Gradska organizacija u Rijeci u akciji dijeljenja letaka

4. 7. 2024., u jutarnjim satima pred početak radnog vremena (6 do 7 sati), članovi gradske organizacije Rijeka dijelili su letke radnicima 3. maja u Rijeci.

Ukupno je podijeljeno preko 200 letaka. Lecima pozivamo radnike da nam se jave – osobito ako imaju problema na poslu. Usmeno im nudimo pomoć u rješavanju njihovih problema. Dio radnika je bio jako zainteresiran i pohvalio je naš pristup.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, očekujemo kontakt s više radnika. S ovim radnicima ćemo organizirati sastanak da se definiraju problemi i njihovi zahtjevi. Pomoći ćemo pravnim savjetima, a i sindikalno ih organizirati. U tom procesu očekujemo i nove članove.