Zajednička izjava 21 komunističke omladinske organizacije

Zajednička izjava 21 komunističke omladinske organizacije koje su učestvovale na 14. sastanku europskih komunističkih omladinskih organizacija u Ateni (Grčka), 23. – 24. septembra 2018. godine.

Ustani omladino Europe!

Pridružite nam se u borbi za naše suvremene potrebe u obrazovanju, radu i životu!

Mlade drugarice i drugovi,

mi, 21 komunistička omladinska organizacija učesnika 14. skupa europskih komunističkih omladinskih organizacija (dalje MECYO) u Ateni, od 23. do 24. septembra 2018. godine, upućujemo Vam poziv na borbu za suvremene potrebe u obrazovanju, radu i životu.

Tokom skupa mi, komunističke omladinske organizacije, istakli smo brojne probleme s kojima se omladina suočava i informirali smo jedni druge o važnim dešavanjima u svakoj od naših zemalja. Diskutirali smo o borbama mladih, bitnim zaključcima koje smo izveli i razmijenili smo mišljenja o njima. Mi znamo da komunističke omladinske organizacije Europe su u posljednjim godinama uložile brojne napore da odbrane prava mladih i vodile su važnu borbu protiv kapitalističkog sistema u današnjim uvjetima. U isto vrijeme, mi doprinosimo obnavljanju i jačanju komunističkih i radničkih partija u našim zemljama, dok sakupljamo bogato iskustvo koje nam može pomoći da naše buduće borbe budu još efikasnije.

Četrnaesti MECYO bio je sazvan od strane Komunističke omladine Grčke (KNE) u okviru pedesetogodišnjice proslave njenog osnivanja zajedno sa stogodišnjicom osnivanja Komunističke partije Grčke (KKE). Zahvalni smo KNE-u na gostoprimstvu skupa koji je od 2001 godine bio održavan u Madridu, Lisabonu, Ateni, Istanbulu, Pragu, Barceloni, Bruxellesu, Frankfurtu i Rimu. Na ovogodišnjem skupu bio je prisutan najveći broj komunističkih omladinskih organizacija, mnogo više organizacija nego ikada prije.

Kapitalizam, NATO – EU i buržoaske vlade uništavaju naš život i našu budućnost!

U današnje vrijeme, omladina iz radničke klase i narodni slojevi susreću se s brutalnim posljedicama protunarodnih politika nametnutih širom Europe. Ovo je rezultiralo trenutnim i budućim pogoršavanjima uvjeta života i prava. Mi ćemo živjeti pod gorim uvjetima nego s kojima su se susreli naši roditelji. Svuda oko nas možemo vidjeti ogromnu proizvodnju roba i dobara, tehnološkog napretka i razvoja u nauci i istraživanju. U isto vrijeme, primjećujemo da sve ovo nije određeno za poticanje naših potreba, već suprotno, ono je određeno za uvećavanje bogatstva monopola. Jaz između nekolicine bogatih i ogromne većine siromašnih je u rapidnom porastu.

– Mi doživljavamo kapitalističku eksploataciju, zaposlenost s nepunim radnim vremenom, tzv. „fleksibilnost“, male plaće, povećana nezaposlenost, neplaćeni rad – obično u formi stažiranja – dok mladi emigriraju iz naših zemalja tražeći bolju budućnost.

– Mi smo ideološki formirani i mi radimo, studiramo i živimo, unutar okvira reakcionarnog uništavanja u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj sigurnosti. U isto vrijeme, pristup obrazovanju i društvenoj sigurnosti postala je privilegija nekolicine.

– Povećane su prepreke s kojima se suočavamo u zadovoljavanju naših osnovnih potreba, bazičnim potrebama kao što su dostupnost sportu, kulturi i rekreaciji, pristup stanovanju, pristup nezaobilaznom i kvalitetnom okruženju i pravo na odmor.

– Postoji intenzivirana propaganda kapitalističkog sistema, promovirana kroz obrazovni sistem, kulturne aktivnosti, masovne medije, internet i društvene mreže. Mi također trpimo kampanje financirane od strane interesa kapitalističkih financijera koji žele indoktrinirati nas s trulim principima i idejama kapitalističkog sistema; prema njima, trebalo bi da vjerujemo u eksploataciju prirode; također, trebalo bi prestati boriti se za naša prava, naše interese i snove. Stoga, trebalo bi da mi izbrišemo sebe iz borbe protiv vladavine monopola, odnosno da učimo jedino „historiju” koju buržoaska klasa i njena država žele da nas nauče, dok u isto vrijeme oni sakrivaju i iskrivljuju historiju napisanu s krvlju radnika, naroda i omladine.

Gore navedene činjenice samo su neke od posljedica protunarodnih politika primijenjenih širom Europe koje se odvijaju u našim životima, kako u kontekstu ekonomske kapitalističke krize tako i danas u uvjetima nestabilnog, sporog i anemičnog oporavka i rasta. Ove posljedice uzrokuju protunarodne politike koje imaju obilježja kapitalizma, imperijalističkih saveza, kao što su NATO i EU, buržoaske političke partije i njihove omladinske organizacije. Ovakve politike imaju podršku u kako tipičnim liberalnim i socijaldemokratskim partijama, koje igraju vodeću ulogu u buržoaskim vladama, kao i u tzv. Euroskeptičnim snagama (neke koje su otvoreno desničarske), koje također dobivaju podršku od navodno „lijevih“ snaga koje sebe nazivaju partijama europske ljevice, i one pokušavaju uvjeriti mlade i ljude koristeći lažne ideje „humanizacije kapitalizma“. Uopćeno, unutrašnji ekonomski razvoji i potrebe svakog sektora kapitala, ali također i takmičenje između buržoaskih klasa, ima veoma važan utjecaj u političkom sistemu, jer vladajuća klasa pokušava organizirati državu u skladu s novim uvjetima.

U današnje vrijeme, postoje brojni događaji koji dokazuju da se suočavamo s većim prijetnjama nego ikada ranije.

– Vodi se žestoka konkurencija, koristeći i ekonomska i vojna sredstva, boreći se za kontrolu nad bogatstvom proizvodnih resursa i tranzitnih puteva energije i roba. Većina starih moćnih kapitalističkih država, uključujući i SAD koja je ostala vodeća sila, nastavlja gubiti bitku u globalnoj kapitalističkoj utakmici, uglavnom, s Kinom. Konkurentski planovi i pokušaji od strane kapitalističkih država i monopola pokušavaju unaprijediti vlastitu „geostratešku poziciju” za vlastitu buržoasku klasu. Upravo je ovo takmičenje koje je prouzrokovalo intenziviranje imperijalističke intervencije i lokalnih i regionalnih izbijanja sukoba i ratova, kao što je to slučaj na Bliskom istoku. Ovo stvara nove opasnosti za opći imperijalistički rat, dok dokazuju da rat je nastavak politike drugim, vojnim sredstvima.

– NATO je savez koji postoji skoro sedam decenija, osnovan da okupi armije euroatlantskog imperijalizma u okviru vodeće uloge SAD-a. NATO, koji je već uvukao na desetke naroda u krvave sukobe s milijunima žrtava (preminulih, ranjenih i izbjeglih), orkestrira nove imperijalističke intervencije i ratove kao što je opisano u rezoluciji nedavnog NATO samita. Napori NATO pakta su značajno povećani zarad širenja NATO-a na Zapadni Balkan i intenzivirani su na druge regije planeta. NATO je također promovirao planove, zajedno s EU, izazivajući čak promjenu granica u Europi i Istočnom Mediteranu. NATO i EU razvijaju vojne misije svuda po svijetu i uključuju se u ratove i intervencije koje su oni sami prouzročili, što je rezultiralo krvoprolićem mnogih naroda.

– EU, kao napredni oblik kapitalističke međudržavne integracije, vodeća je u provođenju protunarodnih mjera, jačanja europske armije i zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Primjenjivanje mjera nadzora i ograničavanja slobode ljudi, kao i koristeći „vanredno stanje“ za koje su glasale buržoaske partije u parlamentima, ciljajući na narodne pokrete u zemljama EU. Imperijalistička EU podiže zidove i snažne ograde da bi zabranila izbjeglicama da uđu u nju. EU podržava kriminalne nacističke organizacije koje služe interesima buržoaske klase i, u isto vrijeme, progoni i kriminalizira komunističke partije i simbole, kao i mlade komuniste i njihove borce. Kao savez kapitalista, EU se bori protiv radničkih prava i „harmonizira“ stope zarada i zdravstvene i sigurnosne uvjete na najmanji zajednički nazivnik. Dalje, europska buržoazija koristi EU za posezanje za eksploatacijom, nacionalizmom i rasizmom kako bi okrenula europske narode jedne protiv drugih, dijeleći nas i zamračujući našeg zajedničkog neprijatelja. Mi pozdravljamo veliki udio omladine u Britaniji i drugim zemljama da podrže borbu za napuštanje EU i borbe protiv cjelokupne linije buržoaskih političkih snaga. Mi smo protiv imperijalističkih moćnika u Bruxelessu i Westminsteru koji koriste granicu Irske kao pregovarački žeton i dajemo podršku ponovnom ujedinjenu Irske od strane naroda Irske i njegove vlastite odluke.

Mi jačamo komunističke omladinske organizacije u Europi i našu zajedničku borbu.

Mladi drugovi i drugarice Europe,

mi Vas ohrabrujemo na mobilizaciju unutar škola, univerziteta, radnih mjesta i susjedstva. Gdje je omladinska borba za životna prava, komunističke omladinske organizacije bit će prisutne. Mi se obavezujemo ponuditi naše mjesto za potrebe borbe da bi ispunili naše namjere i ciljeve. Mi Vas također ohrabrujemo da pristupite našim redovima u borbi za omladinska prava i socijalizam.

Tokom prethodnih perioda, sve naše organizacije bile su u prvim redovima stotina štrajkova, mobilizacija i skupova, promoviranja zahtijeva mladih i radnika, posebno u sektorima gdje su mladi koncentrirani. Mi smo težili organizirati i politizirati ove mobilizacije iz klasne perspektive. Vodili smo nekoliko borbi koje su zahtijevale pravo na dostojanstveni rad i odgovarajuću zaštitu. Mi smo doprinijeli razvoju školsko – studentske borbe, boreći se za škole kakve đaci i studenti zaslužuju danas, a borili smo se protiv smanjenog financiranja iz državnih budžeta za obrazovanje i protiv komercijalizacije obrazovanja od strane monopola. Mi smo bili u prvim redovima zahtijevajući da se studenti na univerzitetima i u tehničkim obrazovnim institucijama mogu obrazovati i završiti svoje studije bez ograničenja. Mi smo se borili i nastavljamo borbu za svima dostupno i javno financirano obrazovanje, za ukidanje školarina – u svakoj zemlji gdje one postoje – i da smještaj i ishrana budu dostupni studentima. Mi smo preuzeli inicijative za mir, a protiv imperijalističkih ratova, mi smo apelirali da mladi naših zemalja su za borbu protiv NATO-a i EU, borbu za postojanje bez ovih asocijacija, kako bi se srušile asocijacije i savezi koje oni štite. Mi se borimo da se zatvore vojne baze SAD-a, NATO-a i EU koje postoje u mnogim zemljama, uključujući naše zemlje, a protiv smo nuklearnog naoružanja i drugog oružja za masovno uništenje.

Borbene akcije naših organizacija u svakoj od naših zemalja su doticale kamen temeljac daljeg razvoja težnji u zajedničkoj akciji komunističkih omladinskih organizacija na europskom nivou. Naše organizacije su promovirale akcije koje su posvetile sedamdesetoj godišnjici antifašističke pobijede naroda 2015., izbjegličkom i emigrantskom pitanju 2016., i proslavi stogodišnjice Velike Oktobarske socijalističke revolucije u 2017. godini, kao i Internacionalnom danu solidarnosti s Palestinskim narodom u 2018. godini. Ovo je promovirano preko internet stranica i naših novina. Neki od nas su organizirali Internacionalni ideološki seminar, prihvaćen i posjećen delegacijama, s potpisanom zajedničkom izjavom i deklaracijom solidarnosti. Preko bolje i dublje suradnje pojačat ćemo komunističke omladinske organizacije u zemljama Europe, kao preduslov za novo napredovanje na svim kontinentima.

Slogan „Proleteri svih zemalja ujedinite se“ vodi akciju svake od naših organizacija i mi imamo velike bitke pred nama:

– S događajima komunističkih omladina iz cijele Europe, mi ćemo još odlučnije braniti neophodnost i bezvremenost socijalizma, principe socijalističke revolucije i naučne zakone socijalističke izgradnje.

– S ideološkim i političkim radom i nastavkom razgovora, mi ćemo još odlučnije braniti historiju i vrijednosti komunističkog pokreta, protiv antikomunizma i klevetanja socijalizma. Od napada i ometanja od strane buržoazije i oportunističkih sila, mi ćemo braniti njegov doprinos borbi naroda. U dvjesto godina od rođenja Karla Marxa, mi nastavljamo pokušaj učenja i analize njegovih briljantnih radova među omladinom.

– s mobilizacijom u cijeloj Europi, mi pojačavamo koordiniranu borbu komunističkih omladinskih organizacija i cijele omladine protiv imperijalističkog takmičenja i ratova. Mi podržavamo zaoštravanje odnosa s buržoaskom klasom i vlastima u svakoj državi i za intenzivniju smo borbu protiv NATO-a i EU, protiv njihovih vojnih baza i protiv poticanja nacionalizma i fašističkih ideja i organizacija. Komunističke omladinske organizacije stoje na prvoj liniji borbe Svjetske federacije demokratske omladine protiv imperijalizma i za mir ljudi.

– Nastavit ćemo izražavati čvrstu solidarnost s borbom ljudi. Mi ćemo još odlučnije podržavati sve ljude koji se bore i koji predstavljaju mete imperijalista, kao što su ljudi Kube, Venezuele, Sirije, Ukrajine, Cipra, Iraka, Libije, Zapadne Sahare, Jemena i, naravno, Palestine, naročito nakon američkog provokativnog pokreta da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela.

– Da potpomognemo borbu protiv nezaposlenosti, nesigurnog rada, za stvarne povišice, za smanjenje radne nedjelje i za uspostavljanje suvremenih prava za mlade radnike, boriti se za javno i besplatno obrazovanje do fakultetskog nivoa, boriti se za garanciju boljeg života za omladinu – gdje su prava kao smještaj, zdravstvo, kultura i sport omogućeni.

– Prije izbora za Europski parlament u maju 2019. godine, važna je politička borba za organizacije među nama koje se bore s ograničenjima EU. Apeliramo na mlade ljude iz radničke klase, siromašni društveni sloj, da podrže komunističke i radničke partije koje se bore protiv EU i njihove politike, a u cilju jačanja borbe za njihova sadašnja prava.

Socijalizam je jedina nada za omladinu.

Omladino Europe, ustani! Ništa nije gotovo!

Eksploatacija, nezaposlenost, siromaštvo, ugnjetavanje, ratovi i nasilna emigracija ne mogu i neće biti naša budućnost! Mi imamo čitave živote pred nama. Budućnost leži u našim rukama. Mi je možemo osvojiti našom borbom! Mi možemo izgraditi svijet stvarne slobode, baziran na principima socijalne pravde i mira. Svijet gdje ćemo svi uživati u rezultatima našeg rada i gdje ćemo imati suvremena prava u obrazovanju, radu, kulturi i sportu. Ovaj svijet nije historijski prevaziđeni kapitalizam. On je socijalizam – novi svijet.

Historija nas je naučila! Učeći od velikih revolucija i pobuna, velikih mobilizacija i sudara radničke klase protiv kapitalista, s usponima i padovima, mi znamo da historija čitavog društva, još od svoje podjele na klase, jest historija klasnih borbi. Historija nema kraja u ovom agresivnom, kriminalnom i nehumanom sistemu. Velike revolucije i pobune, velike mobilizacije i sudari radničke klase protiv kapitalista pokazuju put prema svijetloj budućnosti svijeta. Omladina može igrati značajnu ulogu u društvenim i političkim borbama do stupnja gdje će podržati borbu radničke klase i prepoznati njenu ulogu kao prethodnice i uzdižuće društvene sile, kao klasa koja se bori za osvajanje političke vlasti.

Zato što budućnost pripada socijalizmu.

Pobijedit ćemo!

 

EUROPSKE KOMUNISTIČKE OMLADINE KOJE SU POTPISALE IZJAVU:

 

Komunistička omladina Austrije (KJO)

Savez komunističke omladine Britanije (YCL)

Mladi socijalisti Socijalističke radničke partije Hrvatske (Hrvatska)

Savez komunističke omladine (KSM) – Češka

Komunistička omladina Danske

Omladina komunista radničke partije Finske

Socijalistička Njemačka radnička omladina (SDAJ)

Komunistička omladina Grčke (KNE)

Connolly omladinski pokret (CYM) – Irska

Front komunističke omladine (FGC) – Italija

Omladina socijalističke radničke partije – Litve

Pokret mladih komunista (CJB) – Holandija

Omladina komunističke partije Poljske

Unija socijalističke omladine (UTS) – Rumunjska

Lenjinski komunistički omladinski savez Ruske Federacije (LKSM RF)

Revolucionarni komunistički omladinski Savez (Boljševika), (RKSM(b)) – Rusija

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)

Kolektiv mladih komunista – (CJC) – Španjolska

Savez komunističke omladine Španjolske (UJCE)

Komunistička omladina Švedske (SKU)

Komunistička omladina Turske (TKG)