8. mart – jedan svijet, jedna borba

Svim sugrađankama čestitamo 8. mart, Međunarodni dan žena, dan kad slavimo ekonomska, politička i društvena postignuća žena i kad ukazujemo na činjenicu da smo još daleko od ravnopravnosti žena i muškaraca u sferi rada, obitelji, u društvu općenito.

Sva prava koja žene danas imaju, počevši od prava glasa, rezultat su borbe, a ukidanje stečenih prava je trajna prijetnja u društvu u kojem živimo. Svaki put kad žene izbore neka prava, slijedi protuudar na ta prava. To je karakteristično za sve borbe potlačenih.

Zato se sve borbe – za prava radnika, za prava žena, za prava svih manjina, za održivi razvoj – moraju sliti u jednu borbu, borbu za socijalizam, za društvo ekonomske i socijalne solidarnosti, ravnopravnosti i pravednosti.

Žene su u kapitalizmu izložene dvostrukom izrabljivanju – i kao radnice (potplaćeni rad) i kao kućanice (neplaćeni rad). Naš se položaj neće sam od sebe popraviti, za promjene se moramo izboriti. Iskažimo ljutnju, pružimo otpor, zahtijevajmo promjene! Marširajmo utabanim stazama stoljetnog ženskog otpora!

 

Vidimo se na Noćnom maršu! Polazak s Trga žrtava fašizma 8. 3. 2018. u 18 sati.

 

Živio 8. mart!