IZBORI 2024. – Zašto glasati za Socijalističku radničku partiju? (4)

Zato što se zalaže za raskid Vatikanskih ugovora i uvođenje odnosa crkve i države temeljem Ustavnih odredbi.

ZA PUNO POŠTOVANJE ODVOJENOSTI CRKVE OD DRŽAVE: za raskid Vatikanskih ugovora i uvođenje crkvenog poreza za vjernike, čime bi financirali njene potrebe uz javni prikaz prihoda i rashoda, kao i oporezivanje crkvenih prihoda, a oslobođena državna sredstva koristili bi u korist socijale, obrazovanja, djece s posebnim potrebama, demografske obnove i dr.; uklanjanje vjeronauka iz predškolskog i školskog odgoja – vrtića i škola, kao i sakralnih obilježja iz državnih ustanova (bolnica, policije, vojske, administrativnog aparata); eliminiranje tzv. „priziva savjesti“ u bolnicama, čime se ne ostvaruje ustavno pravo žena na pobačaj i ugrožavaju njihovi životi te uklanjanje dominacije crkvenih zakona nad zakonskom regulativom RH.  

VIII. izborna jedinica, lista broj 13
X. izborna jedinica, lista broj 16

IZAĐITE NA IZBORE – BIRAJTE SOCIJALISTIČKE KANDIDATE!