O Forumu radnika SRP-a

Socijalistička radnička partija u svom Statutu predviđa djelovanje članstva putem pojedinih foruma, a kao prvi naveden je Forum radnika. Važnost […]

Learn more →