IN MEMORIAM: JEAN PESTIEAU (1942. – 2022.)

U Bruxellesu je 14. studenog preminuo Jean Pestieau dugogodišnji član i aktivist Radničke partije Belgije (PTB-WPB).

Diplomirao je fiziku na univerzitetu u Louvainu.  Od 1968. godine do 1970. godine, kao mladi diplomant odlazi u SAD gdje radi kao znanstveni istraživač. Tokom boravka susreće se sa mnogim socijalnim gibanjima, masovnim antiratnim demonstracijama, pokretima za crnačka  prava, Crne Pantere i slično. Nakon boravka u SAD, odlazi dvije godine predavati u Meksiko. Nesporno je da je ovo razdoblje oblikovalo njegovo duboko antiimperijalističko uvjerenje koje je zadržao do kraja života. Po povratku u domovinu 1972. godine, predavao je fiziku na univerziteta u Louvainu do umirovljenja.

Radničkoj partiji Belgije pristupio je 1976. godine i to je odredilo ostatak njegova života. Bio je dugo godina na čelu odjela za međunarodne odnose, gdje je osposobio veći broj mladih kadrova. Socijalistička radnička partija je upravo posredstvom druga Pestieaua uspostavila drugarsku i uspješnu komunikaciju s Radničkom partijom Belgije. Pokazivao je izrazitu zainteresiranost za događanja u Jugoslaviji za vrijeme građanskog rata, koji je uslijedio nakon secesije i kontrarevolucije. Bio je ostrašćeni  kritičar NATO agresije na SR Jugoslaviju. Razgovarao je s više predstavnika lijeve opozicije s jugoslavenskog prostora.

Neka je vječna slava i hvala drugu Jeanu Peastieau!