Anketa o položaju žena

Brojna istraživanja provedena kako u Hrvatskoj tako i u svijetu pokazuju da žene i muškarci još uvijek nisu ravnopravni, ni […]

Više →

Seminar u Ateni

Izlaganje SRP-a na seminaru o posebnostima rada komunističkih i radničkih partija među ženama (Atena, 10. i 11. studenog 2016.)   […]

Više →

Demokracija

Demokracija je vladavina naroda. Termin se javlja u Grčkoj, u Ateni, ali su pravo odlučivanja imali samo slobodni građani (ne […]

Više →

Prekarijat

Prekarijat su radnici koji žive u nesigurnosti. “Precarius” na latinskom znači nesiguran, a nastavak “ijat” je iz pojma “proletarijat”. To […]

Više →