ZOR – Naš prijedlog je u saborskoj proceduri!

Inicijativa Za radnički ZOR je u petak, 3. lipnja, preko Radničke fronte, uputila u saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu s ukupno 50 amandmana na postojeći Zakon.

Inicijativa je 1. svibnja otvorila javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o radu, čiji dio je bila i tribina održana u Hrvatskom saboru 3. svibnja gdje smo saborskim klubovima predstavili svoje zahtjeve.

U raspravu su se aktivno uključile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pučka pravobraniteljica te udruga CESI. Zahvaljujemo svima na primjedbama koje smo nastojali u najvećoj mjeri uključiti u konačnu verziju zakona.

Očekuje se očitovanje Vlade RH.

U radničkom Zakonu o radu – suprotno najavljenim izmjenama u smjeru još većeg ugrožavanja radničkih prava: fleksibilizaciji rada na štetu radnika, deregulaciji radnog zakonodavstva – Inicijativa traži:

  • skraćivanje ugovora na određeno s najviše 3 na 1 godinu;
  • automatsko produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme trudnici, odnosno roditelju koji koristi roditeljsko pravo, dok traje to pravo; zabranu noćnog rada za trudnice i dojilje;
  • zaštitu agencijskih radnika tako da ukupno trajanje svih ugovora o ustupanju radnika između agencije i korisnika također ne smije trajati duže od 1 godine; te da se na agencijske radnike moraju primjenjivati sva prava iz kolektivnih ugovora;
  • skraćivanje radnog tjedna s 40 na 35 sati i jasnije definiranje radnog vremena, skraćivanje prekovremenog radnog vremena;
  • pravo radnika na “isključivanje”; definiranje dodataka u minimalnim postocima (za otežane uvjete rada i prekovremene sate, rad blagdanom);
  • snažniju zaštitu sindikalnog djelovanja, zaštitu radnika u štrajku;
  • pooštravanje kazni za kršenje Zakona o radu.

Cjeloviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostupan je na:

https://radnickizor.hr/