WFTU sastanak u Zagrebu

 

U utorak, 8. rujna, u posjetu Socijalističkoj radničkoj partiji (SRP) doputovao je Pieris Pieri, predstojnik EUROF-a, Evropskog regionalnog ureda federacije klasno orijentiranih sindikata (WFTU – World Federation of Trade Unions).

Bio je to, nakon višegodišnjih kontakata, susreta i planiranja, prvi posjet visokog predstavnika WFTU-a Hrvatskoj u cilju razgovora s nekim od hrvatskih sindikata. Sastanku su se odazvali: Mario Iveković (Novi sindikat), Bruno Bulić (Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije), Denis Geto iz TEHNOS-a sa suradnicima Markom Miloševićem i Velimirom Gašparcem, te Vladimir Kapuralin iz SRP-a na čiju je inicijativu sastanak i održan.

Kao što je uobičajeno prilikom takvih susreta, obje strane upoznale su jedna drugu s programom i opsegom svojih aktivnosti, organizacijskim ustrojem, problematikom s kojom se susreću na terenu i postupcima djelovanja.

Iako se u ovom trenutku nalaze u diferentnim savezima na međunarodnom planu, obje su strane suglasne o postojanju prostora i potrebe za održavanjem kontakata, izmjenom informacija i suradnjom u sferi zastupanja i obrane interesa radnika.

 

U nastavku kratak siže:

WFTU

WFTU je najstarija svjetska sindikalna federacija osnovana listopada 1945. godine u Parizu i osnivač  je Međunarodne organizacije rada (ILO).

Slijedi liniju klasno orijentiranih sindikalnih pokreta i njihovu borbu protiv kapitalizma i imperijalizama za društvo u kojemu ne bi bilo izrabljivanja čovjeka po čovjeku. Trenutno broji 80 000 000 članova u 120 zemalja.

S organizacijskom strukturom:

Svjetski sindikalni kongres
Predsjednički savjet
Sekretarijat

Od 1945. – 1953. sjedište je bilo u Parizu, od 1953. – 1956. u Beču, od 1956. – 2005. u Pragu, a od siječnja 2006. pa do danas u Ateni.

Regionalne urede ima na svim kontinentima. Također, Internacionalne organizacije (TUI) u svim glavnim sektorima.
Svoje dosadašnje aktivnosti WFTU je usmjeravao na borbu protiv aparthejda, rasizma, kolonijalizma i politiku koju sprovode vlade SAD-a, NATO-a, Izraela i njihovih saveznika: protiv barbarskog kapitalizma i nalazio se u prvom planu prilikom ostvarivanja radničkih i sindikalnih prava.

 
OSNOVNI PRINCIPI

 
Internacionalizam, internacionalna orijentacija, internacionalna solidarnost.

Sirovinska baza pojedinih zemalja pripada radnicima i narodu tih zemalja. WFTU se protivi privatizaciji.

Prioritetnim smatra zdravstvena i sigurnosna pitanja koja se odnose na zdravstvenu i sigurnosnu zaštitu radnika, kvalitetu života i zaštitu okoline u cjelini.

Prava svih zaposlenih na javnu i solidarnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu sigurnost, kontinuirano podizanje, životnog standarda, nadnica i mirovina.

Održavanje sindikalnih seminara i obuke.

 

OSTALO

 
WFTU ima stalne predstavnike u međunarodnim organizacijama: OUN, UNESCO, FAO, Međunarodna organizacija rada (ILO).
Na 16. kongresu WFTU održanom u Ateni 2013. godine, sudjelovalo je 828 delegata iz 101 zemlje. Raspravljano je i doneseni su zaključci o svim najbitnijim aktualnim radničkim zahtjevima.
WFTU ostaje otvoren i poziva sindikalne organizacije u svoje redove.