BORBOM, A NE SLAVLJEM ZA SVOJA PRAVA

Uz 8. mart, svim ženama upućujemo čestitke želeći im uspješnu borbu za svoja prava, a, kako je to i dio našeg Programa, imaju u tome bezrezervnu podršku Socijalističke radničke partije (SRP)!

 

Socijalistička radnička partija izražava duboku zabrinutost sve gorim položajem žena u našem društvu uzrokovanim snažnom indoktrinacijom desničarskih krugova na čelu s katoličkom crkvom i to u svim sferama njihovog života, rada i obitelji. I tako već 28 godina. Dokle? Pozivamo sve progresivne snage da se aktivno i dosljedno uključe u borbu za poboljšanje njihovog položaja – ne samo deklarativno.

Žene, to su naše majke, supruge, kćeri – zar nam nije cilj njihov boljitak? Zar nam nije cilj njihovo dostojanstvo? Zar nije normalno da su ravnopravne s muškarcima?

Sada je trenutak da zaustavimo daljnji trend pretvaranja iz subjekta u objekt društva i povratak u Srednji vijek. Inzistiramo da se ukloni svaka diskriminacija žena, svaka razlika, isključenje ili ograničenje koja im umanjuju mogućnost uživanja ljudskih prava i temeljnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području. Želimo da se u Ustav unesu načela ravnopravnosti muškaraca i žena i da se poduzmu sve prikladne mjere radi izmjene društvenih i kulturnih običaja i otklanjaju predrasude u ponašanju muškaraca i žena te otklanjaju uobičajene i svake druge prakse utemeljene na shvaćanju o inferiornosti ili superiornosti jednog ili drugog spola ili tradicionalnoj i konzervativnoj ulozi muškaraca!

Tražimo da se ženama jamči pravo na život, pravo da ne budu podvrgnute mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni; sloboda od ropstva; pravo na osobnu slobodu; pravo na isti dohodak s muškarcima za isti rad; pravo na privatan i obiteljski život; slobodu odlučivanja o svom tijelu; slobodu misli i savjesti i vjere; pravo na sklapanje braka i zasnivanje obitelji…

Zahtijevamo od vlasti RH da ratificira Istambulsku konvenciju koja je preduvjet stvaranja pravnih okvira kojima bi se kod nas ženama ozakonio dostojanstven položaj u društvu!

Borba za prava žena sudbinski je povezana s borbom protiv svih oblika nasilja u društvu!

 

Split, 07. 03. 2018.

 

GRADSKA ORGANIZACIJA SRP-a SPLIT

AKTIV ŽENA