Zapad je u velikoj opasnosti – bliži smo Kafki nego Orwellu!

Svijet se ubrzano mijenja. Nove krize – ukrajinska, sirijska, migrantska i energetska – utječu na geopolitičke promjene i klizanje međunarodne moći prema novim akterima. U tim okvirima stručnjak za geopolitiku i sigurnosna pitanja, politolog prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila održao je prije tri dana u Premanturi, u organizaciji vrijedne udruge Fenoliga, predavanje pod naslovom “Transformacija moći, kraj zapadne hegemonije i Pax Americane”. Teza o sutonu zapadne hegemonije zvučala je najintrigantnije.

– Zabrinjavajuće zvuči kraj zapadne hegemonije. Mi pripadamo tom svijetu; mi smo dio Europe i ta je Europa zadnjih 500 godina, najviše Britanci pa ostali, bila hegemonistička i upravljala je svijetom. Nakon Drugog svjetskog rata taj je transfer hegemonije prešao na Sjedinjene Američke Države. Sada se polako pojavljuju napukline u toj moći i postavlja se pitanje hoće li opstati Pax Americana, odnosno može li SAD i dalje nastaviti s ovom vrstom hegemonije koja drži zapadni svijet na okupu i koja još uvijek zapadnom svijetu omogućava neku vrstu povoljne pozicije, s koristima u međunarodnom poretku. I Europske unija polako pokazuje napukline, kaže Cvrtila.

Njegovu tezu o zabrinjavajućem kraju zapadne hegemonije osporio je na kraju predavanja Vladimir Kapuralin iz Socijalističke radničke partije, rekavši da je hegemonija u suprotnosti s ljudskom emancipacijom, i da je čovjeku ipak prirodno, imanentno da ne želi biti rob.

– Kad govorim o hegemoniji, govorim o interesima i moći. Slažem se da bi emancipacija pojedinca, čovjeka i, na kraju krajeva, civilizacije omogućila puno manje nasilja u svijetu. Međutim, to je možda neka daleka budućnost. To nije utopija, ona se razvija. Ti se koncepti razvijaju u određenim državama svijeta koje u središte stavljaju pojedinca sa svim njegovim pravima, bez obzira kakav on bio, razvijajuću, poput primjerice Norveške, jedno socijalno pravedno društvo. No, kad govorimo o današnjem svijetu, on je izgrađen na strukturama moći; on je izgrađen na različitim konceptima hegemonije. Ta hegemonija egzistira, stvara nasilje, stvara pritiske i koja, ako hoćete, uništava države, koja uništava i ekonomsku osnovu pojedinih država; utječe na tečaj.

Hegemonija čak uništava i cijele valute država. Svijet nije pravedan. Duboko je nepravedan. Sve do početka 21. stoljeća, nije se puno promijenila ekonomska slika svijeta. Države kolje su bile siromašne 1955., siromašne su i danas. Jedan se dio država izvukao iz toga. Zašto su siromašne? Cijeli ekonomski, međunarodni financijski sustav, MMF i Svjetska banka rade na tome da i dalje budu siromašni. Nažalost je to tako. Zato su tu novi izazivači. Kina i Rusija rade svoju “Svjetsku banku”, banku koja će ih financirati, jer im ova Svjetska to ne omogućava budući da je u rukama drugih sila, kazao je Cvrtila i nastavio.

– Zašto je kraj zapadne hegemonije loša vijest. Mi smo dio tog svijeta. Ako padne zapadna hegemonija, i nama će biti loše, u Europi. I nije nevažno što se događa u Europskoj uniji; je li unutar sebe fragmentirana i ima li vanjska opterećenja, hoće li je SAD s ekonomskim sporazumom zagrliti pa ćemo postupno postati nova kolonija SAD-a. Ne znam. Govorim da je loša vijest slabljenje Pax Americane jer ona je donosila koristi, pa i nama. Da nema Pax Americane, ne bismo bili u NATO-u i EU-u. Što su nam ta članstva donijela? Nažalost, još ne možemo zbrajati dobiti od toga. Nismo nešto posebno izgubili, niti dobili. Tek bismo trebali dobiti, ali za to se moramo jako potruditi, tvrdi on.

Što je to zapadna demokracija? Nažalost, Snowden je pokazao da je zapadni tip demokracije, ustvari, totalna kontrola ili ono što ide prema totalnoj kontroli, koja je posljedica straha koji je umjetno izazvan, da bi se ta kontrola mogla ostvariti. Stvoren je toliki strah od terorizma da smo pristali na totalnu kontrolu. Puno je različitih priča o teroristima. Je, nasilni su, ali zar nemamo u zadnjih 30 godina sličnih oblika nasilja? Imali smo.

No, sada je konstruiran narativ koji nas dovodi u situaciju da pristajemo na sve. Govorim o zapadnom svijetu. Pristat ćemo i na duge cijevi, policajce, na pretrage automobila svakih 300 metara … jer ćemo biti sigurniji. Tako se ugrožava humanost, vrijednosti koje bismo trebali izgrađivati u smjeru civilizacije koja će imati manje konflikata, a više razumijevanja i humanosti. U tom je smislu zapadni svijet u velikoj opasnosti! Totalna kontrola ugrožava i zapadni politički poredak, ne samo naša prava i naš ugodan život, na način da u okviru poretka parlament nema više najvažniju funkciju nego to imaju tajne službe, veli on.

– Mi smo tu u ozbiljnoj opasnosti. Mi, zapravo, ulazimo u jedno razdoblje takozvane protektivne države, gdje će država sekurirati svaki problem. Danas dobivamo posredovane strahove, koji bujaju i proizvode naše pristanke na kontrolu. Bliži smo Kafki nego Orwellu!, kaže profesor Cvrtila.

(Z. ANGELESKI)

http://www.glasistre.hr/vijesti/hrvatska/zapad-je-u-velikoj-opasnosti—blizi-smo-kafki-nego-orwellu–518221