stajalištima nacionalista i šovinista kada je u pitanju ulazak Hrvatske u EUu?

Naša stajališta su dijametralno suprotna stajalištima, kako kažete nacionalista, šovinista, ali zašto ne reći i pobornika ustaške ideologije.

Osim samog čina zaokruživanja negativnog odgovora na referendumu u nedelju, prestaje sva mogućna sličnost sa tom bulumentom, koja izvor svoje euroskeptičnosti crpi u ksenofobiji i mitomaniji krvi i tla. 

REX: Postoje li strahovi da bi se nakon eventualnih negativnih rezultata referenduma mogle ojačati desne stranke?

Ti strahovi postoje neovisno o ulasku ili ne u EU. Ulaskom skoro svake novo primljene članice iz kontigenta nekadašnjeg istočnog bloka u EU je jačala desnica, pa će se to dogoditi i nakon naglašavam eventualnog ulaska Hrvatske. Ulaskom Rumunjske prvi put je ekstremnoj desnici uspjelo  osnovat klub zastupnika.

Kako je lako ekstremnoj desnici i fašizmu jačati zorno pokazuje povjest XX stoljeća. Taj proces je započeo pred 93 godine, kada su 15. sječnja u Berlinu ubijeni Rosa Luxemburg i Karl Libknecht.

Strahovi od jačanja desnice su globalna kategorija i oni su definirani alternativom  budučnosti čovječanstva kao socijalizma ili barbarstva.

REX: Kako vidite budućnost Hrvatske i u kojem bi se ona smjeru trebala razvijati?  

Budućnost Hrvatske vidim kroz potrebu da građani preuzmu odgovornost za vlastitu sudbinu u svoje ruke, oslanjajući se na vlastite ljudske i materijalne potencijale. Što podrazumijeva ne povratak, jer nitko ništa ne vraća nego preuzimanje svega otetoga nakon secesije 90-ih. Surađujući bez ograničenja sa svima na ravnopravnoj osnovi, racionalno koristeči komparativne prednosti koje nam pruča područje koje nastanjujemo.