IZBORI 2024. – EUROPSKA UNIJA

EU nije politička zajednica evropskih naroda, kako nas vladajuća oligarhija uporno zasljepljuje, nego asocijacija krupnoga kapitala, banaka i tržišta, u kojoj su narodi tek najamna radna snaga, potrošači, koji žive po sociološko-kulturološkom diktatu toga kapitala. Stoga EU nije ni narodna, ni pravedna, ni zajednica.

Ona nije ni autonomna u svojim odlukama. Sve je više vazal SAD-a i donosi odluke u korist vlastite štete. Ne pruža jednake mogućnosti svima. Ona nije ni demokratska, jer se demokracija i slobodno tržište ne poklapaju, nego međusobno suprotstavljaju. EU je naprosto kapitalistička i stoga, na duži rok, neodrživa.

Ukidanje provjera prilikom prelaska državnih granica je jeftini mamac za naivne koji ne ugrožava ukupnu arhitekturu unije,

Ulaskom u EU ne nestaju razlike između razvijenog centra i nerazvijene periferije, već samo poprimaju sofisticiranije oblike, Siromašne zemlje predaju krupnom kapitalu sve što je vrijedno, postaju jeftina radna snaga i potrošač viškova bogatih.

Sve to upućuje na to da Hrvatska treba izaći iz ove nenarodne asocijacije. Ali mi nismo za introvertiran odnos prema svijetu Mi smo za autentični razvoj za koji je potrebna suradnja, ali sa sebi ravnima, na ravnopravnim osnovama, kao što je nekad Hrvatska privreda poslovala s cijelim svijetom.

IZAĐITE NA IZBORE – BIRAJTE SOCIJALISTIČKE KANDIDATE!