Archive for Vanjske novosti (prenosimo iz drugih medija)

PISMO KOMUNISTIČKE PARTIJE NARODNE REPUBLIKE DONJECKA I ODGOVOR SRP-a

Pozdravna poruka Komunističke partije Narodne Republike Donjeka Socijalističkoj radničkoj partiji Hrvatske

Dragi drugovi!

U ime Komunističke partije Donjecke Narodne Republike srdačno vas pozdravljamo i želimo vam nove uspjehe u borbi za društvenu pravdu, interese radnih ljudi. Rado prihvaćamo vašu ponudu suradnje i hvala vam na riječima podrške i solidarnosti. Predlažemo organizirati razmjenu vijesti o aktivnostima naših stranaka i organizirati međusobnu informativnu podršku. Narodi Donbasa i Hrvatske imaju zajedničkog neprijatelja koji se zove imperijalizam. Već četiri godine Donbas herojski odbija oružanu agresiju neonacista kijevskog režima iza kojeg stoje američki pokrovitelji. Hrvatska također pati od djelovanja krupnoga kapitala: članstvo u NATO-u i EU često sprječava donošenje odluka koje zadovoljavaju interese naroda. Suočeni sa svjetskim imperijalizmom, nužno je ojačati na svim poljima međunarodnu solidarnost radnika čija je avangarda sastavljena od komunističkih i radničkih partija. Naša suradnja je važan doprinos rješavanju ovog zadatka.

S komunističkim pozdravima,

Centralni komitet Komunističke partije

Donjecke Narodne Republike

 

Appeal of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic to the Socialist Workers’ Party of Croatia

Dear comrades!

On behalf of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic, we cordially greet you and wish you new successes in the struggle for social justice, the interests of the working people. We gladly accept your offer of cooperation and thank you for the words of support and solidarity. We propose to arrange exchange of news about the activities of our parties and organize mutual information support. The peoples of Donbass and Croatia have a common enemy which is imperialism. For four years already, Donbass has been heroically repelling the armed aggression of the neo-Nazi Kiev regime, behind which the American curators stand. Croatia also suffers from actions of big capital: the country’s membership in NATO and the EU often prevents it from taking decisions which the interests of its people require. In the face of world imperialism, it is necessary to strengthen in every way the international solidarity of the working people, whose vanguard is made up of the communist and workers’ parties. Our cooperation is an important contribution to solving this task.

 

With communist greetings,

Central Committee of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRPH) počašćena je uspostavljanjem odnosa i suradnjom s Komunističkom partijom Narodne Republike Donjecka te izražava podršku vašoj borbi za bolji i pravedniji svijet u uslovima brutalne imperijalističke agresije oružanog krila krupnog kapitala – NATO pakta – i povampirenih fašističkih hordi Ukrajine. Borba za naše zajedničke ideale, pobjedu socijalizma na zemaljskoj kugli, može biti ostvarena samo na principima marksizma-lenjinizma i proleterskog internacionalizma kojeg uspostavljanjem odnosa dviju partija manifestiramo. U nadi da realiziramo mogući susret naših delegata, radi boljeg upoznavanja situacija u našim zemljama, srdačno Vas i drugarski pozdravljamo!

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske

Odbor za međunarodnu suradnju

 

Dear Comrades from the Communist party of Donetsk People’s Republic!

 

The Socialist Workers’ Party of Croatia (SRPH) is honored by establishing relations and cooperation with the Communist Party of the Donetsk People’s Republic and expresses support for your struggle for a better and fairer world under the conditions of the brutal imperialist aggression of the armed force of the greater capital (NATO) and the fascist hordes of Ukraine. The struggle for our common ideals, the victory of socialism on the globe, can only be achieved on the principles of Marxism-Leninism and Proletarian Internationalism which we’re manifesting by establishing the relationship between our two parties. In the hope of realizing a possible meeting of our delegates for a better understanding of the situation in our countries, we warmly and comradely greet you!

Socialist Workers’ Party of Croatia
Section for International Cooperation

 

 

Joint Statement: Condemning the murderous attack of the Israeli army against the people of Palestine

The Communist and Worker Parties decisively condemn the attack of the Israeli army in Palestine territories, in the Gaza Strip, that has caused a bloodbath, murdering in cold blood unarmed demonstrators, men, women, and children.

The provocative decision of the Trump administration to recognize Jerusalem as Israel’s capital and to move there the US Embassy, over and against the general international outcry, has completely unbridled the aggressiveness of Israel that continues the illegal occupation of Palestinian territories and continues massacring the Palestinian people.

The governments of the countries that assume a stance of equal distances, identifying the victim with the offender, have great responsibilities; the position of the European Union that, while an organized massacre of the Palestinian people is occurring, is calling “all sides to show restraint” and is upgrading its relations with the Israeli state is unacceptable.

The Communist and Worker Parties express our solidarity and our support to the Palestinian people and to its just struggle in favour of its own independent and sovereign Palestinian state within the 1967 borders with its capital in East Jerusalem. We continue our struggle and we call the peoples to strengthen their demonstrations so that the murderous military intervention of the Israeli Army in the Palestinian territories ceases and to revoke the decision of the USA to move its Embassy in Jerusalem.

Značaj, perspektive i izazovi Marksove teorije u savremenom društvu

Na poziv Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), predstavnik Mladih Socijalista Socijalističke radničke partije Hrvatske (MS) sudjelovao je 28. 4. 2018. u Beogradu na međunarodnom seminaru “Značaj, perspektive i izazovi Marksove teorije u savremenom društvu” koji je održan na Fakultetu za medije i komunikacije povodom 200. godišnjice rođenja Karla Marxa i na kojem su učestvovali članovi sekretarijata Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), Prvi sekretar SKOJ-a, Generalni sekretar Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY) – predstavljajući također Savez mladih komunista Kube (UJC) – predstavnik Saveza socijalističke omladine Šri Lanke (JVP) – također predstavnik Azije pri sekretarijatu WFDY – predstavnica Komunističke omladine Grčke (KNE), predstavnik Komunističke omladine Turske (TKP) te predstavnica Komunističke omladine Portugala (UJC). Na seminaru su iznijeta brojna zapažanja o značaju Marxove analize i njegovom historijskom doprinosu revolucionarnoj teoriji i praksi.

Sljedećega dana, 29. 4. 2018., održan je IV. Kongres Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Tokom kongresa, međunarodni predstavnici su održali pozdravne govore.
Predstavnik Mladih Socijalista je u svome govoru istakao zajedničku historiju, borbu naroda, radničke klase i omladine Hrvatske i Srbije za Narodno oslobođenje i Narodnu revoluciju te socijalističku izgradnju. Također je naglasio da je potrebno jačati suradnju i međunarodnu solidarnost u sadašnjoj i budućoj borbi za prava i slobodu omladine, studenata i radnika protiv eksploatacije i nepravde kapitalizma, imperijalizma, fašizma, nacionalizma i klerikalizma, posebno se osvrnuvši na historijski revizionizam koji se u Hrvatskoj i Srbiji sprovodi paralelno pod utjecajem nacionalističkih elita.

Međunarodni delegati su iskoristili kongres i za međusobno druženje u sklopu kojega su održani mnogobrojni bilateralni sastanci tokom kojih se diskutiralo o političkom stanju kako na međunarodnoj tako i na lokalnoj političkoj sceni te o daljnjoj suradnji.

Kao praktični dokaz međunarodne proleterske solidarnosti, predstavnik Mladih Socijalista se priključio drugovima iz NKPJ i SKOJ-a u tradicionalnom obilježavanju 1. Maja, Prazniku rada u Beogradu.

Izvršni Odbor Mladih Socijalista SRP


Hit Counter by http://yizhantech.com/