X. SJEDNICA KOORDINACIJE KP i RP S JUGOSLAVENSKOG PROSTORA

U Prilepu je održana X. sjednica Koordinacije komunističkih i radničkih partija s jugoslavenskog prostora. Na sjednici su se odazvali, pored domaćina KP Makedonije, Komunisti Srbije, JKP KP Crne Gore, Savez komunista BiH i Socijalistička radnička partija Hrvatske, izostanak je opravdalo KPD Komunist iz Slovenije.

Na radnoj sjednici pokrenuto je i raspravljano više pitanja, s naglaskom na onima koja se tiču aktualnog stanja privrede, društva i politike u svakoj od novonastalih država. Svi prisutni su se složili da je u porastu antagonizam između položaja radnog naroda  i vladajućih elita. Utvrđeno je da je ekonomska situacija, nakon kontrarevolucije i secesije 90-ih pa do danas, tragična i dovodi do sve većeg raslojavanja između radnika i penzionera, s jedne strane, i novokomponiranih bogataša i političke elite s druge. U skoro svim bivšim republikama završen je proces deindustrijalizacije, odnosno uništenja svih kapitalnih  industrijskih i poljoprivrednih postrojenja i svih grana proizvodnih aktivnosti. Sindikati su danas produžena ruka vlasti i partneri poslodavaca, što omogućuje solidnu ekonomsku poziciju njihovih vodećih struktura koja se pokriva sindikalnim članarinama. Tome najbolje svjedoči činjenica što nijedna od sindikalnih organizacija s cijelog jugoslavenskog prostora  nije pristupila Svjetskoj konfederaciji klasno orijentiranih sindikata WFTU. Organizirano se ponižava narod, ignoriraju se njegovi zahtjevi i smatra ga se nedoraslim za donošenje važnih odluka i kreiranje vlastite sudbine.

Vlast stimulira unutrašnju nacionalnu i etničku podjelu i omogućuje prodor klerikalizma u sve pore društva, u svim dijelovima nekad zajedničke države. Stanje mlađe generacije, bez obzira na stupanj obrazovanja, je besperspektivno, što ima negativan utjecaj na demografsko stanje. Na sjednici je istaknuto da u centar pažnje moramo postaviti sva pozitivna iskustva iz samoupravne prakse i na njima graditi strategiju za buduće djelovanje.

Dogovoreno je da se zaokruže dijelovi političkog programa, koji bi bili prihvatljivi svakoj od članica Koordinacije i da se 2019. godine organizira zajedničko obilježavanje 100-te godišnjice osnivanja KPJ, odnosno Socijalističke radničke partije-komunista, kako se inicijalno zvala.

U kulturnom dijelu susreta, učesnici su, predvođeni domaćinom KP Makedonije, obišli spomen područje i aleju narodnih heroja i položili vijenac na spomenik palih boraca za oslobođenje Prilepa. Nakon završetka II. svjetskog rata, svaka od socijalističkih republika proglasila je jedan svoj grad herojem – u Makedoniji bio je to Prilep. Nakon toga, obiđena je jedna od triju bivših žandarmerijskih stanica, danas muzej ustanka, na koju je izvršen napad 11. oktobra 1941., čime je započeo oružani ustanak makedonskog naroda. Zaključno, učinjena je posjeta sjedištu KP Makedonije.

10-im susretom KP i RP, zaključen je dvogodišnji mandat domaćina KP Makedonije. U slijedećem dvogodišnjem razdoblju, mandat domaćina pripao je  Savezu komunista BiH.