LAKO JE OBEĆATI… – kratak osvrt na neka pitanja koja su na tribini ostala otvorena

U Zagrebu je 24.10.2016. održana tribina “Demokracija u Hrvatskoj – fašizam i antifašizam” u organizaciji ZUABA-e Zagreb i MO-a SDP-a Maksimir. Moderator je bio Stjepan Šafran, potpredsjednik ZUABA-e Zagreb i član SRP-a, a uvodničari Orsat Miljenić, bivši ministar pravosuđa u SDP-ovoj vladi, i Franjo Habulin, predsjednik SABA-e Republike Hrvatske. Članovi SRP-a su aktivno sudjelovali na tribini, za riječ su se javila četiri naša člana. U ime Foruma radnika SRP-a, Vesna Konigsknecht je postavila pitanje o odnosu kapitalizma i fašizma: Svjedočimo uzletu fašizma u vrlo različitim […]

Pročitaj

Narcizam malih razlika ne stanuje u SRP-u

Na tribini održanoj 7.10.2016. postavljeno je pitanje “Ljevica – što da se radi?”. Od organizatora, Radničke fronte (tj. njihovog izlagača Mate Kapovića), nismo čuli ništa što bi nas približilo odgovoru na to pitanje, a od ostalih govornika (Tomislav Medak, Dean Duda i Domagoj Mihaljević) najsnažniji je dojam ostavio Dean Duda. Definirao je kamen spoticanja ljevice – narcizam malih razlika i predložio frontaški nastup lijevih stranaka, organizacija, udruga, pojedinaca… koji bi se okupili oko svega nekoliko ideoloških određenja. Kao primjere, naveo je da bi samoupravljanje trebalo […]

Pročitaj

Demokracija

Demokracija je vladavina naroda. Termin se javlja u Grčkoj, u Ateni, ali su pravo odlučivanja imali samo slobodni građani (ne i robovi), samo muškarci (ne i žene), samo Atenjani (rođeni u Ateni, ali i da im je barem jedan od roditelja isto tako rođen u Ateni). Uz sva ova ograničenja, u Ateni je pravo vladanja imalo oko 10 % stanovnika. Danas pravo glasa ima svaka punoljetna osoba. Robova nema, žene imaju pravo glasa, državljanstvo se može steći i ako netko nije rođen u Hrvatskoj. To, […]

Pročitaj

Prekarijat

Prekarijat su radnici koji žive u nesigurnosti. “Precarius” na latinskom znači nesiguran, a nastavak “ijat” je iz pojma “proletarijat”. To su dakle radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme, povremeno i privremeno zaposleni radnici, sezonski i radnici na crno, radnici koji rade preko agencija za iznajmljivanje radne snage. U praksi se pokazalo da je fleksibilnost i deregulacija tržišta rada tek druga riječ za nesigurnost, za još žešću eksploataciju radnika. Prekarnost / nesigurnost je bila obilježje rada većim dijelom povijesti kapitalizma i nekadašnji je prekarijat bio […]

Pročitaj

Fleksibilizacija i deregulacija tržišta rada

Regulacija u ekonomiji znači da država zakonima i propisima određuje pravila ponašanja, na primjer, na tržištu rada: zapošljavanje na neodređeno ili određeno vrijeme, otkazni rok i visina otpremnine u slučaju otkaza, itd. Po sadašnjem zakonu o radu, poslodavci radnike mogu zapošljavati na određeno vrijeme i s istim radnikom smiju sklapati uzastopne ugovore na određeno vrijeme, a ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora na određeno vrijeme ne smije biti neprekinuto duže od tri godine. Poslodavci se žale da su propisi suviše kruti i traže njihovu fleksibilizaciju, odnosno […]

Pročitaj

Povoljnija investicijska klima

Investicija = ulaganje novca u neki posao. Stvarati povoljniju investicijsku klimu znači pogodovati poduzetnicima i investitorima. Nekoliko primjera pogodovanja: – stopa poreza na dobit od 20 % umanjuje se za 50%, 75% ili 100%, ovisno o visini investicije, na period od 3 do 5 godina, – poduzetnici mogu dobiti bespovratnu novčanu potporu za otvaranje novih radnih mjesta, od 3 do 9 tisuća eura po novootvorenom radnom mjestu, – mogu dobiti bespovratnu novčanu pomoć za usavršavanje, – mogu dobiti bespovratne novčane potpore za izgradnju postrojenja i […]

Pročitaj

Državni proračun

To je dokument kojim se procjenjuju prihodi i rashodi države za neku kalendarsku godinu, koliko država u nekoj godini može prikupiti prihoda, a koliko će potrošiti, koliki su joj rashodi. Među prihodima, najvažniji su porezi i doprinosi: porezi čine 60% ukupnih prihoda, doprinosi 35% ukupnih prihoda. Među porezima, najvažniji je PDV (ne porez na dobit, ne porez na imovinu ili nasljedstvo ili imovinu!), PDV čini 80 % poreznih prihoda, odnosno 50 % ukupnih prihoda. Udio poreza na dobit i poreza na dohodak je ispod 12 […]

Pročitaj

Radnički leksikon

Forum radnika Socijalističke radničke partije pokreće izradu Radničkog leksikona koji bi radnicima omogućio razumijevanje nekih izraza i situacija iz političkog, ekonomskog i sindikalnog okruženja, a koje bi valjalo razjasniti iz perspektive interesa radničke klase. Ovo je prvi pokušaj izrade ovakvog leksikona, zato smo se odlučili za otvorenu formu. Leksikon bi se neprestano dorađivao, u suradnji sa samim radnicima i sindikalnim povjerenicima prema njihovim potrebama i iskazanom interesu. Pozivamo sve radnice i radnike da nam se priključe i da se aktivno uključe u izradu Radničkog leksikona. […]

Pročitaj