Archive for Novosti iz svjetskih KP

IN MEMORIAM – GILBERTO VLAIC

U utorak 29. maja, u Trstu je preminuo umirovljeni univerzitetski profesor kemije Gilberto Vlaic. Gilberto je podlegao infektivnom procesu nakon više od jednog desetljeća respiratorne insuficijencije.

U biti, Gilberto je bio osvjedočen komunist, humanist i aktivist međunarodne solidarnosti, angažiran na mirovnim projektima.

70-ih godina prošlog stoljeća, pripadao je vanparlamentarnoj grupi Avanguardia operaia, Radnička avangarda, a 90-ih je pristupio partiji Rifondazione comunista. Jedan je od osnivača Coordinamento nazionale per la Jugoslavia, Nacionalna koordinacija za Jugoslaviju i član Izvršnog odbora.

Životnim dijelom Gilberta Vlaica na području humanistike možemo uzet osnivanje udruge Non Bombe Ma Solo Caramelle, Ne bombe nego bombone, u znak protesta protiv NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine. Udruga koja je sredstva prikupljala isključivo dobrovoljnim prilozima talijanskih radnika bavila se skupljanjem i otpremom materijalne i financijske pomoći za višeslojne programe pomoći djeci radnika kragujevačke Zastave, čiji su roditelji ostali bez posla nakon NATO-vog bombardiranja i uništenja tvornice. Dok mu je zdravlje dozvoljavalo, i sam je lično predvodio učestale konvoje pomoći. Za te zasluge, 2008. godine, proglašen je počasnim građaninom grada Kragujevca.

Bila nam je čast učestvovati u događanjima i pripadati krugovima kojima je pripadao Gilberto.

 

Odbor za međunarodne odnose SRP-a

Vladimir Kapuralin

Podrška SRP-a Socijalističkoj partiji Slovenije povodom prijevremenih izbora

Socijalistička radnička partija Hrvatske izražava punu podršku Socijalističkoj partiji Slovenije povodom prijevremenih izbora koji će se održati u lipnju te želi uspjeh na nivou cijele Slovenije. Također, pozivamo sve ljevičarsko-progresivne ljude  te pravdoljubiv narod Slovenije da na izborima glasa za Socijalističku partiju Slovenije. Medijska blokada koju doživljavaju naše drugarice i drugovi iz Slovenije identičan je pokušaju utišavanja i zatiranja ljevičarskih snaga u RH s kojom se i SRP bori od svojeg osnutka 1997. godine. Dosljedno propagiranje socijalističkih ideala borba je koja će uroditi plodom i koju će narodi Slovenije i Hrvatske, kao i diljem svijeta, odabrati kao alternativu kapitalističkom divljaštvu.

Međusobno podržavanje naših partija na izborima kao i buduća suradnja, a u svrhu ostvarivanja socijalističke perspektive i ukidanja kapitalizma kao destruktivnog i povijesno prevladanog društvenog uređenja, jedini je ispravan put. Slijedeći najsvjetlije tradicije i kao ideološki nasljednici SKS i SKH, istovremeno s gnušanjem odbacujemo reviziju povijesti koja je zahvatila sve države (danas u polukolonijalnom položaju) nastale nasilnim razbijanjem SFRJ te privremenim izguravanjem socijalizma s naših prostora.

Suradnja naših partija, kao i svih komunističkih i radničkih partija iz regije, direktna su demonstracija zajedničke borbe koja će nas dovesti u društvo pune emancipacije čovjeka kao i oslobođenja rada od okova kapitalizma!

 

Živjela Socijalistička partija Slovenije!

PISMO KOMUNISTIČKE PARTIJE NARODNE REPUBLIKE DONJECKA I ODGOVOR SRP-a

Pozdravna poruka Komunističke partije Narodne Republike Donjeka Socijalističkoj radničkoj partiji Hrvatske

Dragi drugovi!

U ime Komunističke partije Donjecke Narodne Republike srdačno vas pozdravljamo i želimo vam nove uspjehe u borbi za društvenu pravdu, interese radnih ljudi. Rado prihvaćamo vašu ponudu suradnje i hvala vam na riječima podrške i solidarnosti. Predlažemo organizirati razmjenu vijesti o aktivnostima naših stranaka i organizirati međusobnu informativnu podršku. Narodi Donbasa i Hrvatske imaju zajedničkog neprijatelja koji se zove imperijalizam. Već četiri godine Donbas herojski odbija oružanu agresiju neonacista kijevskog režima iza kojeg stoje američki pokrovitelji. Hrvatska također pati od djelovanja krupnoga kapitala: članstvo u NATO-u i EU često sprječava donošenje odluka koje zadovoljavaju interese naroda. Suočeni sa svjetskim imperijalizmom, nužno je ojačati na svim poljima međunarodnu solidarnost radnika čija je avangarda sastavljena od komunističkih i radničkih partija. Naša suradnja je važan doprinos rješavanju ovog zadatka.

S komunističkim pozdravima,

Centralni komitet Komunističke partije

Donjecke Narodne Republike

 

Appeal of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic to the Socialist Workers’ Party of Croatia

Dear comrades!

On behalf of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic, we cordially greet you and wish you new successes in the struggle for social justice, the interests of the working people. We gladly accept your offer of cooperation and thank you for the words of support and solidarity. We propose to arrange exchange of news about the activities of our parties and organize mutual information support. The peoples of Donbass and Croatia have a common enemy which is imperialism. For four years already, Donbass has been heroically repelling the armed aggression of the neo-Nazi Kiev regime, behind which the American curators stand. Croatia also suffers from actions of big capital: the country’s membership in NATO and the EU often prevents it from taking decisions which the interests of its people require. In the face of world imperialism, it is necessary to strengthen in every way the international solidarity of the working people, whose vanguard is made up of the communist and workers’ parties. Our cooperation is an important contribution to solving this task.

 

With communist greetings,

Central Committee of the Communist Party of the Donetsk People’s Republic

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRPH) počašćena je uspostavljanjem odnosa i suradnjom s Komunističkom partijom Narodne Republike Donjecka te izražava podršku vašoj borbi za bolji i pravedniji svijet u uslovima brutalne imperijalističke agresije oružanog krila krupnog kapitala – NATO pakta – i povampirenih fašističkih hordi Ukrajine. Borba za naše zajedničke ideale, pobjedu socijalizma na zemaljskoj kugli, može biti ostvarena samo na principima marksizma-lenjinizma i proleterskog internacionalizma kojeg uspostavljanjem odnosa dviju partija manifestiramo. U nadi da realiziramo mogući susret naših delegata, radi boljeg upoznavanja situacija u našim zemljama, srdačno Vas i drugarski pozdravljamo!

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske

Odbor za međunarodnu suradnju

 

Dear Comrades from the Communist party of Donetsk People’s Republic!

 

The Socialist Workers’ Party of Croatia (SRPH) is honored by establishing relations and cooperation with the Communist Party of the Donetsk People’s Republic and expresses support for your struggle for a better and fairer world under the conditions of the brutal imperialist aggression of the armed force of the greater capital (NATO) and the fascist hordes of Ukraine. The struggle for our common ideals, the victory of socialism on the globe, can only be achieved on the principles of Marxism-Leninism and Proletarian Internationalism which we’re manifesting by establishing the relationship between our two parties. In the hope of realizing a possible meeting of our delegates for a better understanding of the situation in our countries, we warmly and comradely greet you!

Socialist Workers’ Party of Croatia
Section for International Cooperation

 

 


Hit Counter by http://yizhantech.com/